Улсын нэгдсэн төсөв 101.8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгджээ

Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн зарим үндсэн үзүүлэлтийн энэ оны долдугаар сарын үзүүлэлтийг үндэсний статистикийн газар гаргаснаа өчигдөр сэтгүүлчдэд мэдээллээ.
Улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлого, тусламжийн дүн энэ оны эхний долоон сарын байдлаар 634.1 тэрбум төгрөг, нийт зарлага, эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн дүн 470.2 тэрбум төгрөг болж, нийт тэнцэл 163.9 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 101.8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн аж. Хэрэглээний бараа, үйл­чилгээний үнэ, тарифийн хувьд өмнөх оны мөн үеийнхээс 1.8 хувиар өссөн бол хүнсний бараа, ундаа, ус, хувцас, гутал, бөс бараа, орон сууц, ус, цахилгаан, түлш болон холбооны хэрэгсэл, шуудангийн үйлчилгээний бүлгийн дүн өмнөх сартай харьцуулахад 0.1-0.8 хувиар буурчээ.
Мөнгөний нийлүүлэлт энэ оны зургадугаар сарын эцсийн байдлаар 1474.5 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 46.1 хувь буюу 464.9 тэрбум төгрөгөөр, өмнөх сарынхаас 3.3 хувиар буюу 46.8 тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн байна.

Төсвийн орлого, зарлагын хувьд, улсын нэгдсэн төсөвт энэ оны эхний долоон сарын байдлаар 634.1 тэрбум төгрөгийн орлого оруулсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 42.1 хувиар өссөн аж. Татварын нийт орлого 44.8, татварын бус орлого 28.7 хувиар өссөн ч төлөвлөгөө нь 17.5 хувиар дутуу биелжээ. Улсын нэгдсэн төсвийн нийт зарлага, эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн хэмжээ 600.4 тэрбум төгрөг байхаар төсөвлөгдсөн боловч гүйцэтгэл нь 470.2 тэрбум төгрөг болж 78.3 хувийн биелэлттэй гарав.
Валютын ханшийн хувьд төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханш 1169.0 төгрөг байгаа нь өмнөх сараас 0.3 хувиар чангарсан байна. Харин евротой харьцах нэрлэсэн ханш 1483.8 төгрөг болж өмнөх сараас 1.0 хувь, төг­рөгийн юаньтай харьцах нэрлэсэн ханш 146.6 төгрөг болж, 0.1 хувиар тус тус суларсан байна. Харин нийгмийн үзүүлэлтүүдийн хувьд ажил идэвхтэй хайж байгаа, бүртгүүлсэн ажилгүй хүний тоо 33.1 мянгад хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеийнхэс 6.2 хувь буюу 2.2 мянган хүнээр буурсан байна. Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагаа явуулж буй өмчийн олон хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын энэ оны хоёрдугаар улирлын сарын дундаж цалин 128.5 мянган төгрөгт хүрсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 26.7 мянган төгрөгөөр нэмэгджээ. Амьд төрсөн хүүхдийн тоо 27.6 мянга болсон нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 1235 хүүхдээр буюу 4.7 хувь өссөн бол 18 эх эндсэн байна.
Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 473.3 тэрбум төгрөгт хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеийн­хээс 16.8 тэрбум төгрөгөөр өсчээ.

Төмөр замын тээврээр 8.6 сая тонн ачаа, давхардсан тоогоор 2.4 сая зорчигч тээвэрлэсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 141.4 мянган тонноор, зор­чигч тээвэрлэлт 11.1 мянган хүнээр тус тус буурчээ. Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 1517.1 сая ам. доллар, үүнээс экспорт 756.2 сая, импорт 760.9 сая ам.доллар болж, гадаад худалдааны тэнцэл 4.7 сая ам долларын алдагдалтай гарсан байна. Бөөний болон жижиглэн худалдааны салбарын нийт борлуулалт 312.5 тэрбум төгрөг болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 14.0 хувиар өсчээ.
Цагдаагийн ерөнхий газрын мэдээгээр 10.3 мянган гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 10 хэргээр буюу 0.1 хувиар буурсан ба нийт гэмт хэргийн 46.7 хувь нь нийслэл хотод гарсан байна.

