Лизингын хууль гарсан нь татварын таатахй орчинг бүрдүүллээ

УИХ-аас баталсан Санхүүгийн түрээс (лизинг)-ийн тухай хууль Төрийн мэдээлэл сэтгүүлд нийтлэгдэн мөрдөгдөж эхэллээ. Энэхүү хуулийн төслийг Сангийн яам, Үйлдвэр, худалдааны яам, лизингийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй компани, банкууд, бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудыг төлөөлсөн ажлын хэсгээс боловсруулж Олон улсын санхүүгийн корпорац (IFC) Монголд лизинг хөгжүүлэх төслөөс техникийн туслалцаа үзүүлсэн юм. Санхүүгийн түрээсийн тухай хууль нь жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдэд санхүүжилтийн шинэ механизмыг бий болгох үйл явцыг дэмжиж тэдгээрийн орлогыг нэмэгдүүлэх, ажлын байр шинээр бий болгоход нэн ач холбогдолтой юм. Энэ хуулийн ач холбогдолын талаар Монголд лизинг хөгжүүлэх төслийн менежер Майкагаас тодруулсан юм. Бичлэгээс үзнэ үү
үideo1
Олон улсын хэм хэмжээнд нийцсэн санхүүгийн түрээсийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хуульчлан тогтоосноор Иргэний хуулинд заасаи лизингтэй ижил төрлийн бусад харилцаанаас ялгах улмаар санхүүгийн түрээсийг дэмжсэн татварын нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэх боломжийг олгов. УИХ нь санхүүгийн түрээсийн тухай хуулийн зэрэгцээ Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулснаар 2007 оны I сараас эхлэн лизингийг дэмжсэн татварын таатай орчпнг бүрдэх юм. Шинэ хуулинд ямар эд хөрөнгө түрээслэх боломжтой. Гэрээний талуудын эрх үүрэг, ялангуяа түрээсийн зүйлийг худалдсан талын үүрэг, мөн түрээсээр олгосон зүйлийг буцаах зэрэг асуудлыг тусгасан. Барьцаа хөрөнгөгүйн улмаас тоног төхөөрөмж худалдан авахад шаардлагатай урт хугацааны зээлийг банкнаас авах боломжгүй байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд энэхүү хууль нь нэн ач холбогдолтой.

Санхүүгийн түрээсийн тухай хууль батлагдсанаар Монгол улс түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгчээс эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч болоход нэн тустай бөгөөд жижиг дунд үйлдвэрлэгч рүү хандсан санхүүгийн энэхүү шинэ хэрэгсэл нь үйлдвэрлэлиин тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, улмаар ажлын байр шинээр бий болгох, орлого нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулна гэж хуулийн төсөл боловсруулсан УИХ-ын ажлын хэсгийн дарга Ж.Ганхуяг тэмдэглэн хэлсэн юм.

Санхүүгийн түрээсийн тухай хуулийн төсөл боловсруулахад ОУСК-ийн Лизингийн төслөөс мэргэжлийн туслалцаа үзүүлсэн билээ. Энэ төсөл нь Япон улсын Засгийн газрын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр 2005 оны 3 дугаар сараас албан ёсоор үйл ажиллагаагаа эхэлж байна. ОУСК-иас ОХУ, Төв Ази, Азербайджан, Грузин, Украйнд лизингийг хөгжүүлсэн туршлагатай бөгөөд төслийн хүрээнд засгийн газар, банк санхүүгийн байгууллагууд болон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд 40 гаруй сургалт явуулж зөвлөгөө өгсөн.

Санхүүгийн түрээсийн салбарыг өргөн хөгжүүлснээр эцсийн үр шимийг нь жижиг дунд үйлдвэрлэгчид хүртэх болно. Эдүгээ санхүүгийн түрээсийн зах зээл Монголд гарааны шатандаа байгаа хэдий ч өндөр хурдацтайгаар хөгжиж байна. 2005 оны эцсийн байдлаар түрээслүүлэгч байгууллагууд 10.7 сая ам долларын дүн бүхий нийт 23,708 түрээсийн гэрээг шинээр байгуулсан нь өмнөх оныхтой харьцуулбал 40.2 хувиар нэмэгдэж нийт хэмжээ нь 51 хувиар өсч 10.73 сая ам долларт хүрсэн байна. Мөн банкуудын лизингийн нийт хэмжээ 813 хувиар, банк бус санхүүгийн байгууллагуудын хувьд 200 хувиар нэмэгдсэн байна.

