Баян-Өндөр сангийнхан шийдэлд хүрсэнгүй

Тус хоршооны хадгаламж эзэмшигчид нийт хадгаламж эзэмшигчдийн хурал зарлан хуралдуулжээ. Хоршооны удирдлагууд тус хуралд оролцсонгүй. Харин дэд захирал Баярмаа хурлын дараа уулзсан байна. Хурал зохион байгуулагчид хадгаламж зээлийн хоршооныхоо үйл ажиллагааг цаашид идэвхтэй үргэлжлүүлэхийн төлөө байсан аж. Харин хадгаламж эзэмшигчдийн нэлээд нь Баян-Өндөр сан-гийн удирдлагууд хэдэн сарын өмнө хурал хийж Манай хоршоо дампуурахгүй. Мөнгө хөрөнгөтэй баян хоршоо гэж мэдээлсэн боловч, хадгаламж эзэмшигч олон хүний мөнгийг одоо болтол өгөхгүй хохироож, худал хэлсээр байгаа юм. Хоршооны удирдлагад итгэх итгэл алдарлаа. Шалгалтын үндсэн дээр яаралтай зоримог арга хэмжээ авахгүй бол цагдаа, хуулийн байгууллагаар шийдүүлье гэжээ. Зарим объектоо худалдах, төмс ногоо хурааж борлуулах зэргээр төлбөрийн чадвартай болох асуудал ч хөндөгдсөн гэнэ. Удаан маргалдсаны эцэст шийдэлд хүрсэнгүй. Баярмаа захирал нь хурлын дараа хадгаламж эзэмшигчидтэй уулзаад Та нарыг байцааж мэдүүлэг авна шүү. Хоршооныхоо үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх саналтай байна гэж хэлээрэй хэмээн зөвлөсөн сураг байна.

2006.08.11 Монголын мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Баян-Өндөр сангийнхан шийдэлд хүрсэнгүй

Тус хоршооны хадгаламж эзэмшигчид нийт хадгаламж эзэмшигчдийн хурал зарлан хуралдуулжээ. Хоршооны удирдлагууд тус хуралд оролцсонгүй. Харин дэд захирал Баярмаа хурлын дараа уулзсан байна. Хурал зохион байгуулагчид хадгаламж зээлийн хоршооныхоо үйл ажиллагааг цаашид идэвхтэй үргэлжлүүлэхийн төлөө байсан аж. Харин хадгаламж эзэмшигчдийн нэлээд нь Баян-Өндөр сан-гийн удирдлагууд хэдэн сарын өмнө хурал хийж Манай хоршоо дампуурахгүй. Мөнгө хөрөнгөтэй баян хоршоо гэж мэдээлсэн боловч, хадгаламж эзэмшигч олон хүний мөнгийг одоо болтол өгөхгүй хохироож, худал хэлсээр байгаа юм. Хоршооны удирдлагад итгэх итгэл алдарлаа. Шалгалтын үндсэн дээр яаралтай зоримог арга хэмжээ авахгүй бол цагдаа, хуулийн байгууллагаар шийдүүлье гэжээ. Зарим объектоо худалдах, төмс ногоо хурааж борлуулах зэргээр төлбөрийн чадвартай болох асуудал ч хөндөгдсөн гэнэ. Удаан маргалдсаны эцэст шийдэлд хүрсэнгүй. Баярмаа захирал нь хурлын дараа хадгаламж эзэмшигчидтэй уулзаад Та нарыг байцааж мэдүүлэг авна шүү. Хоршооныхоо үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх саналтай байна гэж хэлээрэй хэмээн зөвлөсөн сураг байна.

2006.08.11 Монголын мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Баян-Өндөр сангийнхан шийдэлд хүрсэнгүй

