Торго уйлсан ертөнцөөр аялахуй…

Их хааны өмнөх ган тулганд хүндэтгэлийн гал дүрэлзэн асч байна. Эзэн Богд ардаа есөн хөлт цагаан туг болон дөрвөн хөлт их хар сүлдийг залжээ. Өүлэн эх гартаа баглаатай таван сум барин Тэмүжиний зүүн гар талд, Бөртэ үжин шоголтой ном барин баруун талд сууна. Хааны есөн өрлөг өлмий дор нь мэхийж Төрийн тулгуур бат бөх оршвой..

Ийнхуү торго уйлсан ертөнцөд Эзэн Богдоос авахуулаад Будда багш, Майдар.Манзушири, Ногоон, Цагаан дарь эх, Оточ Маналыг торгоор амилуулсан үзэсгэлэнгээс монгол бүсгүйчүүдийн уран гарын гайхамшгийг олж харлаа.

Есөн өнгийн торгыг уйлуулж, дуулуулсан уран бүтээлч И.Бямбаагийн зээгт наамлын үзэсгэлэн Байгалийн түүхийн музейд дэлгэгджээ. Алтан утсаар зүү ороож мөнгөн утсаар хээ тавин, эрдэнийн чулуугаар чимж тэрээр торгыг хэрхэн амилуулж болохыг харуулж чадсан нь үзэсгэлэнгийн онцлог юм. Тэрээр Ногоон дарь эх зээгт наамлаа охиндоо зориулж бүтээсэн бөгөөд АНУ-д түүний нэг хувилбар нь бий гэнэ. Түүхэн болон шашны сэдэвт зээгт наамлын бүтээл урлахад маш нарийн чимхлүүр ажил шаардагддаг учир дор хаяж нэг жил зарцуулдаг юм байна. Гарынхаа ураар торгыг дэглэх энэ бүсгүйн мэргэжил эмч. Тэрээр үзэсгэлэнгээ Их Монгол Улс байгуулагдсаны 800 жилийн ойд зориулсан ажээ.

Ардын эрх сонин 153 /431/

Ж.Ням

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Торго уйлсан ертөнцөөр аялахуй…

Их хааны өмнөх ган тулганд хүндэтгэлийн гал дүрэлзэн асч байна. Эзэн Богд ардаа есөн хөлт цагаан туг болон дөрвөн хөлт их хар сүлдийг залжээ. Өүлэн эх гартаа баглаатай таван сум барин Тэмүжиний зүүн гар талд, Бөртэ үжин шоголтой ном барин баруун талд сууна. Хааны есөн өрлөг өлмий дор нь мэхийж Төрийн тулгуур бат бөх оршвой..

Ийнхуү торго уйлсан ертөнцөд Эзэн Богдоос авахуулаад Будда багш, Майдар.Манзушири, Ногоон, Цагаан дарь эх, Оточ Маналыг торгоор амилуулсан үзэсгэлэнгээс монгол бүсгүйчүүдийн уран гарын гайхамшгийг олж харлаа.

Есөн өнгийн торгыг уйлуулж, дуулуулсан уран бүтээлч И.Бямбаагийн зээгт наамлын үзэсгэлэн Байгалийн түүхийн музейд дэлгэгджээ. Алтан утсаар зүү ороож мөнгөн утсаар хээ тавин, эрдэнийн чулуугаар чимж тэрээр торгыг хэрхэн амилуулж болохыг харуулж чадсан нь үзэсгэлэнгийн онцлог юм. Тэрээр Ногоон дарь эх зээгт наамлаа охиндоо зориулж бүтээсэн бөгөөд АНУ-д түүний нэг хувилбар нь бий гэнэ. Түүхэн болон шашны сэдэвт зээгт наамлын бүтээл урлахад маш нарийн чимхлүүр ажил шаардагддаг учир дор хаяж нэг жил зарцуулдаг юм байна. Гарынхаа ураар торгыг дэглэх энэ бүсгүйн мэргэжил эмч. Тэрээр үзэсгэлэнгээ Их Монгол Улс байгуулагдсаны 800 жилийн ойд зориулсан ажээ.

Ардын эрх сонин 153 /431/

Ж.Ням

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Торго уйлсан ертөнцөөр аялахуй…

Их хааны өмнөх ган тулганд хүндэтгэлийн гал дүрэлзэн асч байна. Эзэн Богд ардаа есөн хөлт цагаан туг болон дөрвөн хөлт их хар сүлдийг залжээ. Өүлэн эх гартаа баглаатай таван сум барин Тэмүжиний зүүн гар талд, Бөртэ үжин шоголтой ном барин баруун талд сууна. Хааны есөн өрлөг өлмий дор нь мэхийж Төрийн тулгуур бат бөх оршвой..

Ийнхуү торго уйлсан ертөнцөд Эзэн Богдоос авахуулаад Будда багш, Майдар.Манзушири, Ногоон, Цагаан дарь эх, Оточ Маналыг торгоор амилуулсан үзэсгэлэнгээс монгол бүсгүйчүүдийн уран гарын гайхамшгийг олж харлаа.