Олон улсын санхүүгийн корпораци энэхүү хуулийн төсөлд ихээхэн нөлөөлсөн. IFQ-ийн эрхэм зорилго нь хөгжиж буй болон шилжилтийн эдийн засаг бүхий орнуудын хувийн хэвшлийн тогтвортой хөгжлийг дэмжиж ядуурлыг бууруулах, иргэдийн амьдралыг дээшлүүлэх бөгөөд хувийн секторын хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлж, олон улсын зах зээл дээр хөрөнгө төвлөрүүлж, харилцагчдад нийгмийн болон орчны тогтвортой байдлыг сайжруулахад тусладаг ба засгийн газрууд болон бизнесийн байгууллагад техникийн туслалцаа, зөвлөгөө үзүүлдэг. 1956 онд байгуулагдсанаасаа хойш өнөөг хүртэл ОУСК нь өөрийн эх үүсвэрийн 49 тэрбум ам. долларыг болон хамтын санхүүжилтээр 24 тэрбум ам. долларыг 140 хөгжиж буй орын 3,319 компаниудад олгоод байна. 2005 оны байдлаар ОУСК-ийн дэлхий даяарх нийт багц өөрийн дансаар 19.3 тэрбум америк доллар, хамтын санхүүжилтэнд оролцсон 5,3 тэрбум америк доллар байгаа юм байна.

У.Алтанхүү Оллоо.МН

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Лизингын хууль гарсан нь татварын таатахй орчинг бүрдүүллээ

УИХ-аас баталсан Санхүүгийн түрээс (лизинг)-ийн тухай хууль Төрийн мэдээлэл сэтгүүлд нийтлэгдэн мөрдөгдөж эхэллээ. Энэхүү хуулийн төслийг Сангийн яам, Үйлдвэр, худалдааны яам, лизингийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй компани, банкууд, бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудыг төлөөлсөн ажлын хэсгээс боловсруулж Олон улсын санхүүгийн корпорац (IFC) Монголд лизинг хөгжүүлэх төслөөс техникийн туслалцаа үзүүлсэн юм. Санхүүгийн түрээсийн тухай хууль нь жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдэд санхүүжилтийн шинэ механизмыг бий болгох үйл явцыг дэмжиж тэдгээрийн орлогыг нэмэгдүүлэх, ажлын байр шинээр бий болгоход нэн ач холбогдолтой юм. Энэ хуулийн ач холбогдолын талаар Монголд лизинг хөгжүүлэх төслийн менежер Майкагаас тодруулсан юм. Бичлэгээс үзнэ үү
үideo1
Олон улсын хэм хэмжээнд нийцсэн санхүүгийн түрээсийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хуульчлан тогтоосноор Иргэний хуулинд заасаи лизингтэй ижил төрлийн бусад харилцаанаас ялгах улмаар санхүүгийн түрээсийг дэмжсэн татварын нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэх боломжийг олгов. УИХ нь санхүүгийн түрээсийн тухай хуулийн зэрэгцээ Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулснаар 2007 оны I сараас эхлэн лизингийг дэмжсэн татварын таатай орчпнг бүрдэх юм. Шинэ хуулинд ямар эд хөрөнгө түрээслэх боломжтой. Гэрээний талуудын эрх үүрэг, ялангуяа түрээсийн зүйлийг худалдсан талын үүрэг, мөн түрээсээр олгосон зүйлийг буцаах зэрэг асуудлыг тусгасан. Барьцаа хөрөнгөгүйн улмаас тоног төхөөрөмж худалдан авахад шаардлагатай урт хугацааны зээлийг банкнаас авах боломжгүй байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд энэхүү хууль нь нэн ач холбогдолтой.

