Зүүдний тайлал

4. Морио төхөөрч идлээ гэж зүүдэлбэл эд, идээ ундаа элбэг олдоно
5. Морьтой нисч зүүдэлбэл үйл бүтэх сайн.
6. Алт мөнгө зүүдэлбэл хол явна.
7. Мөнгөн зоос зүүдэлбэл зовлон учирна.
8. Цас орж байгаагаар зүүдэлбэл өвдөнө.
9. Мөрөн, далайгаас ус ууж зүүдэлбэл баян болх, амьдрал дээшилнэ.
10. Мөрний усанд орж зүүдэлбэл баян болно
11. Мөөг зүүдлэх таагүй
12. Морь сульдаж явахгүй байна гэж зүүдэлбэл зовлонтой зүйл болно
13. Мэлхий зүүдэлбэл согтуу хүнтэй тааралдана
14. Муу, хуучин дээл өмсөж зүүдэлбэл сэтгэл зовно
15. Намаг зүүдэлбэл уйлна.
16. Цацраг сайтай нар зүүдэлбэл сайн хүнтэй сууна
17. Нар гэрт мандсан байна гэж зүүдэлбэл их жаргал ирнэ.
18. Нар байшинг ээж байна гэж зүүдэлбэл зочин ирнэ
19. Нар, сар зэрэг зүүдэлбэл хүүтэй болно
20. Нар, сар, од хамт зүүдэлбэл баяр болно
21. Хөгжим тоглож зүүдэлбэл найр болно
22. Нарийн замаар явж байна гэж зүүдэлбэл ажил хүнд болно
23. Модны нахиа зүүдэлбэл нас урт болно
24. Нарыг барьж зүүдэлбэл тушаал ахина
25. Ганц том нар зүүдэлбэл баяр болно

Explanation of dream номноос
Орчуулсан Michelle

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зүүдний тайлал

4. Морио төхөөрч идлээ гэж зүүдэлбэл эд, идээ ундаа элбэг олдоно
5. Морьтой нисч зүүдэлбэл үйл бүтэх сайн.
6. Алт мөнгө зүүдэлбэл хол явна.
7. Мөнгөн зоос зүүдэлбэл зовлон учирна.
8. Цас орж байгаагаар зүүдэлбэл өвдөнө.
9. Мөрөн, далайгаас ус ууж зүүдэлбэл баян болх, амьдрал дээшилнэ.
10. Мөрний усанд орж зүүдэлбэл баян болно
11. Мөөг зүүдлэх таагүй
12. Морь сульдаж явахгүй байна гэж зүүдэлбэл зовлонтой зүйл болно
13. Мэлхий зүүдэлбэл согтуу хүнтэй тааралдана
14. Муу, хуучин дээл өмсөж зүүдэлбэл сэтгэл зовно
15. Намаг зүүдэлбэл уйлна.
16. Цацраг сайтай нар зүүдэлбэл сайн хүнтэй сууна
17. Нар гэрт мандсан байна гэж зүүдэлбэл их жаргал ирнэ.
18. Нар байшинг ээж байна гэж зүүдэлбэл зочин ирнэ
19. Нар, сар зэрэг зүүдэлбэл хүүтэй болно
20. Нар, сар, од хамт зүүдэлбэл баяр болно
21. Хөгжим тоглож зүүдэлбэл найр болно
22. Нарийн замаар явж байна гэж зүүдэлбэл ажил хүнд болно
23. Модны нахиа зүүдэлбэл нас урт болно
24. Нарыг барьж зүүдэлбэл тушаал ахина
25. Ганц том нар зүүдэлбэл баяр болно

Explanation of dream номноос
Орчуулсан Michelle

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зүүдний тайлал

4. Морио төхөөрч идлээ гэж зүүдэлбэл эд, идээ ундаа элбэг олдоно
5. Морьтой нисч зүүдэлбэл үйл бүтэх сайн.
6. Алт мөнгө зүүдэлбэл хол явна.
7. Мөнгөн зоос зүүдэлбэл зовлон учирна.
8. Цас орж байгаагаар зүүдэлбэл өвдөнө.
9. Мөрөн, далайгаас ус ууж зүүдэлбэл баян болх, амьдрал дээшилнэ.
10. Мөрний усанд орж зүүдэлбэл баян болно
11. Мөөг зүүдлэх таагүй
12. Морь сульдаж явахгүй байна гэж зүүдэлбэл зовлонтой зүйл болно
13. Мэлхий зүүдэлбэл согтуу хүнтэй тааралдана
14. Муу, хуучин дээл өмсөж зүүдэлбэл сэтгэл зовно
15. Намаг зүүдэлбэл уйлна.
16. Цацраг сайтай нар зүүдэлбэл сайн хүнтэй сууна
17. Нар гэрт мандсан байна гэж зүүдэлбэл их жаргал ирнэ.
18. Нар байшинг ээж байна гэж зүүдэлбэл зочин ирнэ
19. Нар, сар зэрэг зүүдэлбэл хүүтэй болно
20. Нар, сар, од хамт зүүдэлбэл баяр болно
21. Хөгжим тоглож зүүдэлбэл найр болно
22. Нарийн замаар явж байна гэж зүүдэлбэл ажил хүнд болно
23. Модны нахиа зүүдэлбэл нас урт болно
24. Нарыг барьж зүүдэлбэл тушаал ахина
25. Ганц том нар зүүдэлбэл баяр болно

