Ашигт малтмалын хуульд хориг тавих саналд хөдөлгөөнүүд нэгдэж байна

УИХ-аар баталсан Ашигт малтмалын тухай хууль нь ашигт малтмалын ордуудыг ач холбогдолоор нь ангилсан, байгаль орчныг хамгаалах зохицуулалтыг сайжруулсан, тусгай зөвшөөрлийн нөөц ашигласны төлбөрииг төв, орон нутагт хуваарилах илүү зохистой харьцааг тогтоосон зэрэг нь өмнөх хуулиас дэвшилттэй болсон гэж үзэж шаардлага тавьж байгаа аж.

Нөхөгдөшгүй баялгийг Монгол Улсын хөгжил, цэцэглэлтэд зориулан зүй зохистой ашиглах, хамгаалах гол тулгуур асуудлаар ахиц гаргах биш, харин ч ухралт хийхийг баталгаажуулж байна гэж үзэх хангалттай үндэслэл байгаа тул энэ хууль нь Монгол Улсын үндэсний язгуур эрх ашигт огт нийцэхээргүй байна.
Байгалийн баялаг гагцхүү ард түмний мэдэлд байх тухай Үндсэн хуулийн үзэл санаа, заалтад харшилсан зохицуулалт гэж тэд дүгнэжээ.

Эрс шинэчлэл хөдөлгөөний зохицуулагч А.Батзориг шаардлагийн талаар ийхүү ярьж байна.
үideo1
Нийгмийн баялгийн шударга буү хуваарилалт, баян ядуугийн ялгааг цаашид нэмэгдүүлж ирээдүйдэә, төрдөө итгэх олон түмний итгэл найдвар алдагдаж, Монгол Улсын нийгэм-төрийн байгууллын аюулгүй байдалд ч нөлөөлөн, нийгмийн бухимдал иргэдийн эсэргүүцлийг бий болгох нөхцлийг бүрдүүлеэн УИХ-аас танд өргfн барьж байгаа Ашигт малтмалын тухай хууль-д ерөнхийлөгчийн зүгээс хориг тавихыг шаардаж байна.

T.Оргил /olloo mn/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ашигт малтмалын хуульд хориг тавих саналд хөдөлгөөнүүд нэгдэж байна

УИХ-аар баталсан Ашигт малтмалын тухай хууль нь ашигт малтмалын ордуудыг ач холбогдолоор нь ангилсан, байгаль орчныг хамгаалах зохицуулалтыг сайжруулсан, тусгай зөвшөөрлийн нөөц ашигласны төлбөрииг төв, орон нутагт хуваарилах илүү зохистой харьцааг тогтоосон зэрэг нь өмнөх хуулиас дэвшилттэй болсон гэж үзэж шаардлага тавьж байгаа аж.

Нөхөгдөшгүй баялгийг Монгол Улсын хөгжил, цэцэглэлтэд зориулан зүй зохистой ашиглах, хамгаалах гол тулгуур асуудлаар ахиц гаргах биш, харин ч ухралт хийхийг баталгаажуулж байна гэж үзэх хангалттай үндэслэл байгаа тул энэ хууль нь Монгол Улсын үндэсний язгуур эрх ашигт огт нийцэхээргүй байна.
Байгалийн баялаг гагцхүү ард түмний мэдэлд байх тухай Үндсэн хуулийн үзэл санаа, заалтад харшилсан зохицуулалт гэж тэд дүгнэжээ.

Эрс шинэчлэл хөдөлгөөний зохицуулагч А.Батзориг шаардлагийн талаар ийхүү ярьж байна.
үideo1
Нийгмийн баялгийн шударга буү хуваарилалт, баян ядуугийн ялгааг цаашид нэмэгдүүлж ирээдүйдэә, төрдөө итгэх олон түмний итгэл найдвар алдагдаж, Монгол Улсын нийгэм-төрийн байгууллын аюулгүй байдалд ч нөлөөлөн, нийгмийн бухимдал иргэдийн эсэргүүцлийг бий болгох нөхцлийг бүрдүүлеэн УИХ-аас танд өргfн барьж байгаа Ашигт малтмалын тухай хууль-д ерөнхийлөгчийн зүгээс хориг тавихыг шаардаж байна.

T.Оргил /olloo mn/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ашигт малтмалын хуульд хориг тавих саналд хөдөлгөөнүүд нэгдэж байна

УИХ-аар баталсан Ашигт малтмалын тухай хууль нь ашигт малтмалын ордуудыг ач холбогдолоор нь ангилсан, байгаль орчныг хамгаалах зохицуулалтыг сайжруулсан, тусгай зөвшөөрлийн нөөц ашигласны төлбөрииг төв, орон нутагт хуваарилах илүү зохистой харьцааг тогтоосон зэрэг нь өмнөх хуулиас дэвшилттэй болсон гэж үзэж шаардлага тавьж байгаа аж.

Нөхөгдөшгүй баялгийг Монгол Улсын хөгжил, цэцэглэлтэд зориулан зүй зохистой ашиглах, хамгаалах гол тулгуур асуудлаар ахиц гаргах биш, харин ч ухралт хийхийг баталгаажуулж байна гэж үзэх хангалттай үндэслэл байгаа тул энэ хууль нь Монгол Улсын үндэсний язгуур эрх ашигт огт нийцэхээргүй байна.
Байгалийн баялаг гагцхүү ард түмний мэдэлд байх тухай Үндсэн хуулийн үзэл санаа, заалтад харшилсан зохицуулалт гэж тэд дүгнэжээ.

