Чеченийн дээрэмчид бууж өгсөөр

Yүний дараа дээрэмчид Холбооны цэргийн хүчинд бууж өгөх нь нэмэгджээ. Сүүлийн хоёр долоо хоногийн дотор 200 гаруй дээрэмчин бууж өгсөн байна. Сайн дураараа бууж өгсөн хүмүүсийг өршөөх учир тэд уулнаас ирж зэвсгээ хураалгаж байгаа ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Чеченийн дээрэмчид бууж өгсөөр

Yүний дараа дээрэмчид Холбооны цэргийн хүчинд бууж өгөх нь нэмэгджээ. Сүүлийн хоёр долоо хоногийн дотор 200 гаруй дээрэмчин бууж өгсөн байна. Сайн дураараа бууж өгсөн хүмүүсийг өршөөх учир тэд уулнаас ирж зэвсгээ хураалгаж байгаа ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Чеченийн дээрэмчид бууж өгсөөр

Yүний дараа дээрэмчид Холбооны цэргийн хүчинд бууж өгөх нь нэмэгджээ. Сүүлийн хоёр долоо хоногийн дотор 200 гаруй дээрэмчин бууж өгсөн байна. Сайн дураараа бууж өгсөн хүмүүсийг өршөөх учир тэд уулнаас ирж зэвсгээ хураалгаж байгаа ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Чеченийн дээрэмчид бууж өгсөөр

Yүний дараа дээрэмчид Холбооны цэргийн хүчинд бууж өгөх нь нэмэгджээ. Сүүлийн хоёр долоо хоногийн дотор 200 гаруй дээрэмчин бууж өгсөн байна. Сайн дураараа бууж өгсөн хүмүүсийг өршөөх учир тэд уулнаас ирж зэвсгээ хураалгаж байгаа ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Чеченийн дээрэмчид бууж өгсөөр

Yүний дараа дээрэмчид Холбооны цэргийн хүчинд бууж өгөх нь нэмэгджээ. Сүүлийн хоёр долоо хоногийн дотор 200 гаруй дээрэмчин бууж өгсөн байна. Сайн дураараа бууж өгсөн хүмүүсийг өршөөх учир тэд уулнаас ирж зэвсгээ хураалгаж байгаа ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button