Explanation of dream номноос
Орчуулсан Michelle

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зүүдний тайлал

4. Морио төхөөрч идлээ гэж зүүдэлбэл эд, идээ ундаа элбэг олдоно
5. Морьтой нисч зүүдэлбэл үйл бүтэх сайн.
6. Алт мөнгө зүүдэлбэл хол явна.
7. Мөнгөн зоос зүүдэлбэл зовлон учирна.
8. Цас орж байгаагаар зүүдэлбэл өвдөнө.
9. Мөрөн, далайгаас ус ууж зүүдэлбэл баян болх, амьдрал дээшилнэ.
10. Мөрний усанд орж зүүдэлбэл баян болно
11. Мөөг зүүдлэх таагүй
12. Морь сульдаж явахгүй байна гэж зүүдэлбэл зовлонтой зүйл болно
13. Мэлхий зүүдэлбэл согтуу хүнтэй тааралдана
14. Муу, хуучин дээл өмсөж зүүдэлбэл сэтгэл зовно
15. Намаг зүүдэлбэл уйлна.
16. Цацраг сайтай нар зүүдэлбэл сайн хүнтэй сууна
17. Нар гэрт мандсан байна гэж зүүдэлбэл их жаргал ирнэ.
18. Нар байшинг ээж байна гэж зүүдэлбэл зочин ирнэ
19. Нар, сар зэрэг зүүдэлбэл хүүтэй болно
20. Нар, сар, од хамт зүүдэлбэл баяр болно
21. Хөгжим тоглож зүүдэлбэл найр болно
22. Нарийн замаар явж байна гэж зүүдэлбэл ажил хүнд болно
23. Модны нахиа зүүдэлбэл нас урт болно
24. Нарыг барьж зүүдэлбэл тушаал ахина
25. Ганц том нар зүүдэлбэл баяр болно

Explanation of dream номноос
Орчуулсан Michelle

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зүүдний тайлал

4. Морио төхөөрч идлээ гэж зүүдэлбэл эд, идээ ундаа элбэг олдоно
5. Морьтой нисч зүүдэлбэл үйл бүтэх сайн.
6. Алт мөнгө зүүдэлбэл хол явна.
7. Мөнгөн зоос зүүдэлбэл зовлон учирна.
8. Цас орж байгаагаар зүүдэлбэл өвдөнө.
9. Мөрөн, далайгаас ус ууж зүүдэлбэл баян болх, амьдрал дээшилнэ.
10. Мөрний усанд орж зүүдэлбэл баян болно
11. Мөөг зүүдлэх таагүй
12. Морь сульдаж явахгүй байна гэж зүүдэлбэл зовлонтой зүйл болно
13. Мэлхий зүүдэлбэл согтуу хүнтэй тааралдана
14. Муу, хуучин дээл өмсөж зүүдэлбэл сэтгэл зовно
15. Намаг зүүдэлбэл уйлна.
16. Цацраг сайтай нар зүүдэлбэл сайн хүнтэй сууна
17. Нар гэрт мандсан байна гэж зүүдэлбэл их жаргал ирнэ.
18. Нар байшинг ээж байна гэж зүүдэлбэл зочин ирнэ
19. Нар, сар зэрэг зүүдэлбэл хүүтэй болно
20. Нар, сар, од хамт зүүдэлбэл баяр болно
21. Хөгжим тоглож зүүдэлбэл найр болно
22. Нарийн замаар явж байна гэж зүүдэлбэл ажил хүнд болно
23. Модны нахиа зүүдэлбэл нас урт болно
24. Нарыг барьж зүүдэлбэл тушаал ахина
25. Ганц том нар зүүдэлбэл баяр болно

Explanation of dream номноос
Орчуулсан Michelle

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button