21 хоногийн дотор Финландад визгүй зорчино

Тэгээд ч гадаад явах хүмүүст хамгийн түрүүнд тулгардаг асуудал бол виз, зөвшөөрөл байдаг шүү дээ. Ташрамд хэлэхэд паспортыг дотор нь Д,А, Е гэж гурав ангилдаг юм байна. Д гэдэг нь дипломат ажилтай хүмүүс зорчих эрхтэй паспорт бол А гэдэг нь албан ажлаар яваа хүмүүс хэрэглэдэг. Харин Е гэдэг энгийн паспорт бөгөөд хувийн ажлаар гадаад руу гарч байгаа хүмүүст олгодог паспорт юм.

Румын Улс
-Д, А паспорттай иргэд визгүй, Е серийн паспорттай иргэд визтэй зорчих болсноор 1971 оны аравдугаар сарын 14-нд байгуулсан хэлэлцээрийг өөрчлөх саналыг манай тал 1992 оны нэгдүгээр сард тус улсын Засгийн газарт тавьсан. Дараа нь хуучин хэлэлцээрээ хэвээр мөрдөө гэж манай улсын Гадаад хэргийн сайд Ч.Баатар тус улсад албан ёсны айлчлал хийж байхдаа Засгийн газарт нь хөндөж байсан. Үүний дараа Румыны Засгийн газраас тус улсад энгийн паспорттай гадаадын иргэд визтэй зорчиж байх 77 орны хамарсан жагсаалтад МУ-ын иргэд багтсан тухай 1996 оны тавдугаар сарын 15-нд тоот бичгээр манай талд мэдэгдсэн.

Польш улс
-2001 оны тавдугаар сарын 15-наас эхлэн бүх төрлийн паспорттай иргэд харилцан визтэй зорчихоор хоёр улс хоорондоо ноот бичгээр тохиролцсон. Харин бусад орныг бодвол визийн хураамжийн хэмжээг хөнгөлөлттөйгээр тогтоосон гэдгээ манай талд мэдэгдсэн.

БНАЛаосАУ
-Визгүй зорчих тухай Засгийн газар хооронд 1978 оны зургадугаар сарын 8-нд гэрээ, хэлэлцээр байгуулсан. Энэ гэрээнд хугацаа заагаагүй учир Д, А болон албан зориулалттай Е серийн паспорттай иргэд 90 хоногийн дотор тус улсад визгүй зорчих эрхтэй. Харин хувийн хэргээр тус улсын зорьсон Е серийн паспорттай иргэд визтэй байхаар тохиролцсон.

Малайз Улс
-Бүх төрлийн гадаад паспорттай иргэд нэг сарын дотор харилцан визгүй зорчихоор 1994 оны зургадугаар сарын 6-нд ноот бичиг солилцож тохиролцсон. Энэ гэрээ хүчинтэй хэвээр байгаа.

Сингапур Улс
-Бүх төрлийн гадаад паспорттай иргэд 14 хоногийн дотор харилцан визгүй зорчихоор тохиролцож 1990 оны гуравдугаар сарын 9-нд ноот солилцсон. Гэрээ хүчинтэй хэвээр байгаа.

Тайланд Улс
-Иргэд харилцан зорчих тухай Засгийн газар хооронд 1994 оны хоёрдугаар сарын 25-нд хугацаа заагаагүй байгуулсан гэрээ хэлэлцээрийн дагуу Д, А паспорттай иргэд 30 хоногийн дотор визгүй, Е серийн паспорттай иргэд визтэй зорчино.

Филиппин Улс
-Иргэд харилцан зорчих тухай Засгийн газар хооронд 1994 оны тавдугаар сарын 13-ны хугацаа заагаагүй хэлэлцээрийн дагуу бүх төрлийн паспорттай иргэд 21 хоногийн дотор тус улсад визгүй зорчино.

БНЭУ
-Бүх төрлийн паспорттай иргэд визтэй зорчино. Гэхдээ виз олгохдоо анкет, зураг шаардахгүй, хураамж авахгүй байхаар 1989 оны долдугаар сарын 1-нд хоёр улсын Засгийн газар ноот солилцож тохиролцсон байна.

