Засаг дарга НYБ-ын хүүхдийн сангийн төлөлөгчтэй уулзлаа

НYБ-ийн Хүүхдийн сан өмнө нь хүүхдийг гэмт хэргээс хамгаалах талаар төсөл хэрэгжүүлж байсан бөгөөд ихээхэн үр дүнд хүрсэн юм. Энэ төслөө дахин 5 жилээр сунгахаар төлөвлөн судалгааны ажил хийж, хотын захиргаанаас анхааралдаа авч тодорхой хэмжээнд хамтран ажиллах хэрэгтэй байгааг төлөөлөгч онцлон дурдаж байсан. Харин хотын захиргаанаас уг төсөлд хамтран ажиллахад бэлоэн байгаагаа мэдэгдээд Баянгол, Багануур дүүргүүдэд бус харин хамгийн их хүн ам оршүин суудаг Баянзүрх, Сонгинохайран дүүргүүдэд хэрэгжүүлэхийг санал болгосон. Хоёр тал өнөөдрийн уулзалтаар дахин судалгаа хийж хамтран ажиллахаар болсон бөгөөд ажлын хэсгийн даргаар Засаг даргын орлогч Б.Баатарзоригыг томилсон юм . Уулзалтын талаар Засаг дарга Ц.Батбаяраас тодруулсан юм. Бичлэгээс үзнэ үү
үideo1
Гэмт хэрэг үйлдсэн хүүхдийг дахин гамт хэрэг үйлдэхээс нь урьдчилан сэргийлэх, нийгэмшүүлэх орон нуттийн тогтолцоо байхгүй нь хүүхдийн гэмт хэрэг өсөх, хэрэг үйлдэх арга барил нь улам боловсронгуй болох нэг нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. Гэмт хэрэг үйлдсэн хүүхэд болгоныг хариуцан орон нуттийн бүтцийг засаг захиргааны, шүүх эрх мэдлийи байгууллагуудын, мөн олон нийтийн оролцоотойгоор бий болгох шаардлага, боломж та бидэнд байгаа гэдгийг төлөөлөгч онцлон дурдаж байсан.

Энэхүү орон нутгийн бүтцийн гүйцэтгэх гол ажил нь 18 насанд хүрээгүй сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтан, ялтайд тооцогдогч хүүхдийн хэргийг хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, прокурор, шүүхийи гэх зэрэг үе шатанд тухайн хүүхдийг орон нутагт нь хүмүүжүүлэх, дахин гэмт хэрг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах юм байна.

Юутай ч өнөөдрийн уулзалтаар хоёр тал хамтран судалгаа, хэрэгжилтийн тал дээр ажиллахаар боллоо. Уг төсөл нь 2007 оноос хэрэгжиж эхлэхээр төлөвлөөд байгаа бөгөөд үр дүнд хүрнэ гэдэгт найдлага тавьж байгаа ажээ.

У.Алтанхүү Оллоо.МН

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Засаг дарга НYБ-ын хүүхдийн сангийн төлөлөгчтэй уулзлаа

НYБ-ийн Хүүхдийн сан өмнө нь хүүхдийг гэмт хэргээс хамгаалах талаар төсөл хэрэгжүүлж байсан бөгөөд ихээхэн үр дүнд хүрсэн юм. Энэ төслөө дахин 5 жилээр сунгахаар төлөвлөн судалгааны ажил хийж, хотын захиргаанаас анхааралдаа авч тодорхой хэмжээнд хамтран ажиллах хэрэгтэй байгааг төлөөлөгч онцлон дурдаж байсан. Харин хотын захиргаанаас уг төсөлд хамтран ажиллахад бэлоэн байгаагаа мэдэгдээд Баянгол, Багануур дүүргүүдэд бус харин хамгийн их хүн ам оршүин суудаг Баянзүрх, Сонгинохайран дүүргүүдэд хэрэгжүүлэхийг санал болгосон. Хоёр тал өнөөдрийн уулзалтаар дахин судалгаа хийж хамтран ажиллахаар болсон бөгөөд ажлын хэсгийн даргаар Засаг даргын орлогч Б.Баатарзоригыг томилсон юм . Уулзалтын талаар Засаг дарга Ц.Батбаяраас тодруулсан юм. Бичлэгээс үзнэ үү
үideo1
Гэмт хэрэг үйлдсэн хүүхдийг дахин гамт хэрэг үйлдэхээс нь урьдчилан сэргийлэх, нийгэмшүүлэх орон нуттийн тогтолцоо байхгүй нь хүүхдийн гэмт хэрэг өсөх, хэрэг үйлдэх арга барил нь улам боловсронгуй болох нэг нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. Гэмт хэрэг үйлдсэн хүүхэд болгоныг хариуцан орон нуттийн бүтцийг засаг захиргааны, шүүх эрх мэдлийи байгууллагуудын, мөн олон нийтийн оролцоотойгоор бий болгох шаардлага, боломж та бидэнд байгаа гэдгийг төлөөлөгч онцлон дурдаж байсан.