Санхүүгийн түрээсийн тухай хууль батлагдсанаар Монгол улс түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгчээс эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч болоход нэн тустай бөгөөд жижиг дунд үйлдвэрлэгч рүү хандсан санхүүгийн энэхүү шинэ хэрэгсэл нь үйлдвэрлэлиин тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, улмаар ажлын байр шинээр бий болгох, орлого нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулна гэж хуулийн төсөл боловсруулсан УИХ-ын ажлын хэсгийн дарга Ж.Ганхуяг тэмдэглэн хэлсэн юм.

Санхүүгийн түрээсийн тухай хуулийн төсөл боловсруулахад ОУСК-ийн Лизингийн төслөөс мэргэжлийн туслалцаа үзүүлсэн билээ. Энэ төсөл нь Япон улсын Засгийн газрын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр 2005 оны 3 дугаар сараас албан ёсоор үйл ажиллагаагаа эхэлж байна. ОУСК-иас ОХУ, Төв Ази, Азербайджан, Грузин, Украйнд лизингийг хөгжүүлсэн туршлагатай бөгөөд төслийн хүрээнд засгийн газар, банк санхүүгийн байгууллагууд болон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд 40 гаруй сургалт явуулж зөвлөгөө өгсөн.

Санхүүгийн түрээсийн салбарыг өргөн хөгжүүлснээр эцсийн үр шимийг нь жижиг дунд үйлдвэрлэгчид хүртэх болно. Эдүгээ санхүүгийн түрээсийн зах зээл Монголд гарааны шатандаа байгаа хэдий ч өндөр хурдацтайгаар хөгжиж байна. 2005 оны эцсийн байдлаар түрээслүүлэгч байгууллагууд 10.7 сая ам долларын дүн бүхий нийт 23,708 түрээсийн гэрээг шинээр байгуулсан нь өмнөх оныхтой харьцуулбал 40.2 хувиар нэмэгдэж нийт хэмжээ нь 51 хувиар өсч 10.73 сая ам долларт хүрсэн байна. Мөн банкуудын лизингийн нийт хэмжээ 813 хувиар, банк бус санхүүгийн байгууллагуудын хувьд 200 хувиар нэмэгдсэн байна.

Олон улсын санхүүгийн корпораци энэхүү хуулийн төсөлд ихээхэн нөлөөлсөн. IFQ-ийн эрхэм зорилго нь хөгжиж буй болон шилжилтийн эдийн засаг бүхий орнуудын хувийн хэвшлийн тогтвортой хөгжлийг дэмжиж ядуурлыг бууруулах, иргэдийн амьдралыг дээшлүүлэх бөгөөд хувийн секторын хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлж, олон улсын зах зээл дээр хөрөнгө төвлөрүүлж, харилцагчдад нийгмийн болон орчны тогтвортой байдлыг сайжруулахад тусладаг ба засгийн газрууд болон бизнесийн байгууллагад техникийн туслалцаа, зөвлөгөө үзүүлдэг. 1956 онд байгуулагдсанаасаа хойш өнөөг хүртэл ОУСК нь өөрийн эх үүсвэрийн 49 тэрбум ам. долларыг болон хамтын санхүүжилтээр 24 тэрбум ам. долларыг 140 хөгжиж буй орын 3,319 компаниудад олгоод байна. 2005 оны байдлаар ОУСК-ийн дэлхий даяарх нийт багц өөрийн дансаар 19.3 тэрбум америк доллар, хамтын санхүүжилтэнд оролцсон 5,3 тэрбум америк доллар байгаа юм байна.

