Уртын дyy Монголынх уу, Хятадынх уу?

Их Монгол Улс байгууллагдсаны 800 жилийн ойг тэмдэглэж байгаа энэ үеэр НYБ-ын боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байгууллага ЮНЕСКО-ийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга манай улсад айлчилж, Зүүн азийн хүүхдийн урлаг, соёлын наадамд оролцохын зэрэгцээ Монгол үндэсний уртын дууг дэлхийн соёлын өвд бүртгэсэн тухай батламжийг Боловс­рол,Соёл, Шинжлэх ухааны сайд Ө.Энхтүвшинд гардуулсан билээ.
Батламж бичигт Монгол үндэсний уртын дууг дэлхийн соёлын хосгүй өвд бүртгэв. Монгол-Хятад гэж бичсэн байна.

Яахаараа уртын дуу маань Хятадад хамаатай юм бэ гэсэн асуултад БСШУЯ-ны мэргэжилтнүүд Уртын дууг зөвхөн манай улсад төдийгүй БНХАУ-ын Өвөрмонголын өөртөө засах улсад ч дуулдаг. Тэгээд ч уртын дууг манай хоёр орон хамтарч дэлхийн соёлын өвд бүртгүүлж байгаа юм. Иймэрхүү хэд хэдэн орны соёлын өвд нэг бүтээлийг хамтатган бүртгэсэн тохиолдол цөөнгүй байдаг юм гэж хэллээ. Ийм батламжийг Хятадын талд бас гардуулах уу гэхэд Мэдээж гардуулна. Магадгүй манайхаас өмнө ч гардуулсан байж мэднэ. Учир нь ЮНЕСКО-ийн төв аппаратад маш олон хятад иргэн ажилладаг юм шүү дээ гэлээ.
Хэдэн жилийн өмнө морин хуур хөгжмийг бас дэлхийн соёлын хосгүй өвд бүртгэсэн. Арай бас Монгол-Хятадын аль алиных нь өмч гээд биччихээгүй байгаа даа.

Ардын эрх сонин 153 /431/

Г.Баатар

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Уртын дyy Монголынх уу, Хятадынх уу?

Их Монгол Улс байгууллагдсаны 800 жилийн ойг тэмдэглэж байгаа энэ үеэр НYБ-ын боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байгууллага ЮНЕСКО-ийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга манай улсад айлчилж, Зүүн азийн хүүхдийн урлаг, соёлын наадамд оролцохын зэрэгцээ Монгол үндэсний уртын дууг дэлхийн соёлын өвд бүртгэсэн тухай батламжийг Боловс­рол,Соёл, Шинжлэх ухааны сайд Ө.Энхтүвшинд гардуулсан билээ.
Батламж бичигт Монгол үндэсний уртын дууг дэлхийн соёлын хосгүй өвд бүртгэв. Монгол-Хятад гэж бичсэн байна.

Яахаараа уртын дуу маань Хятадад хамаатай юм бэ гэсэн асуултад БСШУЯ-ны мэргэжилтнүүд Уртын дууг зөвхөн манай улсад төдийгүй БНХАУ-ын Өвөрмонголын өөртөө засах улсад ч дуулдаг. Тэгээд ч уртын дууг манай хоёр орон хамтарч дэлхийн соёлын өвд бүртгүүлж байгаа юм. Иймэрхүү хэд хэдэн орны соёлын өвд нэг бүтээлийг хамтатган бүртгэсэн тохиолдол цөөнгүй байдаг юм гэж хэллээ. Ийм батламжийг Хятадын талд бас гардуулах уу гэхэд Мэдээж гардуулна. Магадгүй манайхаас өмнө ч гардуулсан байж мэднэ. Учир нь ЮНЕСКО-ийн төв аппаратад маш олон хятад иргэн ажилладаг юм шүү дээ гэлээ.
Хэдэн жилийн өмнө морин хуур хөгжмийг бас дэлхийн соёлын хосгүй өвд бүртгэсэн. Арай бас Монгол-Хятадын аль алиных нь өмч гээд биччихээгүй байгаа даа.

Ардын эрх сонин 153 /431/

Г.Баатар

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Уртын дyy Монголынх уу, Хятадынх уу?

Их Монгол Улс байгууллагдсаны 800 жилийн ойг тэмдэглэж байгаа энэ үеэр НYБ-ын боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байгууллага ЮНЕСКО-ийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга манай улсад айлчилж, Зүүн азийн хүүхдийн урлаг, соёлын наадамд оролцохын зэрэгцээ Монгол үндэсний уртын дууг дэлхийн соёлын өвд бүртгэсэн тухай батламжийг Боловс­рол,Соёл, Шинжлэх ухааны сайд Ө.Энхтүвшинд гардуулсан билээ.
Батламж бичигт Монгол үндэсний уртын дууг дэлхийн соёлын хосгүй өвд бүртгэв. Монгол-Хятад гэж бичсэн байна.