Энэхүү орон нутгийн бүтцийн гүйцэтгэх гол ажил нь 18 насанд хүрээгүй сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтан, ялтайд тооцогдогч хүүхдийн хэргийг хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, прокурор, шүүхийи гэх зэрэг үе шатанд тухайн хүүхдийг орон нутагт нь хүмүүжүүлэх, дахин гэмт хэрг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах юм байна.

Юутай ч өнөөдрийн уулзалтаар хоёр тал хамтран судалгаа, хэрэгжилтийн тал дээр ажиллахаар боллоо. Уг төсөл нь 2007 оноос хэрэгжиж эхлэхээр төлөвлөөд байгаа бөгөөд үр дүнд хүрнэ гэдэгт найдлага тавьж байгаа ажээ.

У.Алтанхүү Оллоо.МН

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Засаг дарга НYБ-ын хүүхдийн сангийн төлөлөгчтэй уулзлаа

НYБ-ийн Хүүхдийн сан өмнө нь хүүхдийг гэмт хэргээс хамгаалах талаар төсөл хэрэгжүүлж байсан бөгөөд ихээхэн үр дүнд хүрсэн юм. Энэ төслөө дахин 5 жилээр сунгахаар төлөвлөн судалгааны ажил хийж, хотын захиргаанаас анхааралдаа авч тодорхой хэмжээнд хамтран ажиллах хэрэгтэй байгааг төлөөлөгч онцлон дурдаж байсан. Харин хотын захиргаанаас уг төсөлд хамтран ажиллахад бэлоэн байгаагаа мэдэгдээд Баянгол, Багануур дүүргүүдэд бус харин хамгийн их хүн ам оршүин суудаг Баянзүрх, Сонгинохайран дүүргүүдэд хэрэгжүүлэхийг санал болгосон. Хоёр тал өнөөдрийн уулзалтаар дахин судалгаа хийж хамтран ажиллахаар болсон бөгөөд ажлын хэсгийн даргаар Засаг даргын орлогч Б.Баатарзоригыг томилсон юм . Уулзалтын талаар Засаг дарга Ц.Батбаяраас тодруулсан юм. Бичлэгээс үзнэ үү
үideo1
Гэмт хэрэг үйлдсэн хүүхдийг дахин гамт хэрэг үйлдэхээс нь урьдчилан сэргийлэх, нийгэмшүүлэх орон нуттийн тогтолцоо байхгүй нь хүүхдийн гэмт хэрэг өсөх, хэрэг үйлдэх арга барил нь улам боловсронгуй болох нэг нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. Гэмт хэрэг үйлдсэн хүүхэд болгоныг хариуцан орон нуттийн бүтцийг засаг захиргааны, шүүх эрх мэдлийи байгууллагуудын, мөн олон нийтийн оролцоотойгоор бий болгох шаардлага, боломж та бидэнд байгаа гэдгийг төлөөлөгч онцлон дурдаж байсан.

Энэхүү орон нутгийн бүтцийн гүйцэтгэх гол ажил нь 18 насанд хүрээгүй сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтан, ялтайд тооцогдогч хүүхдийн хэргийг хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, прокурор, шүүхийи гэх зэрэг үе шатанд тухайн хүүхдийг орон нутагт нь хүмүүжүүлэх, дахин гэмт хэрг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах юм байна.

Юутай ч өнөөдрийн уулзалтаар хоёр тал хамтран судалгаа, хэрэгжилтийн тал дээр ажиллахаар боллоо. Уг төсөл нь 2007 оноос хэрэгжиж эхлэхээр төлөвлөөд байгаа бөгөөд үр дүнд хүрнэ гэдэгт найдлага тавьж байгаа ажээ.

У.Алтанхүү Оллоо.МН

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Засаг дарга НYБ-ын хүүхдийн сангийн төлөлөгчтэй уулзлаа