Япон Улс
-Япон Улсаас тус улсад суугаа ЭСЯ-ны дипломат ажилтан, тэдний гэр бүлийн гишүүдэд томилолтын хугацааны 36 сарын дотор олон удаагийн орох, гарах виз олгодог. Монгол Улсад албан хэргээр ирэх Япон улсын дипломат болон албан паспорт бүхий иргэдэд бүх төрлийн визийг Японы Гадаад явдлын яамны ноотыг үндэслэн олгохоор 1991 оны арванхоёрдугаар сарын 20-нд ноот солилцон тохиролцжээ.

БНАСУү
-Дипломат болон албан паспорттай иргэдийг визээс харилцан чөлөөлөх тухай Засгийн газар хооронд 1991 оны аравдугаар сарын 23-нд байгуулсан хэлэлцээрийн дагуу Д, А болон албан зориулалтын Е серийн паспорттай иргэд тус улсад зорчиход 30 хоногийн дотор визгүй, хувийн хэргээр зорчиж байгаа Е серийн паспорттай иргэдэд албан ёсны урилгыг үндэслэн виз олгоно.

Югослав Улсү
-Д,А паспорттай болон албан ажлаар гэсэн консулын тэмдэг дарсан Е серийн паспорт бүхий иргэд 90 хоногийн дотор визгүй зорчихоор 1986 оны нэгдүгээр сарын 3-нд ноот бичиг солилцон тохиролцжээ. Харин ямар ч тэмдэглэлгүй Е серийн паспорттай иргэд тус улсад бол визтэй зорчих юм байна.

БНКаз Улс
-Иргэд харилцан зорчих тухай Засгийн газар хооронд 1994 оны арванхоёрдугаар сарын 29-нд байгуулсан хугацаа заагаагүй хэлэлцээрийн дагуу Д, А паспорттай иргэд 30 хоногийн дотор визгүй, Е серийн паспорттай иргэд визтэй зорчино.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

21 хоногийн дотор Финландад визгүй зорчино

Тэгээд ч гадаад явах хүмүүст хамгийн түрүүнд тулгардаг асуудал бол виз, зөвшөөрөл байдаг шүү дээ. Ташрамд хэлэхэд паспортыг дотор нь Д,А, Е гэж гурав ангилдаг юм байна. Д гэдэг нь дипломат ажилтай хүмүүс зорчих эрхтэй паспорт бол А гэдэг нь албан ажлаар яваа хүмүүс хэрэглэдэг. Харин Е гэдэг энгийн паспорт бөгөөд хувийн ажлаар гадаад руу гарч байгаа хүмүүст олгодог паспорт юм.

Румын Улс
-Д, А паспорттай иргэд визгүй, Е серийн паспорттай иргэд визтэй зорчих болсноор 1971 оны аравдугаар сарын 14-нд байгуулсан хэлэлцээрийг өөрчлөх саналыг манай тал 1992 оны нэгдүгээр сард тус улсын Засгийн газарт тавьсан. Дараа нь хуучин хэлэлцээрээ хэвээр мөрдөө гэж манай улсын Гадаад хэргийн сайд Ч.Баатар тус улсад албан ёсны айлчлал хийж байхдаа Засгийн газарт нь хөндөж байсан. Үүний дараа Румыны Засгийн газраас тус улсад энгийн паспорттай гадаадын иргэд визтэй зорчиж байх 77 орны хамарсан жагсаалтад МУ-ын иргэд багтсан тухай 1996 оны тавдугаар сарын 15-нд тоот бичгээр манай талд мэдэгдсэн.

Польш улс
-2001 оны тавдугаар сарын 15-наас эхлэн бүх төрлийн паспорттай иргэд харилцан визтэй зорчихоор хоёр улс хоорондоо ноот бичгээр тохиролцсон. Харин бусад орныг бодвол визийн хураамжийн хэмжээг хөнгөлөлттөйгээр тогтоосон гэдгээ манай талд мэдэгдсэн.

БНАЛаосАУ
-Визгүй зорчих тухай Засгийн газар хооронд 1978 оны зургадугаар сарын 8-нд гэрээ, хэлэлцээр байгуулсан. Энэ гэрээнд хугацаа заагаагүй учир Д, А болон албан зориулалттай Е серийн паспорттай иргэд 90 хоногийн дотор тус улсад визгүй зорчих эрхтэй. Харин хувийн хэргээр тус улсын зорьсон Е серийн паспорттай иргэд визтэй байхаар тохиролцсон.

