Эзэнт гүрний бүрэлдэхүүн улсуудын тухай ном хэвлэгдлээ

I. Номыг бүтээхэд манай эрдэмтэд Их Монгол Улс байгуулагдсаны 800 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх үндэсний хорооноос санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. Монголын Юань улс номыг Ж.Ганболд, А.Пунсал, Д.Наран, Т.Мөнхцэцэг хамтран бичжээ. Харин Цагаадайн улс номыг доктор Ц.Энхчимэг бичиж,
академич Ж.Болдбаатар редактороор ажилласан байна. Түүх судалгааны хүрээлэнгээс дээрх номыг улсын тев номын сан болон нийслэл хот 21 аймгийн номын сангийн салбаруудад бэлэглэлээ. Мөн номын дээжээс академич Б.Энхтүвшин, судлаач Н.Нагаанбуу нарын эрдэмтэн зохиолчдод гардуулсан юм. Ташрамд сонирхуулахад дээрх ном нь Монголын эзэнт гүрний бүрэлдэхүүн улсуудын тухай монгол судлаачдын туурвисан анхны бүтээлүүд гэдгээрээ онцлог юм.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)
Ч.ОД

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эзэнт гүрний бүрэлдэхүүн улсуудын тухай ном хэвлэгдлээ

I. Номыг бүтээхэд манай эрдэмтэд Их Монгол Улс байгуулагдсаны 800 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх үндэсний хорооноос санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. Монголын Юань улс номыг Ж.Ганболд, А.Пунсал, Д.Наран, Т.Мөнхцэцэг хамтран бичжээ. Харин Цагаадайн улс номыг доктор Ц.Энхчимэг бичиж,
академич Ж.Болдбаатар редактороор ажилласан байна. Түүх судалгааны хүрээлэнгээс дээрх номыг улсын тев номын сан болон нийслэл хот 21 аймгийн номын сангийн салбаруудад бэлэглэлээ. Мөн номын дээжээс академич Б.Энхтүвшин, судлаач Н.Нагаанбуу нарын эрдэмтэн зохиолчдод гардуулсан юм. Ташрамд сонирхуулахад дээрх ном нь Монголын эзэнт гүрний бүрэлдэхүүн улсуудын тухай монгол судлаачдын туурвисан анхны бүтээлүүд гэдгээрээ онцлог юм.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)
Ч.ОД

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эзэнт гүрний бүрэлдэхүүн улсуудын тухай ном хэвлэгдлээ

I. Номыг бүтээхэд манай эрдэмтэд Их Монгол Улс байгуулагдсаны 800 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх үндэсний хорооноос санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. Монголын Юань улс номыг Ж.Ганболд, А.Пунсал, Д.Наран, Т.Мөнхцэцэг хамтран бичжээ. Харин Цагаадайн улс номыг доктор Ц.Энхчимэг бичиж,
академич Ж.Болдбаатар редактороор ажилласан байна. Түүх судалгааны хүрээлэнгээс дээрх номыг улсын тев номын сан болон нийслэл хот 21 аймгийн номын сангийн салбаруудад бэлэглэлээ. Мөн номын дээжээс академич Б.Энхтүвшин, судлаач Н.Нагаанбуу нарын эрдэмтэн зохиолчдод гардуулсан юм. Ташрамд сонирхуулахад дээрх ном нь Монголын эзэнт гүрний бүрэлдэхүүн улсуудын тухай монгол судлаачдын туурвисан анхны бүтээлүүд гэдгээрээ онцлог юм.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)
Ч.ОД

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эзэнт гүрний бүрэлдэхүүн улсуудын тухай ном хэвлэгдлээ

I. Номыг бүтээхэд манай эрдэмтэд Их Монгол Улс байгуулагдсаны 800 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх үндэсний хорооноос санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. Монголын Юань улс номыг Ж.Ганболд, А.Пунсал, Д.Наран, Т.Мөнхцэцэг хамтран бичжээ. Харин Цагаадайн улс номыг доктор Ц.Энхчимэг бичиж,
академич Ж.Болдбаатар редактороор ажилласан байна. Түүх судалгааны хүрээлэнгээс дээрх номыг улсын тев номын сан болон нийслэл хот 21 аймгийн номын сангийн салбаруудад бэлэглэлээ. Мөн номын дээжээс академич Б.Энхтүвшин, судлаач Н.Нагаанбуу нарын эрдэмтэн зохиолчдод гардуулсан юм. Ташрамд сонирхуулахад дээрх ном нь Монголын эзэнт гүрний бүрэлдэхүүн улсуудын тухай монгол судлаачдын туурвисан анхны бүтээлүүд гэдгээрээ онцлог юм.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)
Ч.ОД

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эзэнт гүрний бүрэлдэхүүн улсуудын тухай ном хэвлэгдлээ

I. Номыг бүтээхэд манай эрдэмтэд Их Монгол Улс байгуулагдсаны 800 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх үндэсний хорооноос санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. Монголын Юань улс номыг Ж.Ганболд, А.Пунсал, Д.Наран, Т.Мөнхцэцэг хамтран бичжээ. Харин Цагаадайн улс номыг доктор Ц.Энхчимэг бичиж,
академич Ж.Болдбаатар редактороор ажилласан байна. Түүх судалгааны хүрээлэнгээс дээрх номыг улсын тев номын сан болон нийслэл хот 21 аймгийн номын сангийн салбаруудад бэлэглэлээ. Мөн номын дээжээс академич Б.Энхтүвшин, судлаач Н.Нагаанбуу нарын эрдэмтэн зохиолчдод гардуулсан юм. Ташрамд сонирхуулахад дээрх ном нь Монголын эзэнт гүрний бүрэлдэхүүн улсуудын тухай монгол судлаачдын туурвисан анхны бүтээлүүд гэдгээрээ онцлог юм.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)
Ч.ОД

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button