Төр 100 хувь ч эзэмшиж болно

Ашигт малтмалын тухай хуулийн талаар УИХ-ын гишүүн Ц.Дамирангаас тодрууллаа.

-Эрдэмтэд шинэ хуулийг шүүмжлэх боллоо. Та ажлын хэсэгт байсан хүний хувьд ямар бодолтой байна вэ?


-Эрдэмтдийн санал бодлыг хангалттай авсан. Ажлын хэсэгт байсан хүний хувьд үүнийг баталж хэлэх байна. Мэдээж хүн болгоны хэлсэн санал бүгд орох боломжгүй шүү дээ.

-Төрийн оролцоог хязгаарлалаа гээд байгаа?


-Хэрэв төрийн хөрөнгөөр хайгуул хийж нээн илрүүлсэн бол 50 хүртэлх хувийг, харин хувийн хөрөнгө оруулалтаар нээсэн бол 34 хүртэлх хувийг нь төр эзэмших тухай заалт бий. Гэхдээ энэ бол яг таг тогтсон заалт биш. Учир нь хуульд төр болон хөрөнгө оруулагчийн эзэмших хувь хэмжээг гэрээний дагуу зохицуулах тухай заалт бий. Энэ заалт ёсоор бол төр нэг ч хувь эзэмшихгүй байж болно. Нэг бол төр 100 хувь ч эзэмшиж болно. Тэр эрх нь нээлттэй байгаа.

-Лицензийн эмх замбараагүй урсгалыг улам бүр задгай болгох нь гэж байсан?


-Тийм юм байхгүй. Харин ч хайгуулын болон ашиглалтын лицензийг зөвхөн хуулийн этгээд эзэмших ёстой гэдгийг хуульчилсан. Ингэснээр 1997 оны хуулиас үүдэн гарсан сөрөг үр дагаврыг зогсоох боломжтой болж байгаа юм. Мөн өмнө нь гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч гэж ялгавартай ханддаг байсныг өөрчилж, адил тэгш хууль эрх зүйн орчинг бий болгосон. Ер нь тэгээд бид соёлтой нийгэмд амьдарч байгаа гэдгээ ойлгох ёстой. Зах зээлийн эдийн засагтай улс орон байж хүн өөрийнхөө хөрөнгөөр олж авсан ордыг нь шууд булааж, нийгэмчлэх тухай ярих хэрэггүй.

Ардын эрх сонин 153 /431/

Г.Намуу

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төр 100 хувь ч эзэмшиж болно

Ашигт малтмалын тухай хуулийн талаар УИХ-ын гишүүн Ц.Дамирангаас тодрууллаа.

-Эрдэмтэд шинэ хуулийг шүүмжлэх боллоо. Та ажлын хэсэгт байсан хүний хувьд ямар бодолтой байна вэ?


-Эрдэмтдийн санал бодлыг хангалттай авсан. Ажлын хэсэгт байсан хүний хувьд үүнийг баталж хэлэх байна. Мэдээж хүн болгоны хэлсэн санал бүгд орох боломжгүй шүү дээ.

-Төрийн оролцоог хязгаарлалаа гээд байгаа?


-Хэрэв төрийн хөрөнгөөр хайгуул хийж нээн илрүүлсэн бол 50 хүртэлх хувийг, харин хувийн хөрөнгө оруулалтаар нээсэн бол 34 хүртэлх хувийг нь төр эзэмших тухай заалт бий. Гэхдээ энэ бол яг таг тогтсон заалт биш. Учир нь хуульд төр болон хөрөнгө оруулагчийн эзэмших хувь хэмжээг гэрээний дагуу зохицуулах тухай заалт бий. Энэ заалт ёсоор бол төр нэг ч хувь эзэмшихгүй байж болно. Нэг бол төр 100 хувь ч эзэмшиж болно. Тэр эрх нь нээлттэй байгаа.

-Лицензийн эмх замбараагүй урсгалыг улам бүр задгай болгох нь гэж байсан?


