Yндэсний үйлдвэрлэгчид хөрштэйгээ түншлэх нь

МҮХАҮ танхим нь БНХАУ, Шинжаан Уйгурын Өөртөө Засах орны Ардын засгийн газар, Өрөмчийн олон улсын үйлдвэрийн яармагийн удирдах хороотой хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулжээ. Үүний дагуу үзэсгэлэнд хоёр орны үйлдвэрлэгчдийн цаашдын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой аж. Уг үзэегэлэнд бүх төрлийн экспорт импортын бараа бүтээгдэхүүн, шинэ технологи, төслийн танилцуулга, хүнсний бүх төрлийн бүтээгдэхүүн, оёмол, сүлжмэл, эрдэс баялаг төмөрлөгийн бүтээгдэхүүн зэргийг тавих юм байна.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Yндэсний үйлдвэрлэгчид хөрштэйгээ түншлэх нь

МҮХАҮ танхим нь БНХАУ, Шинжаан Уйгурын Өөртөө Засах орны Ардын засгийн газар, Өрөмчийн олон улсын үйлдвэрийн яармагийн удирдах хороотой хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулжээ. Үүний дагуу үзэсгэлэнд хоёр орны үйлдвэрлэгчдийн цаашдын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой аж. Уг үзэегэлэнд бүх төрлийн экспорт импортын бараа бүтээгдэхүүн, шинэ технологи, төслийн танилцуулга, хүнсний бүх төрлийн бүтээгдэхүүн, оёмол, сүлжмэл, эрдэс баялаг төмөрлөгийн бүтээгдэхүүн зэргийг тавих юм байна.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Yндэсний үйлдвэрлэгчид хөрштэйгээ түншлэх нь

МҮХАҮ танхим нь БНХАУ, Шинжаан Уйгурын Өөртөө Засах орны Ардын засгийн газар, Өрөмчийн олон улсын үйлдвэрийн яармагийн удирдах хороотой хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулжээ. Үүний дагуу үзэсгэлэнд хоёр орны үйлдвэрлэгчдийн цаашдын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой аж. Уг үзэегэлэнд бүх төрлийн экспорт импортын бараа бүтээгдэхүүн, шинэ технологи, төслийн танилцуулга, хүнсний бүх төрлийн бүтээгдэхүүн, оёмол, сүлжмэл, эрдэс баялаг төмөрлөгийн бүтээгдэхүүн зэргийг тавих юм байна.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Yндэсний үйлдвэрлэгчид хөрштэйгээ түншлэх нь

МҮХАҮ танхим нь БНХАУ, Шинжаан Уйгурын Өөртөө Засах орны Ардын засгийн газар, Өрөмчийн олон улсын үйлдвэрийн яармагийн удирдах хороотой хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулжээ. Үүний дагуу үзэсгэлэнд хоёр орны үйлдвэрлэгчдийн цаашдын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой аж. Уг үзэегэлэнд бүх төрлийн экспорт импортын бараа бүтээгдэхүүн, шинэ технологи, төслийн танилцуулга, хүнсний бүх төрлийн бүтээгдэхүүн, оёмол, сүлжмэл, эрдэс баялаг төмөрлөгийн бүтээгдэхүүн зэргийг тавих юм байна.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Yндэсний үйлдвэрлэгчид хөрштэйгээ түншлэх нь

МҮХАҮ танхим нь БНХАУ, Шинжаан Уйгурын Өөртөө Засах орны Ардын засгийн газар, Өрөмчийн олон улсын үйлдвэрийн яармагийн удирдах хороотой хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулжээ. Үүний дагуу үзэсгэлэнд хоёр орны үйлдвэрлэгчдийн цаашдын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой аж. Уг үзэегэлэнд бүх төрлийн экспорт импортын бараа бүтээгдэхүүн, шинэ технологи, төслийн танилцуулга, хүнсний бүх төрлийн бүтээгдэхүүн, оёмол, сүлжмэл, эрдэс баялаг төмөрлөгийн бүтээгдэхүүн зэргийг тавих юм байна.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button