Ардын эрх сонин 153 /431/

С.Бадарч

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Улсын нэгдсэн төсөв 101.8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгджээ

Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн зарим үндсэн үзүүлэлтийн энэ оны долдугаар сарын үзүүлэлтийг үндэсний статистикийн газар гаргаснаа өчигдөр сэтгүүлчдэд мэдээллээ.
Улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлого, тусламжийн дүн энэ оны эхний долоон сарын байдлаар 634.1 тэрбум төгрөг, нийт зарлага, эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн дүн 470.2 тэрбум төгрөг болж, нийт тэнцэл 163.9 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 101.8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн аж. Хэрэглээний бараа, үйл­чилгээний үнэ, тарифийн хувьд өмнөх оны мөн үеийнхээс 1.8 хувиар өссөн бол хүнсний бараа, ундаа, ус, хувцас, гутал, бөс бараа, орон сууц, ус, цахилгаан, түлш болон холбооны хэрэгсэл, шуудангийн үйлчилгээний бүлгийн дүн өмнөх сартай харьцуулахад 0.1-0.8 хувиар буурчээ.
Мөнгөний нийлүүлэлт энэ оны зургадугаар сарын эцсийн байдлаар 1474.5 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 46.1 хувь буюу 464.9 тэрбум төгрөгөөр, өмнөх сарынхаас 3.3 хувиар буюу 46.8 тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн байна.

Төсвийн орлого, зарлагын хувьд, улсын нэгдсэн төсөвт энэ оны эхний долоон сарын байдлаар 634.1 тэрбум төгрөгийн орлого оруулсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 42.1 хувиар өссөн аж. Татварын нийт орлого 44.8, татварын бус орлого 28.7 хувиар өссөн ч төлөвлөгөө нь 17.5 хувиар дутуу биелжээ. Улсын нэгдсэн төсвийн нийт зарлага, эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн хэмжээ 600.4 тэрбум төгрөг байхаар төсөвлөгдсөн боловч гүйцэтгэл нь 470.2 тэрбум төгрөг болж 78.3 хувийн биелэлттэй гарав.
Валютын ханшийн хувьд төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханш 1169.0 төгрөг байгаа нь өмнөх сараас 0.3 хувиар чангарсан байна. Харин евротой харьцах нэрлэсэн ханш 1483.8 төгрөг болж өмнөх сараас 1.0 хувь, төг­рөгийн юаньтай харьцах нэрлэсэн ханш 146.6 төгрөг болж, 0.1 хувиар тус тус суларсан байна. Харин нийгмийн үзүүлэлтүүдийн хувьд ажил идэвхтэй хайж байгаа, бүртгүүлсэн ажилгүй хүний тоо 33.1 мянгад хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеийнхэс 6.2 хувь буюу 2.2 мянган хүнээр буурсан байна. Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагаа явуулж буй өмчийн олон хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын энэ оны хоёрдугаар улирлын сарын дундаж цалин 128.5 мянган төгрөгт хүрсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 26.7 мянган төгрөгөөр нэмэгджээ. Амьд төрсөн хүүхдийн тоо 27.6 мянга болсон нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 1235 хүүхдээр буюу 4.7 хувь өссөн бол 18 эх эндсэн байна.
Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 473.3 тэрбум төгрөгт хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеийн­хээс 16.8 тэрбум төгрөгөөр өсчээ.

Төмөр замын тээврээр 8.6 сая тонн ачаа, давхардсан тоогоор 2.4 сая зорчигч тээвэрлэсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 141.4 мянган тонноор, зор­чигч тээвэрлэлт 11.1 мянган хүнээр тус тус буурчээ. Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 1517.1 сая ам. доллар, үүнээс экспорт 756.2 сая, импорт 760.9 сая ам.доллар болж, гадаад худалдааны тэнцэл 4.7 сая ам долларын алдагдалтай гарсан байна. Бөөний болон жижиглэн худалдааны салбарын нийт борлуулалт 312.5 тэрбум төгрөг болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 14.0 хувиар өсчээ.
Цагдаагийн ерөнхий газрын мэдээгээр 10.3 мянган гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 10 хэргээр буюу 0.1 хувиар буурсан ба нийт гэмт хэргийн 46.7 хувь нь нийслэл хотод гарсан байна.

