Улаанбаатар түншлэл ирэх сард нээгдэнэ

Энэ үзэсгэлэн яармаг нь аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгчдэд өргөн сурталчлах, худалдааны түншлэл тогтоох, зах зээлээ олох боломжийг бүрдүүлэх. Мөн үйлдвэрлэгч болон үйлчилгээний байгууллагууд хэрэглэгчид тэдгээрийн хоорондын харилцан уялдаа холбоог нягтруулах, итгэлийг бэхжүүлэх шилдгийг тодруулах зорилготой аж.
Дээрх үзэсгэлэн яармаг худалдааг явуулснаар үндэсний үйлдвэрийг дэмжих, олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх гадаад, дотоодын байгууллагуудтай харилцаа холбоо тогтоох хэрэглэгчид бүтээгдэхүүнээ таниулахад тустай аж. Энэ шалгаруулалтын эцсийн дүнг арванхоёрдугаар сарын 1б-нд гаргах гэнэ.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Улаанбаатар түншлэл ирэх сард нээгдэнэ

Энэ үзэсгэлэн яармаг нь аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгчдэд өргөн сурталчлах, худалдааны түншлэл тогтоох, зах зээлээ олох боломжийг бүрдүүлэх. Мөн үйлдвэрлэгч болон үйлчилгээний байгууллагууд хэрэглэгчид тэдгээрийн хоорондын харилцан уялдаа холбоог нягтруулах, итгэлийг бэхжүүлэх шилдгийг тодруулах зорилготой аж.
Дээрх үзэсгэлэн яармаг худалдааг явуулснаар үндэсний үйлдвэрийг дэмжих, олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх гадаад, дотоодын байгууллагуудтай харилцаа холбоо тогтоох хэрэглэгчид бүтээгдэхүүнээ таниулахад тустай аж. Энэ шалгаруулалтын эцсийн дүнг арванхоёрдугаар сарын 1б-нд гаргах гэнэ.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Улаанбаатар түншлэл ирэх сард нээгдэнэ

Энэ үзэсгэлэн яармаг нь аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгчдэд өргөн сурталчлах, худалдааны түншлэл тогтоох, зах зээлээ олох боломжийг бүрдүүлэх. Мөн үйлдвэрлэгч болон үйлчилгээний байгууллагууд хэрэглэгчид тэдгээрийн хоорондын харилцан уялдаа холбоог нягтруулах, итгэлийг бэхжүүлэх шилдгийг тодруулах зорилготой аж.
Дээрх үзэсгэлэн яармаг худалдааг явуулснаар үндэсний үйлдвэрийг дэмжих, олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх гадаад, дотоодын байгууллагуудтай харилцаа холбоо тогтоох хэрэглэгчид бүтээгдэхүүнээ таниулахад тустай аж. Энэ шалгаруулалтын эцсийн дүнг арванхоёрдугаар сарын 1б-нд гаргах гэнэ.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Улаанбаатар түншлэл ирэх сард нээгдэнэ

Энэ үзэсгэлэн яармаг нь аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгчдэд өргөн сурталчлах, худалдааны түншлэл тогтоох, зах зээлээ олох боломжийг бүрдүүлэх. Мөн үйлдвэрлэгч болон үйлчилгээний байгууллагууд хэрэглэгчид тэдгээрийн хоорондын харилцан уялдаа холбоог нягтруулах, итгэлийг бэхжүүлэх шилдгийг тодруулах зорилготой аж.
Дээрх үзэсгэлэн яармаг худалдааг явуулснаар үндэсний үйлдвэрийг дэмжих, олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх гадаад, дотоодын байгууллагуудтай харилцаа холбоо тогтоох хэрэглэгчид бүтээгдэхүүнээ таниулахад тустай аж. Энэ шалгаруулалтын эцсийн дүнг арванхоёрдугаар сарын 1б-нд гаргах гэнэ.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Улаанбаатар түншлэл ирэх сард нээгдэнэ

Энэ үзэсгэлэн яармаг нь аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгчдэд өргөн сурталчлах, худалдааны түншлэл тогтоох, зах зээлээ олох боломжийг бүрдүүлэх. Мөн үйлдвэрлэгч болон үйлчилгээний байгууллагууд хэрэглэгчид тэдгээрийн хоорондын харилцан уялдаа холбоог нягтруулах, итгэлийг бэхжүүлэх шилдгийг тодруулах зорилготой аж.
Дээрх үзэсгэлэн яармаг худалдааг явуулснаар үндэсний үйлдвэрийг дэмжих, олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх гадаад, дотоодын байгууллагуудтай харилцаа холбоо тогтоох хэрэглэгчид бүтээгдэхүүнээ таниулахад тустай аж. Энэ шалгаруулалтын эцсийн дүнг арванхоёрдугаар сарын 1б-нд гаргах гэнэ.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button