Малайз Улс
-Бүх төрлийн гадаад паспорттай иргэд нэг сарын дотор харилцан визгүй зорчихоор 1994 оны зургадугаар сарын 6-нд ноот бичиг солилцож тохиролцсон. Энэ гэрээ хүчинтэй хэвээр байгаа.

Сингапур Улс
-Бүх төрлийн гадаад паспорттай иргэд 14 хоногийн дотор харилцан визгүй зорчихоор тохиролцож 1990 оны гуравдугаар сарын 9-нд ноот солилцсон. Гэрээ хүчинтэй хэвээр байгаа.

Тайланд Улс
-Иргэд харилцан зорчих тухай Засгийн газар хооронд 1994 оны хоёрдугаар сарын 25-нд хугацаа заагаагүй байгуулсан гэрээ хэлэлцээрийн дагуу Д, А паспорттай иргэд 30 хоногийн дотор визгүй, Е серийн паспорттай иргэд визтэй зорчино.

Филиппин Улс
-Иргэд харилцан зорчих тухай Засгийн газар хооронд 1994 оны тавдугаар сарын 13-ны хугацаа заагаагүй хэлэлцээрийн дагуу бүх төрлийн паспорттай иргэд 21 хоногийн дотор тус улсад визгүй зорчино.

БНЭУ
-Бүх төрлийн паспорттай иргэд визтэй зорчино. Гэхдээ виз олгохдоо анкет, зураг шаардахгүй, хураамж авахгүй байхаар 1989 оны долдугаар сарын 1-нд хоёр улсын Засгийн газар ноот солилцож тохиролцсон байна.

Япон Улс
-Япон Улсаас тус улсад суугаа ЭСЯ-ны дипломат ажилтан, тэдний гэр бүлийн гишүүдэд томилолтын хугацааны 36 сарын дотор олон удаагийн орох, гарах виз олгодог. Монгол Улсад албан хэргээр ирэх Япон улсын дипломат болон албан паспорт бүхий иргэдэд бүх төрлийн визийг Японы Гадаад явдлын яамны ноотыг үндэслэн олгохоор 1991 оны арванхоёрдугаар сарын 20-нд ноот солилцон тохиролцжээ.

БНАСУү
-Дипломат болон албан паспорттай иргэдийг визээс харилцан чөлөөлөх тухай Засгийн газар хооронд 1991 оны аравдугаар сарын 23-нд байгуулсан хэлэлцээрийн дагуу Д, А болон албан зориулалтын Е серийн паспорттай иргэд тус улсад зорчиход 30 хоногийн дотор визгүй, хувийн хэргээр зорчиж байгаа Е серийн паспорттай иргэдэд албан ёсны урилгыг үндэслэн виз олгоно.

Югослав Улсү
-Д,А паспорттай болон албан ажлаар гэсэн консулын тэмдэг дарсан Е серийн паспорт бүхий иргэд 90 хоногийн дотор визгүй зорчихоор 1986 оны нэгдүгээр сарын 3-нд ноот бичиг солилцон тохиролцжээ. Харин ямар ч тэмдэглэлгүй Е серийн паспорттай иргэд тус улсад бол визтэй зорчих юм байна.

БНКаз Улс
-Иргэд харилцан зорчих тухай Засгийн газар хооронд 1994 оны арванхоёрдугаар сарын 29-нд байгуулсан хугацаа заагаагүй хэлэлцээрийн дагуу Д, А паспорттай иргэд 30 хоногийн дотор визгүй, Е серийн паспорттай иргэд визтэй зорчино.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

21 хоногийн дотор Финландад визгүй зорчино

Тэгээд ч гадаад явах хүмүүст хамгийн түрүүнд тулгардаг асуудал бол виз, зөвшөөрөл байдаг шүү дээ. Ташрамд хэлэхэд паспортыг дотор нь Д,А, Е гэж гурав ангилдаг юм байна. Д гэдэг нь дипломат ажилтай хүмүүс зорчих эрхтэй паспорт бол А гэдэг нь албан ажлаар яваа хүмүүс хэрэглэдэг. Харин Е гэдэг энгийн паспорт бөгөөд хувийн ажлаар гадаад руу гарч байгаа хүмүүст олгодог паспорт юм.