Ардын эрх сонин 153 /431/

С.Бадарч

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Улсын нэгдсэн төсөв 101.8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгджээ

Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн зарим үндсэн үзүүлэлтийн энэ оны долдугаар сарын үзүүлэлтийг үндэсний статистикийн газар гаргаснаа өчигдөр сэтгүүлчдэд мэдээллээ.
Улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлого, тусламжийн дүн энэ оны эхний долоон сарын байдлаар 634.1 тэрбум төгрөг, нийт зарлага, эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн дүн 470.2 тэрбум төгрөг болж, нийт тэнцэл 163.9 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 101.8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн аж. Хэрэглээний бараа, үйл­чилгээний үнэ, тарифийн хувьд өмнөх оны мөн үеийнхээс 1.8 хувиар өссөн бол хүнсний бараа, ундаа, ус, хувцас, гутал, бөс бараа, орон сууц, ус, цахилгаан, түлш болон холбооны хэрэгсэл, шуудангийн үйлчилгээний бүлгийн дүн өмнөх сартай харьцуулахад 0.1-0.8 хувиар буурчээ.
Мөнгөний нийлүүлэлт энэ оны зургадугаар сарын эцсийн байдлаар 1474.5 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 46.1 хувь буюу 464.9 тэрбум төгрөгөөр, өмнөх сарынхаас 3.3 хувиар буюу 46.8 тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн байна.

Төсвийн орлого, зарлагын хувьд, улсын нэгдсэн төсөвт энэ оны эхний долоон сарын байдлаар 634.1 тэрбум төгрөгийн орлого оруулсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 42.1 хувиар өссөн аж. Татварын нийт орлого 44.8, татварын бус орлого 28.7 хувиар өссөн ч төлөвлөгөө нь 17.5 хувиар дутуу биелжээ. Улсын нэгдсэн төсвийн нийт зарлага, эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн хэмжээ 600.4 тэрбум төгрөг байхаар төсөвлөгдсөн боловч гүйцэтгэл нь 470.2 тэрбум төгрөг болж 78.3 хувийн биелэлттэй гарав.
Валютын ханшийн хувьд төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханш 1169.0 төгрөг байгаа нь өмнөх сараас 0.3 хувиар чангарсан байна. Харин евротой харьцах нэрлэсэн ханш 1483.8 төгрөг болж өмнөх сараас 1.0 хувь, төг­рөгийн юаньтай харьцах нэрлэсэн ханш 146.6 төгрөг болж, 0.1 хувиар тус тус суларсан байна. Харин нийгмийн үзүүлэлтүүдийн хувьд ажил идэвхтэй хайж байгаа, бүртгүүлсэн ажилгүй хүний тоо 33.1 мянгад хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеийнхэс 6.2 хувь буюу 2.2 мянган хүнээр буурсан байна. Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагаа явуулж буй өмчийн олон хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын энэ оны хоёрдугаар улирлын сарын дундаж цалин 128.5 мянган төгрөгт хүрсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 26.7 мянган төгрөгөөр нэмэгджээ. Амьд төрсөн хүүхдийн тоо 27.6 мянга болсон нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 1235 хүүхдээр буюу 4.7 хувь өссөн бол 18 эх эндсэн байна.
Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 473.3 тэрбум төгрөгт хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеийн­хээс 16.8 тэрбум төгрөгөөр өсчээ.

Төмөр замын тээврээр 8.6 сая тонн ачаа, давхардсан тоогоор 2.4 сая зорчигч тээвэрлэсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 141.4 мянган тонноор, зор­чигч тээвэрлэлт 11.1 мянган хүнээр тус тус буурчээ. Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 1517.1 сая ам. доллар, үүнээс экспорт 756.2 сая, импорт 760.9 сая ам.доллар болж, гадаад худалдааны тэнцэл 4.7 сая ам долларын алдагдалтай гарсан байна. Бөөний болон жижиглэн худалдааны салбарын нийт борлуулалт 312.5 тэрбум төгрөг болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 14.0 хувиар өсчээ.
Цагдаагийн ерөнхий газрын мэдээгээр 10.3 мянган гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 10 хэргээр буюу 0.1 хувиар буурсан ба нийт гэмт хэргийн 46.7 хувь нь нийслэл хотод гарсан байна.

