Хятад пивоны лонх аюултай

Улсын чанарын хяналтын газар шилэн лонх үйлдвэрлэдэг 62 газрыг шалгасан дүн үүнийг харуулжээ. Тус оронд үйлдвэрлэж буй шар айрагны шилний 30 орчим хувь нь зайлшгүй шаардлагад нийцэхгүй байна. Ингэхдээ бат бэхийн үзүүлэлт тун тааруу байгаа ажээ. Стандартыг мөрдөхгүй байгаагаас жаахан ширүүн хүрэх юмуу температур нэлээд хэлбэлзэх үед лонх дэлбэрч болох юм гэж мэргэжилтнүүд онцлон тэмдэглэжээ.

Монцамэ
Я.Сүхбаатар

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хятад пивоны лонх аюултай

Улсын чанарын хяналтын газар шилэн лонх үйлдвэрлэдэг 62 газрыг шалгасан дүн үүнийг харуулжээ. Тус оронд үйлдвэрлэж буй шар айрагны шилний 30 орчим хувь нь зайлшгүй шаардлагад нийцэхгүй байна. Ингэхдээ бат бэхийн үзүүлэлт тун тааруу байгаа ажээ. Стандартыг мөрдөхгүй байгаагаас жаахан ширүүн хүрэх юмуу температур нэлээд хэлбэлзэх үед лонх дэлбэрч болох юм гэж мэргэжилтнүүд онцлон тэмдэглэжээ.

Монцамэ
Я.Сүхбаатар

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хятад пивоны лонх аюултай

Улсын чанарын хяналтын газар шилэн лонх үйлдвэрлэдэг 62 газрыг шалгасан дүн үүнийг харуулжээ. Тус оронд үйлдвэрлэж буй шар айрагны шилний 30 орчим хувь нь зайлшгүй шаардлагад нийцэхгүй байна. Ингэхдээ бат бэхийн үзүүлэлт тун тааруу байгаа ажээ. Стандартыг мөрдөхгүй байгаагаас жаахан ширүүн хүрэх юмуу температур нэлээд хэлбэлзэх үед лонх дэлбэрч болох юм гэж мэргэжилтнүүд онцлон тэмдэглэжээ.

Монцамэ
Я.Сүхбаатар

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хятад пивоны лонх аюултай

Улсын чанарын хяналтын газар шилэн лонх үйлдвэрлэдэг 62 газрыг шалгасан дүн үүнийг харуулжээ. Тус оронд үйлдвэрлэж буй шар айрагны шилний 30 орчим хувь нь зайлшгүй шаардлагад нийцэхгүй байна. Ингэхдээ бат бэхийн үзүүлэлт тун тааруу байгаа ажээ. Стандартыг мөрдөхгүй байгаагаас жаахан ширүүн хүрэх юмуу температур нэлээд хэлбэлзэх үед лонх дэлбэрч болох юм гэж мэргэжилтнүүд онцлон тэмдэглэжээ.

Монцамэ
Я.Сүхбаатар

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хятад пивоны лонх аюултай

Улсын чанарын хяналтын газар шилэн лонх үйлдвэрлэдэг 62 газрыг шалгасан дүн үүнийг харуулжээ. Тус оронд үйлдвэрлэж буй шар айрагны шилний 30 орчим хувь нь зайлшгүй шаардлагад нийцэхгүй байна. Ингэхдээ бат бэхийн үзүүлэлт тун тааруу байгаа ажээ. Стандартыг мөрдөхгүй байгаагаас жаахан ширүүн хүрэх юмуу температур нэлээд хэлбэлзэх үед лонх дэлбэрч болох юм гэж мэргэжилтнүүд онцлон тэмдэглэжээ.

Монцамэ
Я.Сүхбаатар

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button