Эрс шинэчлэл хөдөлгөөний зохицуулагч А.Батзориг шаардлагийн талаар ийхүү ярьж байна.
үideo1
Нийгмийн баялгийн шударга буү хуваарилалт, баян ядуугийн ялгааг цаашид нэмэгдүүлж ирээдүйдэә, төрдөө итгэх олон түмний итгэл найдвар алдагдаж, Монгол Улсын нийгэм-төрийн байгууллын аюулгүй байдалд ч нөлөөлөн, нийгмийн бухимдал иргэдийн эсэргүүцлийг бий болгох нөхцлийг бүрдүүлеэн УИХ-аас танд өргfн барьж байгаа Ашигт малтмалын тухай хууль-д ерөнхийлөгчийн зүгээс хориг тавихыг шаардаж байна.

T.Оргил /olloo mn/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ашигт малтмалын хуульд хориг тавих саналд хөдөлгөөнүүд нэгдэж байна

УИХ-аар баталсан Ашигт малтмалын тухай хууль нь ашигт малтмалын ордуудыг ач холбогдолоор нь ангилсан, байгаль орчныг хамгаалах зохицуулалтыг сайжруулсан, тусгай зөвшөөрлийн нөөц ашигласны төлбөрииг төв, орон нутагт хуваарилах илүү зохистой харьцааг тогтоосон зэрэг нь өмнөх хуулиас дэвшилттэй болсон гэж үзэж шаардлага тавьж байгаа аж.

Нөхөгдөшгүй баялгийг Монгол Улсын хөгжил, цэцэглэлтэд зориулан зүй зохистой ашиглах, хамгаалах гол тулгуур асуудлаар ахиц гаргах биш, харин ч ухралт хийхийг баталгаажуулж байна гэж үзэх хангалттай үндэслэл байгаа тул энэ хууль нь Монгол Улсын үндэсний язгуур эрх ашигт огт нийцэхээргүй байна.
Байгалийн баялаг гагцхүү ард түмний мэдэлд байх тухай Үндсэн хуулийн үзэл санаа, заалтад харшилсан зохицуулалт гэж тэд дүгнэжээ.

Эрс шинэчлэл хөдөлгөөний зохицуулагч А.Батзориг шаардлагийн талаар ийхүү ярьж байна.
үideo1
Нийгмийн баялгийн шударга буү хуваарилалт, баян ядуугийн ялгааг цаашид нэмэгдүүлж ирээдүйдэә, төрдөө итгэх олон түмний итгэл найдвар алдагдаж, Монгол Улсын нийгэм-төрийн байгууллын аюулгүй байдалд ч нөлөөлөн, нийгмийн бухимдал иргэдийн эсэргүүцлийг бий болгох нөхцлийг бүрдүүлеэн УИХ-аас танд өргfн барьж байгаа Ашигт малтмалын тухай хууль-д ерөнхийлөгчийн зүгээс хориг тавихыг шаардаж байна.

T.Оргил /olloo mn/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ашигт малтмалын хуульд хориг тавих саналд хөдөлгөөнүүд нэгдэж байна

УИХ-аар баталсан Ашигт малтмалын тухай хууль нь ашигт малтмалын ордуудыг ач холбогдолоор нь ангилсан, байгаль орчныг хамгаалах зохицуулалтыг сайжруулсан, тусгай зөвшөөрлийн нөөц ашигласны төлбөрииг төв, орон нутагт хуваарилах илүү зохистой харьцааг тогтоосон зэрэг нь өмнөх хуулиас дэвшилттэй болсон гэж үзэж шаардлага тавьж байгаа аж.

Нөхөгдөшгүй баялгийг Монгол Улсын хөгжил, цэцэглэлтэд зориулан зүй зохистой ашиглах, хамгаалах гол тулгуур асуудлаар ахиц гаргах биш, харин ч ухралт хийхийг баталгаажуулж байна гэж үзэх хангалттай үндэслэл байгаа тул энэ хууль нь Монгол Улсын үндэсний язгуур эрх ашигт огт нийцэхээргүй байна.
Байгалийн баялаг гагцхүү ард түмний мэдэлд байх тухай Үндсэн хуулийн үзэл санаа, заалтад харшилсан зохицуулалт гэж тэд дүгнэжээ.

Эрс шинэчлэл хөдөлгөөний зохицуулагч А.Батзориг шаардлагийн талаар ийхүү ярьж байна.
үideo1
Нийгмийн баялгийн шударга буү хуваарилалт, баян ядуугийн ялгааг цаашид нэмэгдүүлж ирээдүйдэә, төрдөө итгэх олон түмний итгэл найдвар алдагдаж, Монгол Улсын нийгэм-төрийн байгууллын аюулгүй байдалд ч нөлөөлөн, нийгмийн бухимдал иргэдийн эсэргүүцлийг бий болгох нөхцлийг бүрдүүлеэн УИХ-аас танд өргfн барьж байгаа Ашигт малтмалын тухай хууль-д ерөнхийлөгчийн зүгээс хориг тавихыг шаардаж байна.

T.Оргил /olloo mn/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button