Румын Улс
-Д, А паспорттай иргэд визгүй, Е серийн паспорттай иргэд визтэй зорчих болсноор 1971 оны аравдугаар сарын 14-нд байгуулсан хэлэлцээрийг өөрчлөх саналыг манай тал 1992 оны нэгдүгээр сард тус улсын Засгийн газарт тавьсан. Дараа нь хуучин хэлэлцээрээ хэвээр мөрдөө гэж манай улсын Гадаад хэргийн сайд Ч.Баатар тус улсад албан ёсны айлчлал хийж байхдаа Засгийн газарт нь хөндөж байсан. Үүний дараа Румыны Засгийн газраас тус улсад энгийн паспорттай гадаадын иргэд визтэй зорчиж байх 77 орны хамарсан жагсаалтад МУ-ын иргэд багтсан тухай 1996 оны тавдугаар сарын 15-нд тоот бичгээр манай талд мэдэгдсэн.

Польш улс
-2001 оны тавдугаар сарын 15-наас эхлэн бүх төрлийн паспорттай иргэд харилцан визтэй зорчихоор хоёр улс хоорондоо ноот бичгээр тохиролцсон. Харин бусад орныг бодвол визийн хураамжийн хэмжээг хөнгөлөлттөйгээр тогтоосон гэдгээ манай талд мэдэгдсэн.

БНАЛаосАУ
-Визгүй зорчих тухай Засгийн газар хооронд 1978 оны зургадугаар сарын 8-нд гэрээ, хэлэлцээр байгуулсан. Энэ гэрээнд хугацаа заагаагүй учир Д, А болон албан зориулалттай Е серийн паспорттай иргэд 90 хоногийн дотор тус улсад визгүй зорчих эрхтэй. Харин хувийн хэргээр тус улсын зорьсон Е серийн паспорттай иргэд визтэй байхаар тохиролцсон.

Малайз Улс
-Бүх төрлийн гадаад паспорттай иргэд нэг сарын дотор харилцан визгүй зорчихоор 1994 оны зургадугаар сарын 6-нд ноот бичиг солилцож тохиролцсон. Энэ гэрээ хүчинтэй хэвээр байгаа.

Сингапур Улс
-Бүх төрлийн гадаад паспорттай иргэд 14 хоногийн дотор харилцан визгүй зорчихоор тохиролцож 1990 оны гуравдугаар сарын 9-нд ноот солилцсон. Гэрээ хүчинтэй хэвээр байгаа.

Тайланд Улс
-Иргэд харилцан зорчих тухай Засгийн газар хооронд 1994 оны хоёрдугаар сарын 25-нд хугацаа заагаагүй байгуулсан гэрээ хэлэлцээрийн дагуу Д, А паспорттай иргэд 30 хоногийн дотор визгүй, Е серийн паспорттай иргэд визтэй зорчино.

Филиппин Улс
-Иргэд харилцан зорчих тухай Засгийн газар хооронд 1994 оны тавдугаар сарын 13-ны хугацаа заагаагүй хэлэлцээрийн дагуу бүх төрлийн паспорттай иргэд 21 хоногийн дотор тус улсад визгүй зорчино.

БНЭУ
-Бүх төрлийн паспорттай иргэд визтэй зорчино. Гэхдээ виз олгохдоо анкет, зураг шаардахгүй, хураамж авахгүй байхаар 1989 оны долдугаар сарын 1-нд хоёр улсын Засгийн газар ноот солилцож тохиролцсон байна.

Япон Улс
-Япон Улсаас тус улсад суугаа ЭСЯ-ны дипломат ажилтан, тэдний гэр бүлийн гишүүдэд томилолтын хугацааны 36 сарын дотор олон удаагийн орох, гарах виз олгодог. Монгол Улсад албан хэргээр ирэх Япон улсын дипломат болон албан паспорт бүхий иргэдэд бүх төрлийн визийг Японы Гадаад явдлын яамны ноотыг үндэслэн олгохоор 1991 оны арванхоёрдугаар сарын 20-нд ноот солилцон тохиролцжээ.

БНАСУү
-Дипломат болон албан паспорттай иргэдийг визээс харилцан чөлөөлөх тухай Засгийн газар хооронд 1991 оны аравдугаар сарын 23-нд байгуулсан хэлэлцээрийн дагуу Д, А болон албан зориулалтын Е серийн паспорттай иргэд тус улсад зорчиход 30 хоногийн дотор визгүй, хувийн хэргээр зорчиж байгаа Е серийн паспорттай иргэдэд албан ёсны урилгыг үндэслэн виз олгоно.

