Real Madrid-ийн дасаглжуулагч Capello Ronaldo-той уулзлаа

Тэд яг 15 минутийн турш Ronaldo-ийн бэлтгэлийн зааланд уулзсан бөгөөд дасаглжуулагч түүнд ихээхэн итгэл хүлээлгэж байгаагаа хэлээд одоо хүн бүрийн анхааралын төвд зөвхөн чи байгаа тиймээс чиний хичээл зүтгэл мэднэ гэсэн юм. Мөн одоо хүмүүс чамд урьдынх шигээ 100 хувь итгэж чадахгүй байгаа. Учир нь тэд чиний уран тоглолтод бус эрүүл мэндэд санаа завж байгаа гэдгийг онцлон дурдсан.

Yүний хариу болгож Ronaldo би чадлынхаа хэрээр хичээх болно, хичээж ч байгаа. Тиймээс та надад итгэж болно. Миний хувьд энэ багт тоглоход сайхан байдаг гэсэн байна.

Орчуулсан А.Аюур Оллоо.МН

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Real Madrid-ийн дасаглжуулагч Capello Ronaldo-той уулзлаа

Тэд яг 15 минутийн турш Ronaldo-ийн бэлтгэлийн зааланд уулзсан бөгөөд дасаглжуулагч түүнд ихээхэн итгэл хүлээлгэж байгаагаа хэлээд одоо хүн бүрийн анхааралын төвд зөвхөн чи байгаа тиймээс чиний хичээл зүтгэл мэднэ гэсэн юм. Мөн одоо хүмүүс чамд урьдынх шигээ 100 хувь итгэж чадахгүй байгаа. Учир нь тэд чиний уран тоглолтод бус эрүүл мэндэд санаа завж байгаа гэдгийг онцлон дурдсан.

Yүний хариу болгож Ronaldo би чадлынхаа хэрээр хичээх болно, хичээж ч байгаа. Тиймээс та надад итгэж болно. Миний хувьд энэ багт тоглоход сайхан байдаг гэсэн байна.

Орчуулсан А.Аюур Оллоо.МН

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Real Madrid-ийн дасаглжуулагч Capello Ronaldo-той уулзлаа

Тэд яг 15 минутийн турш Ronaldo-ийн бэлтгэлийн зааланд уулзсан бөгөөд дасаглжуулагч түүнд ихээхэн итгэл хүлээлгэж байгаагаа хэлээд одоо хүн бүрийн анхааралын төвд зөвхөн чи байгаа тиймээс чиний хичээл зүтгэл мэднэ гэсэн юм. Мөн одоо хүмүүс чамд урьдынх шигээ 100 хувь итгэж чадахгүй байгаа. Учир нь тэд чиний уран тоглолтод бус эрүүл мэндэд санаа завж байгаа гэдгийг онцлон дурдсан.

Yүний хариу болгож Ronaldo би чадлынхаа хэрээр хичээх болно, хичээж ч байгаа. Тиймээс та надад итгэж болно. Миний хувьд энэ багт тоглоход сайхан байдаг гэсэн байна.

Орчуулсан А.Аюур Оллоо.МН

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Real Madrid-ийн дасаглжуулагч Capello Ronaldo-той уулзлаа

Тэд яг 15 минутийн турш Ronaldo-ийн бэлтгэлийн зааланд уулзсан бөгөөд дасаглжуулагч түүнд ихээхэн итгэл хүлээлгэж байгаагаа хэлээд одоо хүн бүрийн анхааралын төвд зөвхөн чи байгаа тиймээс чиний хичээл зүтгэл мэднэ гэсэн юм. Мөн одоо хүмүүс чамд урьдынх шигээ 100 хувь итгэж чадахгүй байгаа. Учир нь тэд чиний уран тоглолтод бус эрүүл мэндэд санаа завж байгаа гэдгийг онцлон дурдсан.

Yүний хариу болгож Ronaldo би чадлынхаа хэрээр хичээх болно, хичээж ч байгаа. Тиймээс та надад итгэж болно. Миний хувьд энэ багт тоглоход сайхан байдаг гэсэн байна.

Орчуулсан А.Аюур Оллоо.МН

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Real Madrid-ийн дасаглжуулагч Capello Ronaldo-той уулзлаа

Тэд яг 15 минутийн турш Ronaldo-ийн бэлтгэлийн зааланд уулзсан бөгөөд дасаглжуулагч түүнд ихээхэн итгэл хүлээлгэж байгаагаа хэлээд одоо хүн бүрийн анхааралын төвд зөвхөн чи байгаа тиймээс чиний хичээл зүтгэл мэднэ гэсэн юм. Мөн одоо хүмүүс чамд урьдынх шигээ 100 хувь итгэж чадахгүй байгаа. Учир нь тэд чиний уран тоглолтод бус эрүүл мэндэд санаа завж байгаа гэдгийг онцлон дурдсан.

Yүний хариу болгож Ronaldo би чадлынхаа хэрээр хичээх болно, хичээж ч байгаа. Тиймээс та надад итгэж болно. Миний хувьд энэ багт тоглоход сайхан байдаг гэсэн байна.

Орчуулсан А.Аюур Оллоо.МН

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button