-Тийм юм байхгүй. Харин ч хайгуулын болон ашиглалтын лицензийг зөвхөн хуулийн этгээд эзэмших ёстой гэдгийг хуульчилсан. Ингэснээр 1997 оны хуулиас үүдэн гарсан сөрөг үр дагаврыг зогсоох боломжтой болж байгаа юм. Мөн өмнө нь гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч гэж ялгавартай ханддаг байсныг өөрчилж, адил тэгш хууль эрх зүйн орчинг бий болгосон. Ер нь тэгээд бид соёлтой нийгэмд амьдарч байгаа гэдгээ ойлгох ёстой. Зах зээлийн эдийн засагтай улс орон байж хүн өөрийнхөө хөрөнгөөр олж авсан ордыг нь шууд булааж, нийгэмчлэх тухай ярих хэрэггүй.

Ардын эрх сонин 153 /431/

Г.Намуу

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төр 100 хувь ч эзэмшиж болно

Ашигт малтмалын тухай хуулийн талаар УИХ-ын гишүүн Ц.Дамирангаас тодрууллаа.

-Эрдэмтэд шинэ хуулийг шүүмжлэх боллоо. Та ажлын хэсэгт байсан хүний хувьд ямар бодолтой байна вэ?


-Эрдэмтдийн санал бодлыг хангалттай авсан. Ажлын хэсэгт байсан хүний хувьд үүнийг баталж хэлэх байна. Мэдээж хүн болгоны хэлсэн санал бүгд орох боломжгүй шүү дээ.

-Төрийн оролцоог хязгаарлалаа гээд байгаа?


-Хэрэв төрийн хөрөнгөөр хайгуул хийж нээн илрүүлсэн бол 50 хүртэлх хувийг, харин хувийн хөрөнгө оруулалтаар нээсэн бол 34 хүртэлх хувийг нь төр эзэмших тухай заалт бий. Гэхдээ энэ бол яг таг тогтсон заалт биш. Учир нь хуульд төр болон хөрөнгө оруулагчийн эзэмших хувь хэмжээг гэрээний дагуу зохицуулах тухай заалт бий. Энэ заалт ёсоор бол төр нэг ч хувь эзэмшихгүй байж болно. Нэг бол төр 100 хувь ч эзэмшиж болно. Тэр эрх нь нээлттэй байгаа.

-Лицензийн эмх замбараагүй урсгалыг улам бүр задгай болгох нь гэж байсан?


-Тийм юм байхгүй. Харин ч хайгуулын болон ашиглалтын лицензийг зөвхөн хуулийн этгээд эзэмших ёстой гэдгийг хуульчилсан. Ингэснээр 1997 оны хуулиас үүдэн гарсан сөрөг үр дагаврыг зогсоох боломжтой болж байгаа юм. Мөн өмнө нь гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч гэж ялгавартай ханддаг байсныг өөрчилж, адил тэгш хууль эрх зүйн орчинг бий болгосон. Ер нь тэгээд бид соёлтой нийгэмд амьдарч байгаа гэдгээ ойлгох ёстой. Зах зээлийн эдийн засагтай улс орон байж хүн өөрийнхөө хөрөнгөөр олж авсан ордыг нь шууд булааж, нийгэмчлэх тухай ярих хэрэггүй.

Ардын эрх сонин 153 /431/

Г.Намуу

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төр 100 хувь ч эзэмшиж болно

Ашигт малтмалын тухай хуулийн талаар УИХ-ын гишүүн Ц.Дамирангаас тодрууллаа.

-Эрдэмтэд шинэ хуулийг шүүмжлэх боллоо. Та ажлын хэсэгт байсан хүний хувьд ямар бодолтой байна вэ?


-Эрдэмтдийн санал бодлыг хангалттай авсан. Ажлын хэсэгт байсан хүний хувьд үүнийг баталж хэлэх байна. Мэдээж хүн болгоны хэлсэн санал бүгд орох боломжгүй шүү дээ.

-Төрийн оролцоог хязгаарлалаа гээд байгаа?


