440HZ шинэ цомог гарлаа

Таван дуу нь шинэ хувилбараар орсон бөгөөд Би түүнийг харснаас хойш, Зөвхөн чам руу зэрэг дуунууд нь банзан гитартай акустик хэлбэрээр орсноороо онцлог. Мөн Хайрын хүч дуу нь dance хэлбэртэй болсон бол Чи хаана байна дуу нь chill remix буюу уянгын болжээ.
Цомогт хит болж байгаа бүх дуу нь багтжээ. Дуучин Д.Болд 440Hz шинэ цомгийн нээлтэд ирсэн эхний 30 хүнд цомог, бусад фенүүддээ өөрийн гарын үсэгтэй зурагт хуудас, В shop-ын гарын бэлгээр урамшуулав.
Солонгос улсад хэвлүүлсэн бөгөөд компьютер дээр хуурамчаар олшруулахаас хамгаалсан анхны protected цомог юм. Хавтас нь солигддог нүүртэй юм байна.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)
О.УЯНГА

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

440HZ шинэ цомог гарлаа

Таван дуу нь шинэ хувилбараар орсон бөгөөд Би түүнийг харснаас хойш, Зөвхөн чам руу зэрэг дуунууд нь банзан гитартай акустик хэлбэрээр орсноороо онцлог. Мөн Хайрын хүч дуу нь dance хэлбэртэй болсон бол Чи хаана байна дуу нь chill remix буюу уянгын болжээ.
Цомогт хит болж байгаа бүх дуу нь багтжээ. Дуучин Д.Болд 440Hz шинэ цомгийн нээлтэд ирсэн эхний 30 хүнд цомог, бусад фенүүддээ өөрийн гарын үсэгтэй зурагт хуудас, В shop-ын гарын бэлгээр урамшуулав.
Солонгос улсад хэвлүүлсэн бөгөөд компьютер дээр хуурамчаар олшруулахаас хамгаалсан анхны protected цомог юм. Хавтас нь солигддог нүүртэй юм байна.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)
О.УЯНГА

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

440HZ шинэ цомог гарлаа

Таван дуу нь шинэ хувилбараар орсон бөгөөд Би түүнийг харснаас хойш, Зөвхөн чам руу зэрэг дуунууд нь банзан гитартай акустик хэлбэрээр орсноороо онцлог. Мөн Хайрын хүч дуу нь dance хэлбэртэй болсон бол Чи хаана байна дуу нь chill remix буюу уянгын болжээ.
Цомогт хит болж байгаа бүх дуу нь багтжээ. Дуучин Д.Болд 440Hz шинэ цомгийн нээлтэд ирсэн эхний 30 хүнд цомог, бусад фенүүддээ өөрийн гарын үсэгтэй зурагт хуудас, В shop-ын гарын бэлгээр урамшуулав.
Солонгос улсад хэвлүүлсэн бөгөөд компьютер дээр хуурамчаар олшруулахаас хамгаалсан анхны protected цомог юм. Хавтас нь солигддог нүүртэй юм байна.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)
О.УЯНГА

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

440HZ шинэ цомог гарлаа

Таван дуу нь шинэ хувилбараар орсон бөгөөд Би түүнийг харснаас хойш, Зөвхөн чам руу зэрэг дуунууд нь банзан гитартай акустик хэлбэрээр орсноороо онцлог. Мөн Хайрын хүч дуу нь dance хэлбэртэй болсон бол Чи хаана байна дуу нь chill remix буюу уянгын болжээ.
Цомогт хит болж байгаа бүх дуу нь багтжээ. Дуучин Д.Болд 440Hz шинэ цомгийн нээлтэд ирсэн эхний 30 хүнд цомог, бусад фенүүддээ өөрийн гарын үсэгтэй зурагт хуудас, В shop-ын гарын бэлгээр урамшуулав.
Солонгос улсад хэвлүүлсэн бөгөөд компьютер дээр хуурамчаар олшруулахаас хамгаалсан анхны protected цомог юм. Хавтас нь солигддог нүүртэй юм байна.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)
О.УЯНГА

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

440HZ шинэ цомог гарлаа

Таван дуу нь шинэ хувилбараар орсон бөгөөд Би түүнийг харснаас хойш, Зөвхөн чам руу зэрэг дуунууд нь банзан гитартай акустик хэлбэрээр орсноороо онцлог. Мөн Хайрын хүч дуу нь dance хэлбэртэй болсон бол Чи хаана байна дуу нь chill remix буюу уянгын болжээ.
Цомогт хит болж байгаа бүх дуу нь багтжээ. Дуучин Д.Болд 440Hz шинэ цомгийн нээлтэд ирсэн эхний 30 хүнд цомог, бусад фенүүддээ өөрийн гарын үсэгтэй зурагт хуудас, В shop-ын гарын бэлгээр урамшуулав.
Солонгос улсад хэвлүүлсэн бөгөөд компьютер дээр хуурамчаар олшруулахаас хамгаалсан анхны protected цомог юм. Хавтас нь солигддог нүүртэй юм байна.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)
О.УЯНГА

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button