Японд жил бүр 20 магистр суралцуулахаар боллоо

JICЕ нь JDS хөтөлбөрийн оюутнуудын Монгол дахь элсэлтийн шалгалтаас эхлэн Японд суралцах хугацаанд ахуй амьдрал ба сургалтын тал дээр дэмжлэг үзүүлдэг, сургуулиа төгсөөд эх орондоо буцаж иртэл Япон улсад суралцахад хэрэгцээтэй бүх талын дэмжлэг үзүүлэх ажлыг Монгол Улсын БСШУЯ-ыг төлөөлөн хэрэгжүүлэгч байгууллага юм.
JDS хөтөлбөр нь Япон улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар Монгол Улсын Засгийн газар хэрэгжүүлж буй оюутан илгээх тогтолцоо бөгөөд жил бүр 20 хүн Японы их, дээд сургуулийн магистрантурт суралцахаар 2001 оноос явж эхэлсэн. Уг хөтөлбөр одоогоор Монгол Улсаас гадна Лаос, Вьетнам, Узбек зэрэг 10 улсад хэрэгжиж байгаа. Энэ жил шинээр Киргиз нэмэгдэж байгаа.
Монгол Улсад 2001 оноос уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлээд, 2006 оны долдугаар сар хүртэл 99 хүн Япон улсад суралцаж байгаа. Эдүгээ 41 хүн төгсч ирээд тус бүр чиглэлээрээ улсдаа ажиллаж байгаа.
Уг хөтөлбөрийн гол зорилго нь Монгол Улсыг XXI зуунд удирдан жолоодож чадахуйц чадварлаг залуу боловсон хүчин бэлтгэх явдал юм. Yүгээр Монгол, Япон хоёр улс хоорондын найрамдалт харьцааг өргөжүүлэн бэхжүүлж байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Японд жил бүр 20 магистр суралцуулахаар боллоо

JICЕ нь JDS хөтөлбөрийн оюутнуудын Монгол дахь элсэлтийн шалгалтаас эхлэн Японд суралцах хугацаанд ахуй амьдрал ба сургалтын тал дээр дэмжлэг үзүүлдэг, сургуулиа төгсөөд эх орондоо буцаж иртэл Япон улсад суралцахад хэрэгцээтэй бүх талын дэмжлэг үзүүлэх ажлыг Монгол Улсын БСШУЯ-ыг төлөөлөн хэрэгжүүлэгч байгууллага юм.
JDS хөтөлбөр нь Япон улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар Монгол Улсын Засгийн газар хэрэгжүүлж буй оюутан илгээх тогтолцоо бөгөөд жил бүр 20 хүн Японы их, дээд сургуулийн магистрантурт суралцахаар 2001 оноос явж эхэлсэн. Уг хөтөлбөр одоогоор Монгол Улсаас гадна Лаос, Вьетнам, Узбек зэрэг 10 улсад хэрэгжиж байгаа. Энэ жил шинээр Киргиз нэмэгдэж байгаа.
Монгол Улсад 2001 оноос уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлээд, 2006 оны долдугаар сар хүртэл 99 хүн Япон улсад суралцаж байгаа. Эдүгээ 41 хүн төгсч ирээд тус бүр чиглэлээрээ улсдаа ажиллаж байгаа.
Уг хөтөлбөрийн гол зорилго нь Монгол Улсыг XXI зуунд удирдан жолоодож чадахуйц чадварлаг залуу боловсон хүчин бэлтгэх явдал юм. Yүгээр Монгол, Япон хоёр улс хоорондын найрамдалт харьцааг өргөжүүлэн бэхжүүлж байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Японд жил бүр 20 магистр суралцуулахаар боллоо