Яахаараа уртын дуу маань Хятадад хамаатай юм бэ гэсэн асуултад БСШУЯ-ны мэргэжилтнүүд Уртын дууг зөвхөн манай улсад төдийгүй БНХАУ-ын Өвөрмонголын өөртөө засах улсад ч дуулдаг. Тэгээд ч уртын дууг манай хоёр орон хамтарч дэлхийн соёлын өвд бүртгүүлж байгаа юм. Иймэрхүү хэд хэдэн орны соёлын өвд нэг бүтээлийг хамтатган бүртгэсэн тохиолдол цөөнгүй байдаг юм гэж хэллээ. Ийм батламжийг Хятадын талд бас гардуулах уу гэхэд Мэдээж гардуулна. Магадгүй манайхаас өмнө ч гардуулсан байж мэднэ. Учир нь ЮНЕСКО-ийн төв аппаратад маш олон хятад иргэн ажилладаг юм шүү дээ гэлээ.
Хэдэн жилийн өмнө морин хуур хөгжмийг бас дэлхийн соёлын хосгүй өвд бүртгэсэн. Арай бас Монгол-Хятадын аль алиных нь өмч гээд биччихээгүй байгаа даа.

Ардын эрх сонин 153 /431/

Г.Баатар

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Уртын дyy Монголынх уу, Хятадынх уу?

Их Монгол Улс байгууллагдсаны 800 жилийн ойг тэмдэглэж байгаа энэ үеэр НYБ-ын боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байгууллага ЮНЕСКО-ийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга манай улсад айлчилж, Зүүн азийн хүүхдийн урлаг, соёлын наадамд оролцохын зэрэгцээ Монгол үндэсний уртын дууг дэлхийн соёлын өвд бүртгэсэн тухай батламжийг Боловс­рол,Соёл, Шинжлэх ухааны сайд Ө.Энхтүвшинд гардуулсан билээ.
Батламж бичигт Монгол үндэсний уртын дууг дэлхийн соёлын хосгүй өвд бүртгэв. Монгол-Хятад гэж бичсэн байна.

Яахаараа уртын дуу маань Хятадад хамаатай юм бэ гэсэн асуултад БСШУЯ-ны мэргэжилтнүүд Уртын дууг зөвхөн манай улсад төдийгүй БНХАУ-ын Өвөрмонголын өөртөө засах улсад ч дуулдаг. Тэгээд ч уртын дууг манай хоёр орон хамтарч дэлхийн соёлын өвд бүртгүүлж байгаа юм. Иймэрхүү хэд хэдэн орны соёлын өвд нэг бүтээлийг хамтатган бүртгэсэн тохиолдол цөөнгүй байдаг юм гэж хэллээ. Ийм батламжийг Хятадын талд бас гардуулах уу гэхэд Мэдээж гардуулна. Магадгүй манайхаас өмнө ч гардуулсан байж мэднэ. Учир нь ЮНЕСКО-ийн төв аппаратад маш олон хятад иргэн ажилладаг юм шүү дээ гэлээ.
Хэдэн жилийн өмнө морин хуур хөгжмийг бас дэлхийн соёлын хосгүй өвд бүртгэсэн. Арай бас Монгол-Хятадын аль алиных нь өмч гээд биччихээгүй байгаа даа.

Ардын эрх сонин 153 /431/

Г.Баатар

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Уртын дyy Монголынх уу, Хятадынх уу?

Их Монгол Улс байгууллагдсаны 800 жилийн ойг тэмдэглэж байгаа энэ үеэр НYБ-ын боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байгууллага ЮНЕСКО-ийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга манай улсад айлчилж, Зүүн азийн хүүхдийн урлаг, соёлын наадамд оролцохын зэрэгцээ Монгол үндэсний уртын дууг дэлхийн соёлын өвд бүртгэсэн тухай батламжийг Боловс­рол,Соёл, Шинжлэх ухааны сайд Ө.Энхтүвшинд гардуулсан билээ.
Батламж бичигт Монгол үндэсний уртын дууг дэлхийн соёлын хосгүй өвд бүртгэв. Монгол-Хятад гэж бичсэн байна.

Яахаараа уртын дуу маань Хятадад хамаатай юм бэ гэсэн асуултад БСШУЯ-ны мэргэжилтнүүд Уртын дууг зөвхөн манай улсад төдийгүй БНХАУ-ын Өвөрмонголын өөртөө засах улсад ч дуулдаг. Тэгээд ч уртын дууг манай хоёр орон хамтарч дэлхийн соёлын өвд бүртгүүлж байгаа юм. Иймэрхүү хэд хэдэн орны соёлын өвд нэг бүтээлийг хамтатган бүртгэсэн тохиолдол цөөнгүй байдаг юм гэж хэллээ. Ийм батламжийг Хятадын талд бас гардуулах уу гэхэд Мэдээж гардуулна. Магадгүй манайхаас өмнө ч гардуулсан байж мэднэ. Учир нь ЮНЕСКО-ийн төв аппаратад маш олон хятад иргэн ажилладаг юм шүү дээ гэлээ.
Хэдэн жилийн өмнө морин хуур хөгжмийг бас дэлхийн соёлын хосгүй өвд бүртгэсэн. Арай бас Монгол-Хятадын аль алиных нь өмч гээд биччихээгүй байгаа даа.

Ардын эрх сонин 153 /431/

Г.Баатар

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button