Ардын эрх сонин 153 /431/

С.Бадарч

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Улсын нэгдсэн төсөв 101.8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгджээ

Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн зарим үндсэн үзүүлэлтийн энэ оны долдугаар сарын үзүүлэлтийг үндэсний статистикийн газар гаргаснаа өчигдөр сэтгүүлчдэд мэдээллээ.
Улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлого, тусламжийн дүн энэ оны эхний долоон сарын байдлаар 634.1 тэрбум төгрөг, нийт зарлага, эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн дүн 470.2 тэрбум төгрөг болж, нийт тэнцэл 163.9 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 101.8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн аж. Хэрэглээний бараа, үйл­чилгээний үнэ, тарифийн хувьд өмнөх оны мөн үеийнхээс 1.8 хувиар өссөн бол хүнсний бараа, ундаа, ус, хувцас, гутал, бөс бараа, орон сууц, ус, цахилгаан, түлш болон холбооны хэрэгсэл, шуудангийн үйлчилгээний бүлгийн дүн өмнөх сартай харьцуулахад 0.1-0.8 хувиар буурчээ.
Мөнгөний нийлүүлэлт энэ оны зургадугаар сарын эцсийн байдлаар 1474.5 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 46.1 хувь буюу 464.9 тэрбум төгрөгөөр, өмнөх сарынхаас 3.3 хувиар буюу 46.8 тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн байна.

Төсвийн орлого, зарлагын хувьд, улсын нэгдсэн төсөвт энэ оны эхний долоон сарын байдлаар 634.1 тэрбум төгрөгийн орлого оруулсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 42.1 хувиар өссөн аж. Татварын нийт орлого 44.8, татварын бус орлого 28.7 хувиар өссөн ч төлөвлөгөө нь 17.5 хувиар дутуу биелжээ. Улсын нэгдсэн төсвийн нийт зарлага, эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн хэмжээ 600.4 тэрбум төгрөг байхаар төсөвлөгдсөн боловч гүйцэтгэл нь 470.2 тэрбум төгрөг болж 78.3 хувийн биелэлттэй гарав.
Валютын ханшийн хувьд төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханш 1169.0 төгрөг байгаа нь өмнөх сараас 0.3 хувиар чангарсан байна. Харин евротой харьцах нэрлэсэн ханш 1483.8 төгрөг болж өмнөх сараас 1.0 хувь, төг­рөгийн юаньтай харьцах нэрлэсэн ханш 146.6 төгрөг болж, 0.1 хувиар тус тус суларсан байна. Харин нийгмийн үзүүлэлтүүдийн хувьд ажил идэвхтэй хайж байгаа, бүртгүүлсэн ажилгүй хүний тоо 33.1 мянгад хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеийнхэс 6.2 хувь буюу 2.2 мянган хүнээр буурсан байна. Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагаа явуулж буй өмчийн олон хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын энэ оны хоёрдугаар улирлын сарын дундаж цалин 128.5 мянган төгрөгт хүрсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 26.7 мянган төгрөгөөр нэмэгджээ. Амьд төрсөн хүүхдийн тоо 27.6 мянга болсон нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 1235 хүүхдээр буюу 4.7 хувь өссөн бол 18 эх эндсэн байна.
Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 473.3 тэрбум төгрөгт хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеийн­хээс 16.8 тэрбум төгрөгөөр өсчээ.

Төмөр замын тээврээр 8.6 сая тонн ачаа, давхардсан тоогоор 2.4 сая зорчигч тээвэрлэсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 141.4 мянган тонноор, зор­чигч тээвэрлэлт 11.1 мянган хүнээр тус тус буурчээ. Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 1517.1 сая ам. доллар, үүнээс экспорт 756.2 сая, импорт 760.9 сая ам.доллар болж, гадаад худалдааны тэнцэл 4.7 сая ам долларын алдагдалтай гарсан байна. Бөөний болон жижиглэн худалдааны салбарын нийт борлуулалт 312.5 тэрбум төгрөг болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 14.0 хувиар өсчээ.
Цагдаагийн ерөнхий газрын мэдээгээр 10.3 мянган гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 10 хэргээр буюу 0.1 хувиар буурсан ба нийт гэмт хэргийн 46.7 хувь нь нийслэл хотод гарсан байна.

