Илтгэл амжилттай хэлэлцүүлэв

Хэлэлцүүлэгт Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Д. Одбаяр тэргүүтэй манай төлөөлөгчид оролцож илтгэлээ танилцуулан хорооны гишүүдээс тавьсан 60 гаруй асуултад тодорхой хариулт өглөө. Хэлэлцүүлгийн эцэст сүүлчийн илтгэл хэлэлцүүлснээс хойш өнгөрсөн 7 жилд Монгол улсын Засгийн газар конвенцийн хэрэгжилтийн талаар олон чухал үр дүнтэй арга хэмжээ авч ихээхэн хүчин чармайлт гаргасныг сайшаан тэмдэглэсэн байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Илтгэл амжилттай хэлэлцүүлэв

Хэлэлцүүлэгт Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Д. Одбаяр тэргүүтэй манай төлөөлөгчид оролцож илтгэлээ танилцуулан хорооны гишүүдээс тавьсан 60 гаруй асуултад тодорхой хариулт өглөө. Хэлэлцүүлгийн эцэст сүүлчийн илтгэл хэлэлцүүлснээс хойш өнгөрсөн 7 жилд Монгол улсын Засгийн газар конвенцийн хэрэгжилтийн талаар олон чухал үр дүнтэй арга хэмжээ авч ихээхэн хүчин чармайлт гаргасныг сайшаан тэмдэглэсэн байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Илтгэл амжилттай хэлэлцүүлэв

Хэлэлцүүлэгт Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Д. Одбаяр тэргүүтэй манай төлөөлөгчид оролцож илтгэлээ танилцуулан хорооны гишүүдээс тавьсан 60 гаруй асуултад тодорхой хариулт өглөө. Хэлэлцүүлгийн эцэст сүүлчийн илтгэл хэлэлцүүлснээс хойш өнгөрсөн 7 жилд Монгол улсын Засгийн газар конвенцийн хэрэгжилтийн талаар олон чухал үр дүнтэй арга хэмжээ авч ихээхэн хүчин чармайлт гаргасныг сайшаан тэмдэглэсэн байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Илтгэл амжилттай хэлэлцүүлэв

Хэлэлцүүлэгт Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Д. Одбаяр тэргүүтэй манай төлөөлөгчид оролцож илтгэлээ танилцуулан хорооны гишүүдээс тавьсан 60 гаруй асуултад тодорхой хариулт өглөө. Хэлэлцүүлгийн эцэст сүүлчийн илтгэл хэлэлцүүлснээс хойш өнгөрсөн 7 жилд Монгол улсын Засгийн газар конвенцийн хэрэгжилтийн талаар олон чухал үр дүнтэй арга хэмжээ авч ихээхэн хүчин чармайлт гаргасныг сайшаан тэмдэглэсэн байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Илтгэл амжилттай хэлэлцүүлэв

Хэлэлцүүлэгт Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Д. Одбаяр тэргүүтэй манай төлөөлөгчид оролцож илтгэлээ танилцуулан хорооны гишүүдээс тавьсан 60 гаруй асуултад тодорхой хариулт өглөө. Хэлэлцүүлгийн эцэст сүүлчийн илтгэл хэлэлцүүлснээс хойш өнгөрсөн 7 жилд Монгол улсын Засгийн газар конвенцийн хэрэгжилтийн талаар олон чухал үр дүнтэй арга хэмжээ авч ихээхэн хүчин чармайлт гаргасныг сайшаан тэмдэглэсэн байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button