НYБ-ийн Хүүхдийн сан өмнө нь хүүхдийг гэмт хэргээс хамгаалах талаар төсөл хэрэгжүүлж байсан бөгөөд ихээхэн үр дүнд хүрсэн юм. Энэ төслөө дахин 5 жилээр сунгахаар төлөвлөн судалгааны ажил хийж, хотын захиргаанаас анхааралдаа авч тодорхой хэмжээнд хамтран ажиллах хэрэгтэй байгааг төлөөлөгч онцлон дурдаж байсан. Харин хотын захиргаанаас уг төсөлд хамтран ажиллахад бэлоэн байгаагаа мэдэгдээд Баянгол, Багануур дүүргүүдэд бус харин хамгийн их хүн ам оршүин суудаг Баянзүрх, Сонгинохайран дүүргүүдэд хэрэгжүүлэхийг санал болгосон. Хоёр тал өнөөдрийн уулзалтаар дахин судалгаа хийж хамтран ажиллахаар болсон бөгөөд ажлын хэсгийн даргаар Засаг даргын орлогч Б.Баатарзоригыг томилсон юм . Уулзалтын талаар Засаг дарга Ц.Батбаяраас тодруулсан юм. Бичлэгээс үзнэ үү
үideo1
Гэмт хэрэг үйлдсэн хүүхдийг дахин гамт хэрэг үйлдэхээс нь урьдчилан сэргийлэх, нийгэмшүүлэх орон нуттийн тогтолцоо байхгүй нь хүүхдийн гэмт хэрэг өсөх, хэрэг үйлдэх арга барил нь улам боловсронгуй болох нэг нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. Гэмт хэрэг үйлдсэн хүүхэд болгоныг хариуцан орон нуттийн бүтцийг засаг захиргааны, шүүх эрх мэдлийи байгууллагуудын, мөн олон нийтийн оролцоотойгоор бий болгох шаардлага, боломж та бидэнд байгаа гэдгийг төлөөлөгч онцлон дурдаж байсан.

Энэхүү орон нутгийн бүтцийн гүйцэтгэх гол ажил нь 18 насанд хүрээгүй сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтан, ялтайд тооцогдогч хүүхдийн хэргийг хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, прокурор, шүүхийи гэх зэрэг үе шатанд тухайн хүүхдийг орон нутагт нь хүмүүжүүлэх, дахин гэмт хэрг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах юм байна.

Юутай ч өнөөдрийн уулзалтаар хоёр тал хамтран судалгаа, хэрэгжилтийн тал дээр ажиллахаар боллоо. Уг төсөл нь 2007 оноос хэрэгжиж эхлэхээр төлөвлөөд байгаа бөгөөд үр дүнд хүрнэ гэдэгт найдлага тавьж байгаа ажээ.

У.Алтанхүү Оллоо.МН

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Засаг дарга НYБ-ын хүүхдийн сангийн төлөлөгчтэй уулзлаа

НYБ-ийн Хүүхдийн сан өмнө нь хүүхдийг гэмт хэргээс хамгаалах талаар төсөл хэрэгжүүлж байсан бөгөөд ихээхэн үр дүнд хүрсэн юм. Энэ төслөө дахин 5 жилээр сунгахаар төлөвлөн судалгааны ажил хийж, хотын захиргаанаас анхааралдаа авч тодорхой хэмжээнд хамтран ажиллах хэрэгтэй байгааг төлөөлөгч онцлон дурдаж байсан. Харин хотын захиргаанаас уг төсөлд хамтран ажиллахад бэлоэн байгаагаа мэдэгдээд Баянгол, Багануур дүүргүүдэд бус харин хамгийн их хүн ам оршүин суудаг Баянзүрх, Сонгинохайран дүүргүүдэд хэрэгжүүлэхийг санал болгосон. Хоёр тал өнөөдрийн уулзалтаар дахин судалгаа хийж хамтран ажиллахаар болсон бөгөөд ажлын хэсгийн даргаар Засаг даргын орлогч Б.Баатарзоригыг томилсон юм . Уулзалтын талаар Засаг дарга Ц.Батбаяраас тодруулсан юм. Бичлэгээс үзнэ үү
үideo1
Гэмт хэрэг үйлдсэн хүүхдийг дахин гамт хэрэг үйлдэхээс нь урьдчилан сэргийлэх, нийгэмшүүлэх орон нуттийн тогтолцоо байхгүй нь хүүхдийн гэмт хэрэг өсөх, хэрэг үйлдэх арга барил нь улам боловсронгуй болох нэг нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. Гэмт хэрэг үйлдсэн хүүхэд болгоныг хариуцан орон нуттийн бүтцийг засаг захиргааны, шүүх эрх мэдлийи байгууллагуудын, мөн олон нийтийн оролцоотойгоор бий болгох шаардлага, боломж та бидэнд байгаа гэдгийг төлөөлөгч онцлон дурдаж байсан.

Энэхүү орон нутгийн бүтцийн гүйцэтгэх гол ажил нь 18 насанд хүрээгүй сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтан, ялтайд тооцогдогч хүүхдийн хэргийг хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, прокурор, шүүхийи гэх зэрэг үе шатанд тухайн хүүхдийг орон нутагт нь хүмүүжүүлэх, дахин гэмт хэрг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах юм байна.

Юутай ч өнөөдрийн уулзалтаар хоёр тал хамтран судалгаа, хэрэгжилтийн тал дээр ажиллахаар боллоо. Уг төсөл нь 2007 оноос хэрэгжиж эхлэхээр төлөвлөөд байгаа бөгөөд үр дүнд хүрнэ гэдэгт найдлага тавьж байгаа ажээ.

У.Алтанхүү Оллоо.МН

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button