-Хэрэв төрийн хөрөнгөөр хайгуул хийж нээн илрүүлсэн бол 50 хүртэлх хувийг, харин хувийн хөрөнгө оруулалтаар нээсэн бол 34 хүртэлх хувийг нь төр эзэмших тухай заалт бий. Гэхдээ энэ бол яг таг тогтсон заалт биш. Учир нь хуульд төр болон хөрөнгө оруулагчийн эзэмших хувь хэмжээг гэрээний дагуу зохицуулах тухай заалт бий. Энэ заалт ёсоор бол төр нэг ч хувь эзэмшихгүй байж болно. Нэг бол төр 100 хувь ч эзэмшиж болно. Тэр эрх нь нээлттэй байгаа.

-Лицензийн эмх замбараагүй урсгалыг улам бүр задгай болгох нь гэж байсан?


-Тийм юм байхгүй. Харин ч хайгуулын болон ашиглалтын лицензийг зөвхөн хуулийн этгээд эзэмших ёстой гэдгийг хуульчилсан. Ингэснээр 1997 оны хуулиас үүдэн гарсан сөрөг үр дагаврыг зогсоох боломжтой болж байгаа юм. Мөн өмнө нь гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч гэж ялгавартай ханддаг байсныг өөрчилж, адил тэгш хууль эрх зүйн орчинг бий болгосон. Ер нь тэгээд бид соёлтой нийгэмд амьдарч байгаа гэдгээ ойлгох ёстой. Зах зээлийн эдийн засагтай улс орон байж хүн өөрийнхөө хөрөнгөөр олж авсан ордыг нь шууд булааж, нийгэмчлэх тухай ярих хэрэггүй.

Ардын эрх сонин 153 /431/

Г.Намуу

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төр 100 хувь ч эзэмшиж болно

Ашигт малтмалын тухай хуулийн талаар УИХ-ын гишүүн Ц.Дамирангаас тодрууллаа.

-Эрдэмтэд шинэ хуулийг шүүмжлэх боллоо. Та ажлын хэсэгт байсан хүний хувьд ямар бодолтой байна вэ?


-Эрдэмтдийн санал бодлыг хангалттай авсан. Ажлын хэсэгт байсан хүний хувьд үүнийг баталж хэлэх байна. Мэдээж хүн болгоны хэлсэн санал бүгд орох боломжгүй шүү дээ.

-Төрийн оролцоог хязгаарлалаа гээд байгаа?


-Хэрэв төрийн хөрөнгөөр хайгуул хийж нээн илрүүлсэн бол 50 хүртэлх хувийг, харин хувийн хөрөнгө оруулалтаар нээсэн бол 34 хүртэлх хувийг нь төр эзэмших тухай заалт бий. Гэхдээ энэ бол яг таг тогтсон заалт биш. Учир нь хуульд төр болон хөрөнгө оруулагчийн эзэмших хувь хэмжээг гэрээний дагуу зохицуулах тухай заалт бий. Энэ заалт ёсоор бол төр нэг ч хувь эзэмшихгүй байж болно. Нэг бол төр 100 хувь ч эзэмшиж болно. Тэр эрх нь нээлттэй байгаа.

-Лицензийн эмх замбараагүй урсгалыг улам бүр задгай болгох нь гэж байсан?


-Тийм юм байхгүй. Харин ч хайгуулын болон ашиглалтын лицензийг зөвхөн хуулийн этгээд эзэмших ёстой гэдгийг хуульчилсан. Ингэснээр 1997 оны хуулиас үүдэн гарсан сөрөг үр дагаврыг зогсоох боломжтой болж байгаа юм. Мөн өмнө нь гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч гэж ялгавартай ханддаг байсныг өөрчилж, адил тэгш хууль эрх зүйн орчинг бий болгосон. Ер нь тэгээд бид соёлтой нийгэмд амьдарч байгаа гэдгээ ойлгох ёстой. Зах зээлийн эдийн засагтай улс орон байж хүн өөрийнхөө хөрөнгөөр олж авсан ордыг нь шууд булааж, нийгэмчлэх тухай ярих хэрэггүй.

Ардын эрх сонин 153 /431/

Г.Намуу

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button