Санхүүгийн түрээсийг хөгжүүлснээр жижиг, дунд үйлдвэрлэгчид үр шимийг нь хүртэнэ

Монголд лизинг хөгжүүлэх төслийн менежер Майке ван Хүфлейкен, энэхүү хуулийн төслийг Сангийн яам, Yйлдвэр, худалдааны яам, лизингийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй компани, банкууд, бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудыг төлөөлсөн ажлын хэсгээс боловсруулж, Олон улсын санхүүгийн корпорац (IFC)-ийн Монголд лизинг хөгжүүлэх төслөөс техникийн туслалцаа үзүүлсэн.
Санхүүгийн түрээсийн тухай хууль нь жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдэд санхүүжилтийн шинэ механизмыг бий болгох үйл явцыг дэмжиж тэдгээрийн орлогыг нэмэгдүүлэх, ажлын байр шинээр бий болгоход нэн ач холбогдолтой юм.
Олон улсын хэм хэмжээнд нийцсэн санхүүгийн түрээсийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хуульчлан тогтоосноор Иргэний хуульд заасан лизингтэй ижил төрлийн бусад харилцаанаас ялгах, улмаар санхүүгийн түрээсийг дэмжсэн татварын нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэх боломжийг олгож байна.
УИХ нь Санхүүгийн түрээсийн тухай хуулийн зэрэгцээ Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулснаар 2007 оны нэгдүгээр сараас эхлэн лизингийг дэмжсэн татварын таатай орчин бүрдэх юм. Шинэ хуульд ямар эд хөрөнгө түрээслэх боломжтой, гэрээний талуудын эрх үүрэг, ялангуяа түрээсийн зүйлийг худалдсан талын үүрэг, мөн түрээсээр олгосон зүйлийг буцаах зэрэг асуудлыг тусгасан. Барьцаа хөрөнгөгүйн улмаас тоног төхөөрөмж худалдан авахад шаардлагатай урт хугацааны зээлийг банкнаас авах боломжгүй байгаа жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдэд энэхүү хууль нь нэн ач холбогдолтой гэж дүгнэлээ.
Санхүүгийн түрээсийн салбарыг хөгжүүлснээр эцсийн үр шимийг нь жижиг, дунд үйлдвэрлэгчид хүртэх болно гэдгийг тэд онцолж байлаа.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Санхүүгийн түрээсийг хөгжүүлснээр жижиг, дунд үйлдвэрлэгчид үр шимийг нь хүртэнэ

Монголд лизинг хөгжүүлэх төслийн менежер Майке ван Хүфлейкен, энэхүү хуулийн төслийг Сангийн яам, Yйлдвэр, худалдааны яам, лизингийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй компани, банкууд, бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудыг төлөөлсөн ажлын хэсгээс боловсруулж, Олон улсын санхүүгийн корпорац (IFC)-ийн Монголд лизинг хөгжүүлэх төслөөс техникийн туслалцаа үзүүлсэн.
Санхүүгийн түрээсийн тухай хууль нь жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдэд санхүүжилтийн шинэ механизмыг бий болгох үйл явцыг дэмжиж тэдгээрийн орлогыг нэмэгдүүлэх, ажлын байр шинээр бий болгоход нэн ач холбогдолтой юм.
Олон улсын хэм хэмжээнд нийцсэн санхүүгийн түрээсийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хуульчлан тогтоосноор Иргэний хуульд заасан лизингтэй ижил төрлийн бусад харилцаанаас ялгах, улмаар санхүүгийн түрээсийг дэмжсэн татварын нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэх боломжийг олгож байна.
УИХ нь Санхүүгийн түрээсийн тухай хуулийн зэрэгцээ Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулснаар 2007 оны нэгдүгээр сараас эхлэн лизингийг дэмжсэн татварын таатай орчин бүрдэх юм. Шинэ хуульд ямар эд хөрөнгө түрээслэх боломжтой, гэрээний талуудын эрх үүрэг, ялангуяа түрээсийн зүйлийг худалдсан талын үүрэг, мөн түрээсээр олгосон зүйлийг буцаах зэрэг асуудлыг тусгасан. Барьцаа хөрөнгөгүйн улмаас тоног төхөөрөмж худалдан авахад шаардлагатай урт хугацааны зээлийг банкнаас авах боломжгүй байгаа жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдэд энэхүү хууль нь нэн ач холбогдолтой гэж дүгнэлээ.
Санхүүгийн түрээсийн салбарыг хөгжүүлснээр эцсийн үр шимийг нь жижиг, дунд үйлдвэрлэгчид хүртэх болно гэдгийг тэд онцолж байлаа.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Санхүүгийн түрээсийг хөгжүүлснээр жижиг, дунд үйлдвэрлэгчид үр шимийг нь хүртэнэ