Югослав Улсү
-Д,А паспорттай болон албан ажлаар гэсэн консулын тэмдэг дарсан Е серийн паспорт бүхий иргэд 90 хоногийн дотор визгүй зорчихоор 1986 оны нэгдүгээр сарын 3-нд ноот бичиг солилцон тохиролцжээ. Харин ямар ч тэмдэглэлгүй Е серийн паспорттай иргэд тус улсад бол визтэй зорчих юм байна.

БНКаз Улс
-Иргэд харилцан зорчих тухай Засгийн газар хооронд 1994 оны арванхоёрдугаар сарын 29-нд байгуулсан хугацаа заагаагүй хэлэлцээрийн дагуу Д, А паспорттай иргэд 30 хоногийн дотор визгүй, Е серийн паспорттай иргэд визтэй зорчино.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

21 хоногийн дотор Финландад визгүй зорчино

Тэгээд ч гадаад явах хүмүүст хамгийн түрүүнд тулгардаг асуудал бол виз, зөвшөөрөл байдаг шүү дээ. Ташрамд хэлэхэд паспортыг дотор нь Д,А, Е гэж гурав ангилдаг юм байна. Д гэдэг нь дипломат ажилтай хүмүүс зорчих эрхтэй паспорт бол А гэдэг нь албан ажлаар яваа хүмүүс хэрэглэдэг. Харин Е гэдэг энгийн паспорт бөгөөд хувийн ажлаар гадаад руу гарч байгаа хүмүүст олгодог паспорт юм.

Румын Улс
-Д, А паспорттай иргэд визгүй, Е серийн паспорттай иргэд визтэй зорчих болсноор 1971 оны аравдугаар сарын 14-нд байгуулсан хэлэлцээрийг өөрчлөх саналыг манай тал 1992 оны нэгдүгээр сард тус улсын Засгийн газарт тавьсан. Дараа нь хуучин хэлэлцээрээ хэвээр мөрдөө гэж манай улсын Гадаад хэргийн сайд Ч.Баатар тус улсад албан ёсны айлчлал хийж байхдаа Засгийн газарт нь хөндөж байсан. Үүний дараа Румыны Засгийн газраас тус улсад энгийн паспорттай гадаадын иргэд визтэй зорчиж байх 77 орны хамарсан жагсаалтад МУ-ын иргэд багтсан тухай 1996 оны тавдугаар сарын 15-нд тоот бичгээр манай талд мэдэгдсэн.

Польш улс
-2001 оны тавдугаар сарын 15-наас эхлэн бүх төрлийн паспорттай иргэд харилцан визтэй зорчихоор хоёр улс хоорондоо ноот бичгээр тохиролцсон. Харин бусад орныг бодвол визийн хураамжийн хэмжээг хөнгөлөлттөйгээр тогтоосон гэдгээ манай талд мэдэгдсэн.

БНАЛаосАУ
-Визгүй зорчих тухай Засгийн газар хооронд 1978 оны зургадугаар сарын 8-нд гэрээ, хэлэлцээр байгуулсан. Энэ гэрээнд хугацаа заагаагүй учир Д, А болон албан зориулалттай Е серийн паспорттай иргэд 90 хоногийн дотор тус улсад визгүй зорчих эрхтэй. Харин хувийн хэргээр тус улсын зорьсон Е серийн паспорттай иргэд визтэй байхаар тохиролцсон.

Малайз Улс
-Бүх төрлийн гадаад паспорттай иргэд нэг сарын дотор харилцан визгүй зорчихоор 1994 оны зургадугаар сарын 6-нд ноот бичиг солилцож тохиролцсон. Энэ гэрээ хүчинтэй хэвээр байгаа.

Сингапур Улс
-Бүх төрлийн гадаад паспорттай иргэд 14 хоногийн дотор харилцан визгүй зорчихоор тохиролцож 1990 оны гуравдугаар сарын 9-нд ноот солилцсон. Гэрээ хүчинтэй хэвээр байгаа.

Тайланд Улс
-Иргэд харилцан зорчих тухай Засгийн газар хооронд 1994 оны хоёрдугаар сарын 25-нд хугацаа заагаагүй байгуулсан гэрээ хэлэлцээрийн дагуу Д, А паспорттай иргэд 30 хоногийн дотор визгүй, Е серийн паспорттай иргэд визтэй зорчино.

