Барилга засвар, замын ажил удааширчээ

Энә оны өнгөрсөн долоон сард Архангайн хэмжээгээр 213 сәя төгрөгийн барилга угералт, засварын ажил гүйцэтгэсэн нь тун хангалтгүй үзүүлэлт болсои юм. Сургууль, эмнэлгийн барилга засварын ажилд дөнгеж 37сая төгрөгийн ажил гүйцэтгэжээ. Зам байгуулалт, гүн өрөмдлөгийн худаг засварлах зэрэг олон байгуулалтын хөренгө, гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендер ч шийдэгдэхгүй хоног хугацаа алдаж, барилга зам байгуулалтын тааламжтай үеийг алдаж байна.

Монцамэ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Барилга засвар, замын ажил удааширчээ

Энә оны өнгөрсөн долоон сард Архангайн хэмжээгээр 213 сәя төгрөгийн барилга угералт, засварын ажил гүйцэтгэсэн нь тун хангалтгүй үзүүлэлт болсои юм. Сургууль, эмнэлгийн барилга засварын ажилд дөнгеж 37сая төгрөгийн ажил гүйцэтгэжээ. Зам байгуулалт, гүн өрөмдлөгийн худаг засварлах зэрэг олон байгуулалтын хөренгө, гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендер ч шийдэгдэхгүй хоног хугацаа алдаж, барилга зам байгуулалтын тааламжтай үеийг алдаж байна.

Монцамэ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Барилга засвар, замын ажил удааширчээ

Энә оны өнгөрсөн долоон сард Архангайн хэмжээгээр 213 сәя төгрөгийн барилга угералт, засварын ажил гүйцэтгэсэн нь тун хангалтгүй үзүүлэлт болсои юм. Сургууль, эмнэлгийн барилга засварын ажилд дөнгеж 37сая төгрөгийн ажил гүйцэтгэжээ. Зам байгуулалт, гүн өрөмдлөгийн худаг засварлах зэрэг олон байгуулалтын хөренгө, гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендер ч шийдэгдэхгүй хоног хугацаа алдаж, барилга зам байгуулалтын тааламжтай үеийг алдаж байна.

Монцамэ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Барилга засвар, замын ажил удааширчээ

Энә оны өнгөрсөн долоон сард Архангайн хэмжээгээр 213 сәя төгрөгийн барилга угералт, засварын ажил гүйцэтгэсэн нь тун хангалтгүй үзүүлэлт болсои юм. Сургууль, эмнэлгийн барилга засварын ажилд дөнгеж 37сая төгрөгийн ажил гүйцэтгэжээ. Зам байгуулалт, гүн өрөмдлөгийн худаг засварлах зэрэг олон байгуулалтын хөренгө, гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендер ч шийдэгдэхгүй хоног хугацаа алдаж, барилга зам байгуулалтын тааламжтай үеийг алдаж байна.

Монцамэ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Барилга засвар, замын ажил удааширчээ

Энә оны өнгөрсөн долоон сард Архангайн хэмжээгээр 213 сәя төгрөгийн барилга угералт, засварын ажил гүйцэтгэсэн нь тун хангалтгүй үзүүлэлт болсои юм. Сургууль, эмнэлгийн барилга засварын ажилд дөнгеж 37сая төгрөгийн ажил гүйцэтгэжээ. Зам байгуулалт, гүн өрөмдлөгийн худаг засварлах зэрэг олон байгуулалтын хөренгө, гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендер ч шийдэгдэхгүй хоног хугацаа алдаж, барилга зам байгуулалтын тааламжтай үеийг алдаж байна.

Монцамэ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button