Ашигт малтмалын тухай хуульд хориг тавихыг шаардав

Тэд энэ тухай өчигдөр хэвлэлийн бага хурал хийлээ. Тэдний үзэж буйгаар байгалийн баялаг гагцхүү ард түмний мэдэлд байх тухай Yндсэн хуулийн үзэл санаа, заалтад харшилсан зохицуулалт энэ хуульд нэвт шингэсэн байна.Мөн нөхөн сэргээгдэхгүй байгалиа сүйтгэж, түүний баялгийг ашигласан ч Монголын жирийн иргэд ашгийг нь хүртэх нөхцөлийг хязгаарлах бололцоог нээн олгосон нь уг хуулийн хамгийн ноцтой алдаа болжээ. Энэ хуулийг ёсчлон хэрэгжүүлбээс улс нийгэм хохирч цаашид дотоодын санхүүгийн эх үүсвэрт түшиглэн хөгжих ихээхэн боломжоо алдахаар байна. Yүнээс гадна нийгмийн баялгийн шударга бус хуваарилалт, баян ядуугийн ялгааг цаашид нэмэгдүүлж ирээдүйдээ, төрдөө итгэх олон түмний итгэл найдвар алдагдаж, Монгол Улсын нийгэм-төрийн байгууллын аюулгүй байдалд ч нөлөөлөн, нийгмийн бухимдал иргэдийн эсэргүүцлийг бий болгох нөхцөлийг бүрдүүлсэн гэж тэд үзэж байгаа юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ашигт малтмалын тухай хуульд хориг тавихыг шаардав

Тэд энэ тухай өчигдөр хэвлэлийн бага хурал хийлээ. Тэдний үзэж буйгаар байгалийн баялаг гагцхүү ард түмний мэдэлд байх тухай Yндсэн хуулийн үзэл санаа, заалтад харшилсан зохицуулалт энэ хуульд нэвт шингэсэн байна.Мөн нөхөн сэргээгдэхгүй байгалиа сүйтгэж, түүний баялгийг ашигласан ч Монголын жирийн иргэд ашгийг нь хүртэх нөхцөлийг хязгаарлах бололцоог нээн олгосон нь уг хуулийн хамгийн ноцтой алдаа болжээ. Энэ хуулийг ёсчлон хэрэгжүүлбээс улс нийгэм хохирч цаашид дотоодын санхүүгийн эх үүсвэрт түшиглэн хөгжих ихээхэн боломжоо алдахаар байна. Yүнээс гадна нийгмийн баялгийн шударга бус хуваарилалт, баян ядуугийн ялгааг цаашид нэмэгдүүлж ирээдүйдээ, төрдөө итгэх олон түмний итгэл найдвар алдагдаж, Монгол Улсын нийгэм-төрийн байгууллын аюулгүй байдалд ч нөлөөлөн, нийгмийн бухимдал иргэдийн эсэргүүцлийг бий болгох нөхцөлийг бүрдүүлсэн гэж тэд үзэж байгаа юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ашигт малтмалын тухай хуульд хориг тавихыг шаардав

Тэд энэ тухай өчигдөр хэвлэлийн бага хурал хийлээ. Тэдний үзэж буйгаар байгалийн баялаг гагцхүү ард түмний мэдэлд байх тухай Yндсэн хуулийн үзэл санаа, заалтад харшилсан зохицуулалт энэ хуульд нэвт шингэсэн байна.Мөн нөхөн сэргээгдэхгүй байгалиа сүйтгэж, түүний баялгийг ашигласан ч Монголын жирийн иргэд ашгийг нь хүртэх нөхцөлийг хязгаарлах бололцоог нээн олгосон нь уг хуулийн хамгийн ноцтой алдаа болжээ. Энэ хуулийг ёсчлон хэрэгжүүлбээс улс нийгэм хохирч цаашид дотоодын санхүүгийн эх үүсвэрт түшиглэн хөгжих ихээхэн боломжоо алдахаар байна. Yүнээс гадна нийгмийн баялгийн шударга бус хуваарилалт, баян ядуугийн ялгааг цаашид нэмэгдүүлж ирээдүйдээ, төрдөө итгэх олон түмний итгэл найдвар алдагдаж, Монгол Улсын нийгэм-төрийн байгууллын аюулгүй байдалд ч нөлөөлөн, нийгмийн бухимдал иргэдийн эсэргүүцлийг бий болгох нөхцөлийг бүрдүүлсэн гэж тэд үзэж байгаа юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ашигт малтмалын тухай хуульд хориг тавихыг шаардав

Тэд энэ тухай өчигдөр хэвлэлийн бага хурал хийлээ. Тэдний үзэж буйгаар байгалийн баялаг гагцхүү ард түмний мэдэлд байх тухай Yндсэн хуулийн үзэл санаа, заалтад харшилсан зохицуулалт энэ хуульд нэвт шингэсэн байна.Мөн нөхөн сэргээгдэхгүй байгалиа сүйтгэж, түүний баялгийг ашигласан ч Монголын жирийн иргэд ашгийг нь хүртэх нөхцөлийг хязгаарлах бололцоог нээн олгосон нь уг хуулийн хамгийн ноцтой алдаа болжээ. Энэ хуулийг ёсчлон хэрэгжүүлбээс улс нийгэм хохирч цаашид дотоодын санхүүгийн эх үүсвэрт түшиглэн хөгжих ихээхэн боломжоо алдахаар байна. Yүнээс гадна нийгмийн баялгийн шударга бус хуваарилалт, баян ядуугийн ялгааг цаашид нэмэгдүүлж ирээдүйдээ, төрдөө итгэх олон түмний итгэл найдвар алдагдаж, Монгол Улсын нийгэм-төрийн байгууллын аюулгүй байдалд ч нөлөөлөн, нийгмийн бухимдал иргэдийн эсэргүүцлийг бий болгох нөхцөлийг бүрдүүлсэн гэж тэд үзэж байгаа юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ашигт малтмалын тухай хуульд хориг тавихыг шаардав

Тэд энэ тухай өчигдөр хэвлэлийн бага хурал хийлээ. Тэдний үзэж буйгаар байгалийн баялаг гагцхүү ард түмний мэдэлд байх тухай Yндсэн хуулийн үзэл санаа, заалтад харшилсан зохицуулалт энэ хуульд нэвт шингэсэн байна.Мөн нөхөн сэргээгдэхгүй байгалиа сүйтгэж, түүний баялгийг ашигласан ч Монголын жирийн иргэд ашгийг нь хүртэх нөхцөлийг хязгаарлах бололцоог нээн олгосон нь уг хуулийн хамгийн ноцтой алдаа болжээ. Энэ хуулийг ёсчлон хэрэгжүүлбээс улс нийгэм хохирч цаашид дотоодын санхүүгийн эх үүсвэрт түшиглэн хөгжих ихээхэн боломжоо алдахаар байна. Yүнээс гадна нийгмийн баялгийн шударга бус хуваарилалт, баян ядуугийн ялгааг цаашид нэмэгдүүлж ирээдүйдээ, төрдөө итгэх олон түмний итгэл найдвар алдагдаж, Монгол Улсын нийгэм-төрийн байгууллын аюулгүй байдалд ч нөлөөлөн, нийгмийн бухимдал иргэдийн эсэргүүцлийг бий болгох нөхцөлийг бүрдүүлсэн гэж тэд үзэж байгаа юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button