Есөн өнгийн торгыг уйлуулж, дуулуулсан уран бүтээлч И.Бямбаагийн зээгт наамлын үзэсгэлэн Байгалийн түүхийн музейд дэлгэгджээ. Алтан утсаар зүү ороож мөнгөн утсаар хээ тавин, эрдэнийн чулуугаар чимж тэрээр торгыг хэрхэн амилуулж болохыг харуулж чадсан нь үзэсгэлэнгийн онцлог юм. Тэрээр Ногоон дарь эх зээгт наамлаа охиндоо зориулж бүтээсэн бөгөөд АНУ-д түүний нэг хувилбар нь бий гэнэ. Түүхэн болон шашны сэдэвт зээгт наамлын бүтээл урлахад маш нарийн чимхлүүр ажил шаардагддаг учир дор хаяж нэг жил зарцуулдаг юм байна. Гарынхаа ураар торгыг дэглэх энэ бүсгүйн мэргэжил эмч. Тэрээр үзэсгэлэнгээ Их Монгол Улс байгуулагдсаны 800 жилийн ойд зориулсан ажээ.

Ардын эрх сонин 153 /431/

Ж.Ням

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Торго уйлсан ертөнцөөр аялахуй…

Их хааны өмнөх ган тулганд хүндэтгэлийн гал дүрэлзэн асч байна. Эзэн Богд ардаа есөн хөлт цагаан туг болон дөрвөн хөлт их хар сүлдийг залжээ. Өүлэн эх гартаа баглаатай таван сум барин Тэмүжиний зүүн гар талд, Бөртэ үжин шоголтой ном барин баруун талд сууна. Хааны есөн өрлөг өлмий дор нь мэхийж Төрийн тулгуур бат бөх оршвой..

Ийнхуү торго уйлсан ертөнцөд Эзэн Богдоос авахуулаад Будда багш, Майдар.Манзушири, Ногоон, Цагаан дарь эх, Оточ Маналыг торгоор амилуулсан үзэсгэлэнгээс монгол бүсгүйчүүдийн уран гарын гайхамшгийг олж харлаа.

Есөн өнгийн торгыг уйлуулж, дуулуулсан уран бүтээлч И.Бямбаагийн зээгт наамлын үзэсгэлэн Байгалийн түүхийн музейд дэлгэгджээ. Алтан утсаар зүү ороож мөнгөн утсаар хээ тавин, эрдэнийн чулуугаар чимж тэрээр торгыг хэрхэн амилуулж болохыг харуулж чадсан нь үзэсгэлэнгийн онцлог юм. Тэрээр Ногоон дарь эх зээгт наамлаа охиндоо зориулж бүтээсэн бөгөөд АНУ-д түүний нэг хувилбар нь бий гэнэ. Түүхэн болон шашны сэдэвт зээгт наамлын бүтээл урлахад маш нарийн чимхлүүр ажил шаардагддаг учир дор хаяж нэг жил зарцуулдаг юм байна. Гарынхаа ураар торгыг дэглэх энэ бүсгүйн мэргэжил эмч. Тэрээр үзэсгэлэнгээ Их Монгол Улс байгуулагдсаны 800 жилийн ойд зориулсан ажээ.

Ардын эрх сонин 153 /431/

Ж.Ням

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Торго уйлсан ертөнцөөр аялахуй…

Их хааны өмнөх ган тулганд хүндэтгэлийн гал дүрэлзэн асч байна. Эзэн Богд ардаа есөн хөлт цагаан туг болон дөрвөн хөлт их хар сүлдийг залжээ. Өүлэн эх гартаа баглаатай таван сум барин Тэмүжиний зүүн гар талд, Бөртэ үжин шоголтой ном барин баруун талд сууна. Хааны есөн өрлөг өлмий дор нь мэхийж Төрийн тулгуур бат бөх оршвой..

Ийнхуү торго уйлсан ертөнцөд Эзэн Богдоос авахуулаад Будда багш, Майдар.Манзушири, Ногоон, Цагаан дарь эх, Оточ Маналыг торгоор амилуулсан үзэсгэлэнгээс монгол бүсгүйчүүдийн уран гарын гайхамшгийг олж харлаа.

Есөн өнгийн торгыг уйлуулж, дуулуулсан уран бүтээлч И.Бямбаагийн зээгт наамлын үзэсгэлэн Байгалийн түүхийн музейд дэлгэгджээ. Алтан утсаар зүү ороож мөнгөн утсаар хээ тавин, эрдэнийн чулуугаар чимж тэрээр торгыг хэрхэн амилуулж болохыг харуулж чадсан нь үзэсгэлэнгийн онцлог юм. Тэрээр Ногоон дарь эх зээгт наамлаа охиндоо зориулж бүтээсэн бөгөөд АНУ-д түүний нэг хувилбар нь бий гэнэ. Түүхэн болон шашны сэдэвт зээгт наамлын бүтээл урлахад маш нарийн чимхлүүр ажил шаардагддаг учир дор хаяж нэг жил зарцуулдаг юм байна. Гарынхаа ураар торгыг дэглэх энэ бүсгүйн мэргэжил эмч. Тэрээр үзэсгэлэнгээ Их Монгол Улс байгуулагдсаны 800 жилийн ойд зориулсан ажээ.

Ардын эрх сонин 153 /431/

Ж.Ням

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button