Ардын эрх сонин 153 /431/

С.Бадарч

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Улсын нэгдсэн төсөв 101.8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгджээ

Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн зарим үндсэн үзүүлэлтийн энэ оны долдугаар сарын үзүүлэлтийг үндэсний статистикийн газар гаргаснаа өчигдөр сэтгүүлчдэд мэдээллээ.
Улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлого, тусламжийн дүн энэ оны эхний долоон сарын байдлаар 634.1 тэрбум төгрөг, нийт зарлага, эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн дүн 470.2 тэрбум төгрөг болж, нийт тэнцэл 163.9 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 101.8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн аж. Хэрэглээний бараа, үйл­чилгээний үнэ, тарифийн хувьд өмнөх оны мөн үеийнхээс 1.8 хувиар өссөн бол хүнсний бараа, ундаа, ус, хувцас, гутал, бөс бараа, орон сууц, ус, цахилгаан, түлш болон холбооны хэрэгсэл, шуудангийн үйлчилгээний бүлгийн дүн өмнөх сартай харьцуулахад 0.1-0.8 хувиар буурчээ.
Мөнгөний нийлүүлэлт энэ оны зургадугаар сарын эцсийн байдлаар 1474.5 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 46.1 хувь буюу 464.9 тэрбум төгрөгөөр, өмнөх сарынхаас 3.3 хувиар буюу 46.8 тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн байна.

Төсвийн орлого, зарлагын хувьд, улсын нэгдсэн төсөвт энэ оны эхний долоон сарын байдлаар 634.1 тэрбум төгрөгийн орлого оруулсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 42.1 хувиар өссөн аж. Татварын нийт орлого 44.8, татварын бус орлого 28.7 хувиар өссөн ч төлөвлөгөө нь 17.5 хувиар дутуу биелжээ. Улсын нэгдсэн төсвийн нийт зарлага, эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн хэмжээ 600.4 тэрбум төгрөг байхаар төсөвлөгдсөн боловч гүйцэтгэл нь 470.2 тэрбум төгрөг болж 78.3 хувийн биелэлттэй гарав.
Валютын ханшийн хувьд төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханш 1169.0 төгрөг байгаа нь өмнөх сараас 0.3 хувиар чангарсан байна. Харин евротой харьцах нэрлэсэн ханш 1483.8 төгрөг болж өмнөх сараас 1.0 хувь, төг­рөгийн юаньтай харьцах нэрлэсэн ханш 146.6 төгрөг болж, 0.1 хувиар тус тус суларсан байна. Харин нийгмийн үзүүлэлтүүдийн хувьд ажил идэвхтэй хайж байгаа, бүртгүүлсэн ажилгүй хүний тоо 33.1 мянгад хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеийнхэс 6.2 хувь буюу 2.2 мянган хүнээр буурсан байна. Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагаа явуулж буй өмчийн олон хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын энэ оны хоёрдугаар улирлын сарын дундаж цалин 128.5 мянган төгрөгт хүрсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 26.7 мянган төгрөгөөр нэмэгджээ. Амьд төрсөн хүүхдийн тоо 27.6 мянга болсон нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 1235 хүүхдээр буюу 4.7 хувь өссөн бол 18 эх эндсэн байна.
Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 473.3 тэрбум төгрөгт хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеийн­хээс 16.8 тэрбум төгрөгөөр өсчээ.

Төмөр замын тээврээр 8.6 сая тонн ачаа, давхардсан тоогоор 2.4 сая зорчигч тээвэрлэсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 141.4 мянган тонноор, зор­чигч тээвэрлэлт 11.1 мянган хүнээр тус тус буурчээ. Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 1517.1 сая ам. доллар, үүнээс экспорт 756.2 сая, импорт 760.9 сая ам.доллар болж, гадаад худалдааны тэнцэл 4.7 сая ам долларын алдагдалтай гарсан байна. Бөөний болон жижиглэн худалдааны салбарын нийт борлуулалт 312.5 тэрбум төгрөг болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 14.0 хувиар өсчээ.
Цагдаагийн ерөнхий газрын мэдээгээр 10.3 мянган гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 10 хэргээр буюу 0.1 хувиар буурсан ба нийт гэмт хэргийн 46.7 хувь нь нийслэл хотод гарсан байна.

Ардын эрх сонин 153 /431/

С.Бадарч

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button