Рекламны самбаруудыг буулгаж байна

Одоогийн байдлаар Баянгол дүүргийн нутагт байрлуулсан зөвшөөрөлгүй, стандартын бус реклам чимэглэлийг буулгаад байна. Өнгөрсөн жил байгалийн гамшгийн үед стандартын буc 18 рекламны самбар нурснаас иргэд гэмтэж байжээ.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)
Э.Энхзаяа

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Рекламны самбаруудыг буулгаж байна

Одоогийн байдлаар Баянгол дүүргийн нутагт байрлуулсан зөвшөөрөлгүй, стандартын бус реклам чимэглэлийг буулгаад байна. Өнгөрсөн жил байгалийн гамшгийн үед стандартын буc 18 рекламны самбар нурснаас иргэд гэмтэж байжээ.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)
Э.Энхзаяа

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Рекламны самбаруудыг буулгаж байна

Одоогийн байдлаар Баянгол дүүргийн нутагт байрлуулсан зөвшөөрөлгүй, стандартын бус реклам чимэглэлийг буулгаад байна. Өнгөрсөн жил байгалийн гамшгийн үед стандартын буc 18 рекламны самбар нурснаас иргэд гэмтэж байжээ.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)
Э.Энхзаяа

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Рекламны самбаруудыг буулгаж байна

Одоогийн байдлаар Баянгол дүүргийн нутагт байрлуулсан зөвшөөрөлгүй, стандартын бус реклам чимэглэлийг буулгаад байна. Өнгөрсөн жил байгалийн гамшгийн үед стандартын буc 18 рекламны самбар нурснаас иргэд гэмтэж байжээ.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)
Э.Энхзаяа

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Рекламны самбаруудыг буулгаж байна

Одоогийн байдлаар Баянгол дүүргийн нутагт байрлуулсан зөвшөөрөлгүй, стандартын бус реклам чимэглэлийг буулгаад байна. Өнгөрсөн жил байгалийн гамшгийн үед стандартын буc 18 рекламны самбар нурснаас иргэд гэмтэж байжээ.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)
Э.Энхзаяа

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button