Филиппин Улс
-Иргэд харилцан зорчих тухай Засгийн газар хооронд 1994 оны тавдугаар сарын 13-ны хугацаа заагаагүй хэлэлцээрийн дагуу бүх төрлийн паспорттай иргэд 21 хоногийн дотор тус улсад визгүй зорчино.

БНЭУ
-Бүх төрлийн паспорттай иргэд визтэй зорчино. Гэхдээ виз олгохдоо анкет, зураг шаардахгүй, хураамж авахгүй байхаар 1989 оны долдугаар сарын 1-нд хоёр улсын Засгийн газар ноот солилцож тохиролцсон байна.

Япон Улс
-Япон Улсаас тус улсад суугаа ЭСЯ-ны дипломат ажилтан, тэдний гэр бүлийн гишүүдэд томилолтын хугацааны 36 сарын дотор олон удаагийн орох, гарах виз олгодог. Монгол Улсад албан хэргээр ирэх Япон улсын дипломат болон албан паспорт бүхий иргэдэд бүх төрлийн визийг Японы Гадаад явдлын яамны ноотыг үндэслэн олгохоор 1991 оны арванхоёрдугаар сарын 20-нд ноот солилцон тохиролцжээ.

БНАСУү
-Дипломат болон албан паспорттай иргэдийг визээс харилцан чөлөөлөх тухай Засгийн газар хооронд 1991 оны аравдугаар сарын 23-нд байгуулсан хэлэлцээрийн дагуу Д, А болон албан зориулалтын Е серийн паспорттай иргэд тус улсад зорчиход 30 хоногийн дотор визгүй, хувийн хэргээр зорчиж байгаа Е серийн паспорттай иргэдэд албан ёсны урилгыг үндэслэн виз олгоно.

Югослав Улсү
-Д,А паспорттай болон албан ажлаар гэсэн консулын тэмдэг дарсан Е серийн паспорт бүхий иргэд 90 хоногийн дотор визгүй зорчихоор 1986 оны нэгдүгээр сарын 3-нд ноот бичиг солилцон тохиролцжээ. Харин ямар ч тэмдэглэлгүй Е серийн паспорттай иргэд тус улсад бол визтэй зорчих юм байна.

БНКаз Улс
-Иргэд харилцан зорчих тухай Засгийн газар хооронд 1994 оны арванхоёрдугаар сарын 29-нд байгуулсан хугацаа заагаагүй хэлэлцээрийн дагуу Д, А паспорттай иргэд 30 хоногийн дотор визгүй, Е серийн паспорттай иргэд визтэй зорчино.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

21 хоногийн дотор Финландад визгүй зорчино

Тэгээд ч гадаад явах хүмүүст хамгийн түрүүнд тулгардаг асуудал бол виз, зөвшөөрөл байдаг шүү дээ. Ташрамд хэлэхэд паспортыг дотор нь Д,А, Е гэж гурав ангилдаг юм байна. Д гэдэг нь дипломат ажилтай хүмүүс зорчих эрхтэй паспорт бол А гэдэг нь албан ажлаар яваа хүмүүс хэрэглэдэг. Харин Е гэдэг энгийн паспорт бөгөөд хувийн ажлаар гадаад руу гарч байгаа хүмүүст олгодог паспорт юм.

Румын Улс
-Д, А паспорттай иргэд визгүй, Е серийн паспорттай иргэд визтэй зорчих болсноор 1971 оны аравдугаар сарын 14-нд байгуулсан хэлэлцээрийг өөрчлөх саналыг манай тал 1992 оны нэгдүгээр сард тус улсын Засгийн газарт тавьсан. Дараа нь хуучин хэлэлцээрээ хэвээр мөрдөө гэж манай улсын Гадаад хэргийн сайд Ч.Баатар тус улсад албан ёсны айлчлал хийж байхдаа Засгийн газарт нь хөндөж байсан. Үүний дараа Румыны Засгийн газраас тус улсад энгийн паспорттай гадаадын иргэд визтэй зорчиж байх 77 орны хамарсан жагсаалтад МУ-ын иргэд багтсан тухай 1996 оны тавдугаар сарын 15-нд тоот бичгээр манай талд мэдэгдсэн.

