Талибууд 70 настай хөгшнийг хүүтэй нь хамт цаазлав

Уржигдар талибууд 70 настай хөгшнийг хүүтэй нь хамт цаазалжээ. Тэднийг эрх баригчдын талд үйлчилсэн гэж ийнхүү гэсгээсэн байна. Талибууд тосгоны иргэдэд хандаж, зөвхөн өөрсдөд нь үйлчлэх ёстойг анхааруулжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Талибууд 70 настай хөгшнийг хүүтэй нь хамт цаазлав

Уржигдар талибууд 70 настай хөгшнийг хүүтэй нь хамт цаазалжээ. Тэднийг эрх баригчдын талд үйлчилсэн гэж ийнхүү гэсгээсэн байна. Талибууд тосгоны иргэдэд хандаж, зөвхөн өөрсдөд нь үйлчлэх ёстойг анхааруулжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Талибууд 70 настай хөгшнийг хүүтэй нь хамт цаазлав

Уржигдар талибууд 70 настай хөгшнийг хүүтэй нь хамт цаазалжээ. Тэднийг эрх баригчдын талд үйлчилсэн гэж ийнхүү гэсгээсэн байна. Талибууд тосгоны иргэдэд хандаж, зөвхөн өөрсдөд нь үйлчлэх ёстойг анхааруулжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Талибууд 70 настай хөгшнийг хүүтэй нь хамт цаазлав

Уржигдар талибууд 70 настай хөгшнийг хүүтэй нь хамт цаазалжээ. Тэднийг эрх баригчдын талд үйлчилсэн гэж ийнхүү гэсгээсэн байна. Талибууд тосгоны иргэдэд хандаж, зөвхөн өөрсдөд нь үйлчлэх ёстойг анхааруулжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Талибууд 70 настай хөгшнийг хүүтэй нь хамт цаазлав

Уржигдар талибууд 70 настай хөгшнийг хүүтэй нь хамт цаазалжээ. Тэднийг эрх баригчдын талд үйлчилсэн гэж ийнхүү гэсгээсэн байна. Талибууд тосгоны иргэдэд хандаж, зөвхөн өөрсдөд нь үйлчлэх ёстойг анхааруулжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button