Монголд лизинг хөгжүүлэх төслийн менежер Майке ван Хүфлейкен, энэхүү хуулийн төслийг Сангийн яам, Yйлдвэр, худалдааны яам, лизингийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй компани, банкууд, бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудыг төлөөлсөн ажлын хэсгээс боловсруулж, Олон улсын санхүүгийн корпорац (IFC)-ийн Монголд лизинг хөгжүүлэх төслөөс техникийн туслалцаа үзүүлсэн.
Санхүүгийн түрээсийн тухай хууль нь жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдэд санхүүжилтийн шинэ механизмыг бий болгох үйл явцыг дэмжиж тэдгээрийн орлогыг нэмэгдүүлэх, ажлын байр шинээр бий болгоход нэн ач холбогдолтой юм.
Олон улсын хэм хэмжээнд нийцсэн санхүүгийн түрээсийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хуульчлан тогтоосноор Иргэний хуульд заасан лизингтэй ижил төрлийн бусад харилцаанаас ялгах, улмаар санхүүгийн түрээсийг дэмжсэн татварын нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэх боломжийг олгож байна.
УИХ нь Санхүүгийн түрээсийн тухай хуулийн зэрэгцээ Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулснаар 2007 оны нэгдүгээр сараас эхлэн лизингийг дэмжсэн татварын таатай орчин бүрдэх юм. Шинэ хуульд ямар эд хөрөнгө түрээслэх боломжтой, гэрээний талуудын эрх үүрэг, ялангуяа түрээсийн зүйлийг худалдсан талын үүрэг, мөн түрээсээр олгосон зүйлийг буцаах зэрэг асуудлыг тусгасан. Барьцаа хөрөнгөгүйн улмаас тоног төхөөрөмж худалдан авахад шаардлагатай урт хугацааны зээлийг банкнаас авах боломжгүй байгаа жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдэд энэхүү хууль нь нэн ач холбогдолтой гэж дүгнэлээ.
Санхүүгийн түрээсийн салбарыг хөгжүүлснээр эцсийн үр шимийг нь жижиг, дунд үйлдвэрлэгчид хүртэх болно гэдгийг тэд онцолж байлаа.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Санхүүгийн түрээсийг хөгжүүлснээр жижиг, дунд үйлдвэрлэгчид үр шимийг нь хүртэнэ

Монголд лизинг хөгжүүлэх төслийн менежер Майке ван Хүфлейкен, энэхүү хуулийн төслийг Сангийн яам, Yйлдвэр, худалдааны яам, лизингийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй компани, банкууд, бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудыг төлөөлсөн ажлын хэсгээс боловсруулж, Олон улсын санхүүгийн корпорац (IFC)-ийн Монголд лизинг хөгжүүлэх төслөөс техникийн туслалцаа үзүүлсэн.
Санхүүгийн түрээсийн тухай хууль нь жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдэд санхүүжилтийн шинэ механизмыг бий болгох үйл явцыг дэмжиж тэдгээрийн орлогыг нэмэгдүүлэх, ажлын байр шинээр бий болгоход нэн ач холбогдолтой юм.
Олон улсын хэм хэмжээнд нийцсэн санхүүгийн түрээсийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хуульчлан тогтоосноор Иргэний хуульд заасан лизингтэй ижил төрлийн бусад харилцаанаас ялгах, улмаар санхүүгийн түрээсийг дэмжсэн татварын нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэх боломжийг олгож байна.
УИХ нь Санхүүгийн түрээсийн тухай хуулийн зэрэгцээ Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулснаар 2007 оны нэгдүгээр сараас эхлэн лизингийг дэмжсэн татварын таатай орчин бүрдэх юм. Шинэ хуульд ямар эд хөрөнгө түрээслэх боломжтой, гэрээний талуудын эрх үүрэг, ялангуяа түрээсийн зүйлийг худалдсан талын үүрэг, мөн түрээсээр олгосон зүйлийг буцаах зэрэг асуудлыг тусгасан. Барьцаа хөрөнгөгүйн улмаас тоног төхөөрөмж худалдан авахад шаардлагатай урт хугацааны зээлийг банкнаас авах боломжгүй байгаа жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдэд энэхүү хууль нь нэн ач холбогдолтой гэж дүгнэлээ.
Санхүүгийн түрээсийн салбарыг хөгжүүлснээр эцсийн үр шимийг нь жижиг, дунд үйлдвэрлэгчид хүртэх болно гэдгийг тэд онцолж байлаа.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Санхүүгийн түрээсийг хөгжүүлснээр жижиг, дунд үйлдвэрлэгчид үр шимийг нь хүртэнэ

Монголд лизинг хөгжүүлэх төслийн менежер Майке ван Хүфлейкен, энэхүү хуулийн төслийг Сангийн яам, Yйлдвэр, худалдааны яам, лизингийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй компани, банкууд, бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудыг төлөөлсөн ажлын хэсгээс боловсруулж, Олон улсын санхүүгийн корпорац (IFC)-ийн Монголд лизинг хөгжүүлэх төслөөс техникийн туслалцаа үзүүлсэн.
Санхүүгийн түрээсийн тухай хууль нь жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдэд санхүүжилтийн шинэ механизмыг бий болгох үйл явцыг дэмжиж тэдгээрийн орлогыг нэмэгдүүлэх, ажлын байр шинээр бий болгоход нэн ач холбогдолтой юм.
Олон улсын хэм хэмжээнд нийцсэн санхүүгийн түрээсийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хуульчлан тогтоосноор Иргэний хуульд заасан лизингтэй ижил төрлийн бусад харилцаанаас ялгах, улмаар санхүүгийн түрээсийг дэмжсэн татварын нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэх боломжийг олгож байна.
УИХ нь Санхүүгийн түрээсийн тухай хуулийн зэрэгцээ Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулснаар 2007 оны нэгдүгээр сараас эхлэн лизингийг дэмжсэн татварын таатай орчин бүрдэх юм. Шинэ хуульд ямар эд хөрөнгө түрээслэх боломжтой, гэрээний талуудын эрх үүрэг, ялангуяа түрээсийн зүйлийг худалдсан талын үүрэг, мөн түрээсээр олгосон зүйлийг буцаах зэрэг асуудлыг тусгасан. Барьцаа хөрөнгөгүйн улмаас тоног төхөөрөмж худалдан авахад шаардлагатай урт хугацааны зээлийг банкнаас авах боломжгүй байгаа жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдэд энэхүү хууль нь нэн ач холбогдолтой гэж дүгнэлээ.
Санхүүгийн түрээсийн салбарыг хөгжүүлснээр эцсийн үр шимийг нь жижиг, дунд үйлдвэрлэгчид хүртэх болно гэдгийг тэд онцолж байлаа.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button