JICЕ нь JDS хөтөлбөрийн оюутнуудын Монгол дахь элсэлтийн шалгалтаас эхлэн Японд суралцах хугацаанд ахуй амьдрал ба сургалтын тал дээр дэмжлэг үзүүлдэг, сургуулиа төгсөөд эх орондоо буцаж иртэл Япон улсад суралцахад хэрэгцээтэй бүх талын дэмжлэг үзүүлэх ажлыг Монгол Улсын БСШУЯ-ыг төлөөлөн хэрэгжүүлэгч байгууллага юм.
JDS хөтөлбөр нь Япон улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар Монгол Улсын Засгийн газар хэрэгжүүлж буй оюутан илгээх тогтолцоо бөгөөд жил бүр 20 хүн Японы их, дээд сургуулийн магистрантурт суралцахаар 2001 оноос явж эхэлсэн. Уг хөтөлбөр одоогоор Монгол Улсаас гадна Лаос, Вьетнам, Узбек зэрэг 10 улсад хэрэгжиж байгаа. Энэ жил шинээр Киргиз нэмэгдэж байгаа.
Монгол Улсад 2001 оноос уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлээд, 2006 оны долдугаар сар хүртэл 99 хүн Япон улсад суралцаж байгаа. Эдүгээ 41 хүн төгсч ирээд тус бүр чиглэлээрээ улсдаа ажиллаж байгаа.
Уг хөтөлбөрийн гол зорилго нь Монгол Улсыг XXI зуунд удирдан жолоодож чадахуйц чадварлаг залуу боловсон хүчин бэлтгэх явдал юм. Yүгээр Монгол, Япон хоёр улс хоорондын найрамдалт харьцааг өргөжүүлэн бэхжүүлж байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Японд жил бүр 20 магистр суралцуулахаар боллоо

JICЕ нь JDS хөтөлбөрийн оюутнуудын Монгол дахь элсэлтийн шалгалтаас эхлэн Японд суралцах хугацаанд ахуй амьдрал ба сургалтын тал дээр дэмжлэг үзүүлдэг, сургуулиа төгсөөд эх орондоо буцаж иртэл Япон улсад суралцахад хэрэгцээтэй бүх талын дэмжлэг үзүүлэх ажлыг Монгол Улсын БСШУЯ-ыг төлөөлөн хэрэгжүүлэгч байгууллага юм.
JDS хөтөлбөр нь Япон улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар Монгол Улсын Засгийн газар хэрэгжүүлж буй оюутан илгээх тогтолцоо бөгөөд жил бүр 20 хүн Японы их, дээд сургуулийн магистрантурт суралцахаар 2001 оноос явж эхэлсэн. Уг хөтөлбөр одоогоор Монгол Улсаас гадна Лаос, Вьетнам, Узбек зэрэг 10 улсад хэрэгжиж байгаа. Энэ жил шинээр Киргиз нэмэгдэж байгаа.
Монгол Улсад 2001 оноос уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлээд, 2006 оны долдугаар сар хүртэл 99 хүн Япон улсад суралцаж байгаа. Эдүгээ 41 хүн төгсч ирээд тус бүр чиглэлээрээ улсдаа ажиллаж байгаа.
Уг хөтөлбөрийн гол зорилго нь Монгол Улсыг XXI зуунд удирдан жолоодож чадахуйц чадварлаг залуу боловсон хүчин бэлтгэх явдал юм. Yүгээр Монгол, Япон хоёр улс хоорондын найрамдалт харьцааг өргөжүүлэн бэхжүүлж байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Японд жил бүр 20 магистр суралцуулахаар боллоо

JICЕ нь JDS хөтөлбөрийн оюутнуудын Монгол дахь элсэлтийн шалгалтаас эхлэн Японд суралцах хугацаанд ахуй амьдрал ба сургалтын тал дээр дэмжлэг үзүүлдэг, сургуулиа төгсөөд эх орондоо буцаж иртэл Япон улсад суралцахад хэрэгцээтэй бүх талын дэмжлэг үзүүлэх ажлыг Монгол Улсын БСШУЯ-ыг төлөөлөн хэрэгжүүлэгч байгууллага юм.
JDS хөтөлбөр нь Япон улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар Монгол Улсын Засгийн газар хэрэгжүүлж буй оюутан илгээх тогтолцоо бөгөөд жил бүр 20 хүн Японы их, дээд сургуулийн магистрантурт суралцахаар 2001 оноос явж эхэлсэн. Уг хөтөлбөр одоогоор Монгол Улсаас гадна Лаос, Вьетнам, Узбек зэрэг 10 улсад хэрэгжиж байгаа. Энэ жил шинээр Киргиз нэмэгдэж байгаа.
Монгол Улсад 2001 оноос уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлээд, 2006 оны долдугаар сар хүртэл 99 хүн Япон улсад суралцаж байгаа. Эдүгээ 41 хүн төгсч ирээд тус бүр чиглэлээрээ улсдаа ажиллаж байгаа.
Уг хөтөлбөрийн гол зорилго нь Монгол Улсыг XXI зуунд удирдан жолоодож чадахуйц чадварлаг залуу боловсон хүчин бэлтгэх явдал юм. Yүгээр Монгол, Япон хоёр улс хоорондын найрамдалт харьцааг өргөжүүлэн бэхжүүлж байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button