Польш улс
-2001 оны тавдугаар сарын 15-наас эхлэн бүх төрлийн паспорттай иргэд харилцан визтэй зорчихоор хоёр улс хоорондоо ноот бичгээр тохиролцсон. Харин бусад орныг бодвол визийн хураамжийн хэмжээг хөнгөлөлттөйгээр тогтоосон гэдгээ манай талд мэдэгдсэн.

БНАЛаосАУ
-Визгүй зорчих тухай Засгийн газар хооронд 1978 оны зургадугаар сарын 8-нд гэрээ, хэлэлцээр байгуулсан. Энэ гэрээнд хугацаа заагаагүй учир Д, А болон албан зориулалттай Е серийн паспорттай иргэд 90 хоногийн дотор тус улсад визгүй зорчих эрхтэй. Харин хувийн хэргээр тус улсын зорьсон Е серийн паспорттай иргэд визтэй байхаар тохиролцсон.

Малайз Улс
-Бүх төрлийн гадаад паспорттай иргэд нэг сарын дотор харилцан визгүй зорчихоор 1994 оны зургадугаар сарын 6-нд ноот бичиг солилцож тохиролцсон. Энэ гэрээ хүчинтэй хэвээр байгаа.

Сингапур Улс
-Бүх төрлийн гадаад паспорттай иргэд 14 хоногийн дотор харилцан визгүй зорчихоор тохиролцож 1990 оны гуравдугаар сарын 9-нд ноот солилцсон. Гэрээ хүчинтэй хэвээр байгаа.

Тайланд Улс
-Иргэд харилцан зорчих тухай Засгийн газар хооронд 1994 оны хоёрдугаар сарын 25-нд хугацаа заагаагүй байгуулсан гэрээ хэлэлцээрийн дагуу Д, А паспорттай иргэд 30 хоногийн дотор визгүй, Е серийн паспорттай иргэд визтэй зорчино.

Филиппин Улс
-Иргэд харилцан зорчих тухай Засгийн газар хооронд 1994 оны тавдугаар сарын 13-ны хугацаа заагаагүй хэлэлцээрийн дагуу бүх төрлийн паспорттай иргэд 21 хоногийн дотор тус улсад визгүй зорчино.

БНЭУ
-Бүх төрлийн паспорттай иргэд визтэй зорчино. Гэхдээ виз олгохдоо анкет, зураг шаардахгүй, хураамж авахгүй байхаар 1989 оны долдугаар сарын 1-нд хоёр улсын Засгийн газар ноот солилцож тохиролцсон байна.

Япон Улс
-Япон Улсаас тус улсад суугаа ЭСЯ-ны дипломат ажилтан, тэдний гэр бүлийн гишүүдэд томилолтын хугацааны 36 сарын дотор олон удаагийн орох, гарах виз олгодог. Монгол Улсад албан хэргээр ирэх Япон улсын дипломат болон албан паспорт бүхий иргэдэд бүх төрлийн визийг Японы Гадаад явдлын яамны ноотыг үндэслэн олгохоор 1991 оны арванхоёрдугаар сарын 20-нд ноот солилцон тохиролцжээ.

БНАСУү
-Дипломат болон албан паспорттай иргэдийг визээс харилцан чөлөөлөх тухай Засгийн газар хооронд 1991 оны аравдугаар сарын 23-нд байгуулсан хэлэлцээрийн дагуу Д, А болон албан зориулалтын Е серийн паспорттай иргэд тус улсад зорчиход 30 хоногийн дотор визгүй, хувийн хэргээр зорчиж байгаа Е серийн паспорттай иргэдэд албан ёсны урилгыг үндэслэн виз олгоно.

Югослав Улсү
-Д,А паспорттай болон албан ажлаар гэсэн консулын тэмдэг дарсан Е серийн паспорт бүхий иргэд 90 хоногийн дотор визгүй зорчихоор 1986 оны нэгдүгээр сарын 3-нд ноот бичиг солилцон тохиролцжээ. Харин ямар ч тэмдэглэлгүй Е серийн паспорттай иргэд тус улсад бол визтэй зорчих юм байна.

БНКаз Улс
-Иргэд харилцан зорчих тухай Засгийн газар хооронд 1994 оны арванхоёрдугаар сарын 29-нд байгуулсан хугацаа заагаагүй хэлэлцээрийн дагуу Д, А паспорттай иргэд 30 хоногийн дотор визгүй, Е серийн паспорттай иргэд визтэй зорчино.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button