Хамын ажиллагааны хэлэлцээрт хоёр тал тал гарын үсэг зурлаа

Бүх Хятадын Худалдааг Дэмжих Хорооны ӨМӨЗО-ны салбар хороо Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимд буцалтгүй тусламжаар бие даасан интернэт сервер байгуулах, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тохиролцооны дагуу 2006 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдөр БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Намын Хорооны орлогч дарга, ӨМӨЗО-ны Ардын Гадаадтай Нөхөрсгөөр Харилцах Нийгэмлэгийн дарга Ян Лиминий ажлын айлчлалын үеэр хамтын ажиллагааны хэлэлцээрт гарын үсэг зурлаа.

Гэрээнд нэг талаас БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Худалдааны Танхимын орлогч дарга Ли Зен Ган нөгөө талаас МҮХАҮТ-ын дарга С.Дэмбэрэл нар гарын үсэг зурж, бие даасан сервер байгуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх, угсрах, программууд болон ажиллах боловсон хүчнүүдийг сургах зэрэг ажлууд багтаж байгаа аж.

olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хамын ажиллагааны хэлэлцээрт хоёр тал тал гарын үсэг зурлаа

Бүх Хятадын Худалдааг Дэмжих Хорооны ӨМӨЗО-ны салбар хороо Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимд буцалтгүй тусламжаар бие даасан интернэт сервер байгуулах, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тохиролцооны дагуу 2006 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдөр БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Намын Хорооны орлогч дарга, ӨМӨЗО-ны Ардын Гадаадтай Нөхөрсгөөр Харилцах Нийгэмлэгийн дарга Ян Лиминий ажлын айлчлалын үеэр хамтын ажиллагааны хэлэлцээрт гарын үсэг зурлаа.

Гэрээнд нэг талаас БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Худалдааны Танхимын орлогч дарга Ли Зен Ган нөгөө талаас МҮХАҮТ-ын дарга С.Дэмбэрэл нар гарын үсэг зурж, бие даасан сервер байгуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх, угсрах, программууд болон ажиллах боловсон хүчнүүдийг сургах зэрэг ажлууд багтаж байгаа аж.

olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хамын ажиллагааны хэлэлцээрт хоёр тал тал гарын үсэг зурлаа

Бүх Хятадын Худалдааг Дэмжих Хорооны ӨМӨЗО-ны салбар хороо Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимд буцалтгүй тусламжаар бие даасан интернэт сервер байгуулах, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тохиролцооны дагуу 2006 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдөр БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Намын Хорооны орлогч дарга, ӨМӨЗО-ны Ардын Гадаадтай Нөхөрсгөөр Харилцах Нийгэмлэгийн дарга Ян Лиминий ажлын айлчлалын үеэр хамтын ажиллагааны хэлэлцээрт гарын үсэг зурлаа.

Гэрээнд нэг талаас БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Худалдааны Танхимын орлогч дарга Ли Зен Ган нөгөө талаас МҮХАҮТ-ын дарга С.Дэмбэрэл нар гарын үсэг зурж, бие даасан сервер байгуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх, угсрах, программууд болон ажиллах боловсон хүчнүүдийг сургах зэрэг ажлууд багтаж байгаа аж.

olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хамын ажиллагааны хэлэлцээрт хоёр тал тал гарын үсэг зурлаа

Бүх Хятадын Худалдааг Дэмжих Хорооны ӨМӨЗО-ны салбар хороо Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимд буцалтгүй тусламжаар бие даасан интернэт сервер байгуулах, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тохиролцооны дагуу 2006 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдөр БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Намын Хорооны орлогч дарга, ӨМӨЗО-ны Ардын Гадаадтай Нөхөрсгөөр Харилцах Нийгэмлэгийн дарга Ян Лиминий ажлын айлчлалын үеэр хамтын ажиллагааны хэлэлцээрт гарын үсэг зурлаа.

Гэрээнд нэг талаас БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Худалдааны Танхимын орлогч дарга Ли Зен Ган нөгөө талаас МҮХАҮТ-ын дарга С.Дэмбэрэл нар гарын үсэг зурж, бие даасан сервер байгуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх, угсрах, программууд болон ажиллах боловсон хүчнүүдийг сургах зэрэг ажлууд багтаж байгаа аж.

olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хамын ажиллагааны хэлэлцээрт хоёр тал тал гарын үсэг зурлаа

Бүх Хятадын Худалдааг Дэмжих Хорооны ӨМӨЗО-ны салбар хороо Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимд буцалтгүй тусламжаар бие даасан интернэт сервер байгуулах, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тохиролцооны дагуу 2006 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдөр БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Намын Хорооны орлогч дарга, ӨМӨЗО-ны Ардын Гадаадтай Нөхөрсгөөр Харилцах Нийгэмлэгийн дарга Ян Лиминий ажлын айлчлалын үеэр хамтын ажиллагааны хэлэлцээрт гарын үсэг зурлаа.

Гэрээнд нэг талаас БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Худалдааны Танхимын орлогч дарга Ли Зен Ган нөгөө талаас МҮХАҮТ-ын дарга С.Дэмбэрэл нар гарын үсэг зурж, бие даасан сервер байгуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх, угсрах, программууд болон ажиллах боловсон хүчнүүдийг сургах зэрэг ажлууд багтаж байгаа аж.

olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button