Шинэ замын нээлт болов

Нээлтийн ажиллагаанд хотын мэр Ц.Батбаяр оролцсон байна. Уг замыг нийслэлийн Замын сангийн хөрөнгөөр барьж буй бөгөөд нийт 295.2 сая төгрөгийн өртгөөр босох юм байна.

Ардын эрх сонин 153 /431/

Ж.Ням

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шинэ замын нээлт болов

Нээлтийн ажиллагаанд хотын мэр Ц.Батбаяр оролцсон байна. Уг замыг нийслэлийн Замын сангийн хөрөнгөөр барьж буй бөгөөд нийт 295.2 сая төгрөгийн өртгөөр босох юм байна.

Ардын эрх сонин 153 /431/

Ж.Ням

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шинэ замын нээлт болов

Нээлтийн ажиллагаанд хотын мэр Ц.Батбаяр оролцсон байна. Уг замыг нийслэлийн Замын сангийн хөрөнгөөр барьж буй бөгөөд нийт 295.2 сая төгрөгийн өртгөөр босох юм байна.

Ардын эрх сонин 153 /431/

Ж.Ням

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шинэ замын нээлт болов

Нээлтийн ажиллагаанд хотын мэр Ц.Батбаяр оролцсон байна. Уг замыг нийслэлийн Замын сангийн хөрөнгөөр барьж буй бөгөөд нийт 295.2 сая төгрөгийн өртгөөр босох юм байна.

Ардын эрх сонин 153 /431/

Ж.Ням

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шинэ замын нээлт болов

Нээлтийн ажиллагаанд хотын мэр Ц.Батбаяр оролцсон байна. Уг замыг нийслэлийн Замын сангийн хөрөнгөөр барьж буй бөгөөд нийт 295.2 сая төгрөгийн өртгөөр босох юм байна.

Ардын эрх сонин 153 /431/

Ж.Ням

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button