Тус хоршооны хадгаламж эзэмшигчид нийт хадгаламж эзэмшигчдийн хурал зарлан хуралдуулжээ. Хоршооны удирдлагууд тус хуралд оролцсонгүй. Харин дэд захирал Баярмаа хурлын дараа уулзсан байна. Хурал зохион байгуулагчид хадгаламж зээлийн хоршооныхоо үйл ажиллагааг цаашид идэвхтэй үргэлжлүүлэхийн төлөө байсан аж. Харин хадгаламж эзэмшигчдийн нэлээд нь Баян-Өндөр сан-гийн удирдлагууд хэдэн сарын өмнө хурал хийж Манай хоршоо дампуурахгүй. Мөнгө хөрөнгөтэй баян хоршоо гэж мэдээлсэн боловч, хадгаламж эзэмшигч олон хүний мөнгийг одоо болтол өгөхгүй хохироож, худал хэлсээр байгаа юм. Хоршооны удирдлагад итгэх итгэл алдарлаа. Шалгалтын үндсэн дээр яаралтай зоримог арга хэмжээ авахгүй бол цагдаа, хуулийн байгууллагаар шийдүүлье гэжээ. Зарим объектоо худалдах, төмс ногоо хурааж борлуулах зэргээр төлбөрийн чадвартай болох асуудал ч хөндөгдсөн гэнэ. Удаан маргалдсаны эцэст шийдэлд хүрсэнгүй. Баярмаа захирал нь хурлын дараа хадгаламж эзэмшигчидтэй уулзаад Та нарыг байцааж мэдүүлэг авна шүү. Хоршооныхоо үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх саналтай байна гэж хэлээрэй хэмээн зөвлөсөн сураг байна.

2006.08.11 Монголын мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Баян-Өндөр сангийнхан шийдэлд хүрсэнгүй

Тус хоршооны хадгаламж эзэмшигчид нийт хадгаламж эзэмшигчдийн хурал зарлан хуралдуулжээ. Хоршооны удирдлагууд тус хуралд оролцсонгүй. Харин дэд захирал Баярмаа хурлын дараа уулзсан байна. Хурал зохион байгуулагчид хадгаламж зээлийн хоршооныхоо үйл ажиллагааг цаашид идэвхтэй үргэлжлүүлэхийн төлөө байсан аж. Харин хадгаламж эзэмшигчдийн нэлээд нь Баян-Өндөр сан-гийн удирдлагууд хэдэн сарын өмнө хурал хийж Манай хоршоо дампуурахгүй. Мөнгө хөрөнгөтэй баян хоршоо гэж мэдээлсэн боловч, хадгаламж эзэмшигч олон хүний мөнгийг одоо болтол өгөхгүй хохироож, худал хэлсээр байгаа юм. Хоршооны удирдлагад итгэх итгэл алдарлаа. Шалгалтын үндсэн дээр яаралтай зоримог арга хэмжээ авахгүй бол цагдаа, хуулийн байгууллагаар шийдүүлье гэжээ. Зарим объектоо худалдах, төмс ногоо хурааж борлуулах зэргээр төлбөрийн чадвартай болох асуудал ч хөндөгдсөн гэнэ. Удаан маргалдсаны эцэст шийдэлд хүрсэнгүй. Баярмаа захирал нь хурлын дараа хадгаламж эзэмшигчидтэй уулзаад Та нарыг байцааж мэдүүлэг авна шүү. Хоршооныхоо үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх саналтай байна гэж хэлээрэй хэмээн зөвлөсөн сураг байна.

2006.08.11 Монголын мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Баян-Өндөр сангийнхан шийдэлд хүрсэнгүй

Тус хоршооны хадгаламж эзэмшигчид нийт хадгаламж эзэмшигчдийн хурал зарлан хуралдуулжээ. Хоршооны удирдлагууд тус хуралд оролцсонгүй. Харин дэд захирал Баярмаа хурлын дараа уулзсан байна. Хурал зохион байгуулагчид хадгаламж зээлийн хоршооныхоо үйл ажиллагааг цаашид идэвхтэй үргэлжлүүлэхийн төлөө байсан аж. Харин хадгаламж эзэмшигчдийн нэлээд нь Баян-Өндөр сан-гийн удирдлагууд хэдэн сарын өмнө хурал хийж Манай хоршоо дампуурахгүй. Мөнгө хөрөнгөтэй баян хоршоо гэж мэдээлсэн боловч, хадгаламж эзэмшигч олон хүний мөнгийг одоо болтол өгөхгүй хохироож, худал хэлсээр байгаа юм. Хоршооны удирдлагад итгэх итгэл алдарлаа. Шалгалтын үндсэн дээр яаралтай зоримог арга хэмжээ авахгүй бол цагдаа, хуулийн байгууллагаар шийдүүлье гэжээ. Зарим объектоо худалдах, төмс ногоо хурааж борлуулах зэргээр төлбөрийн чадвартай болох асуудал ч хөндөгдсөн гэнэ. Удаан маргалдсаны эцэст шийдэлд хүрсэнгүй. Баярмаа захирал нь хурлын дараа хадгаламж эзэмшигчидтэй уулзаад Та нарыг байцааж мэдүүлэг авна шүү. Хоршооныхоо үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх саналтай байна гэж хэлээрэй хэмээн зөвлөсөн сураг байна.

2006.08.11 Монголын мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button