У.Алтанхүү Оллоо.МН

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Лизингын хууль гарсан нь татварын таатахй орчинг бүрдүүллээ

УИХ-аас баталсан Санхүүгийн түрээс (лизинг)-ийн тухай хууль Төрийн мэдээлэл сэтгүүлд нийтлэгдэн мөрдөгдөж эхэллээ. Энэхүү хуулийн төслийг Сангийн яам, Үйлдвэр, худалдааны яам, лизингийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй компани, банкууд, бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудыг төлөөлсөн ажлын хэсгээс боловсруулж Олон улсын санхүүгийн корпорац (IFC) Монголд лизинг хөгжүүлэх төслөөс техникийн туслалцаа үзүүлсэн юм. Санхүүгийн түрээсийн тухай хууль нь жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдэд санхүүжилтийн шинэ механизмыг бий болгох үйл явцыг дэмжиж тэдгээрийн орлогыг нэмэгдүүлэх, ажлын байр шинээр бий болгоход нэн ач холбогдолтой юм. Энэ хуулийн ач холбогдолын талаар Монголд лизинг хөгжүүлэх төслийн менежер Майкагаас тодруулсан юм. Бичлэгээс үзнэ үү
үideo1
Олон улсын хэм хэмжээнд нийцсэн санхүүгийн түрээсийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хуульчлан тогтоосноор Иргэний хуулинд заасаи лизингтэй ижил төрлийн бусад харилцаанаас ялгах улмаар санхүүгийн түрээсийг дэмжсэн татварын нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэх боломжийг олгов. УИХ нь санхүүгийн түрээсийн тухай хуулийн зэрэгцээ Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулснаар 2007 оны I сараас эхлэн лизингийг дэмжсэн татварын таатай орчпнг бүрдэх юм. Шинэ хуулинд ямар эд хөрөнгө түрээслэх боломжтой. Гэрээний талуудын эрх үүрэг, ялангуяа түрээсийн зүйлийг худалдсан талын үүрэг, мөн түрээсээр олгосон зүйлийг буцаах зэрэг асуудлыг тусгасан. Барьцаа хөрөнгөгүйн улмаас тоног төхөөрөмж худалдан авахад шаардлагатай урт хугацааны зээлийг банкнаас авах боломжгүй байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд энэхүү хууль нь нэн ач холбогдолтой.

Санхүүгийн түрээсийн тухай хууль батлагдсанаар Монгол улс түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгчээс эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч болоход нэн тустай бөгөөд жижиг дунд үйлдвэрлэгч рүү хандсан санхүүгийн энэхүү шинэ хэрэгсэл нь үйлдвэрлэлиин тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, улмаар ажлын байр шинээр бий болгох, орлого нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулна гэж хуулийн төсөл боловсруулсан УИХ-ын ажлын хэсгийн дарга Ж.Ганхуяг тэмдэглэн хэлсэн юм.

Санхүүгийн түрээсийн тухай хуулийн төсөл боловсруулахад ОУСК-ийн Лизингийн төслөөс мэргэжлийн туслалцаа үзүүлсэн билээ. Энэ төсөл нь Япон улсын Засгийн газрын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр 2005 оны 3 дугаар сараас албан ёсоор үйл ажиллагаагаа эхэлж байна. ОУСК-иас ОХУ, Төв Ази, Азербайджан, Грузин, Украйнд лизингийг хөгжүүлсэн туршлагатай бөгөөд төслийн хүрээнд засгийн газар, банк санхүүгийн байгууллагууд болон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд 40 гаруй сургалт явуулж зөвлөгөө өгсөн.

Санхүүгийн түрээсийн салбарыг өргөн хөгжүүлснээр эцсийн үр шимийг нь жижиг дунд үйлдвэрлэгчид хүртэх болно. Эдүгээ санхүүгийн түрээсийн зах зээл Монголд гарааны шатандаа байгаа хэдий ч өндөр хурдацтайгаар хөгжиж байна. 2005 оны эцсийн байдлаар түрээслүүлэгч байгууллагууд 10.7 сая ам долларын дүн бүхий нийт 23,708 түрээсийн гэрээг шинээр байгуулсан нь өмнөх оныхтой харьцуулбал 40.2 хувиар нэмэгдэж нийт хэмжээ нь 51 хувиар өсч 10.73 сая ам долларт хүрсэн байна. Мөн банкуудын лизингийн нийт хэмжээ 813 хувиар, банк бус санхүүгийн байгууллагуудын хувьд 200 хувиар нэмэгдсэн байна.

Олон улсын санхүүгийн корпораци энэхүү хуулийн төсөлд ихээхэн нөлөөлсөн. IFQ-ийн эрхэм зорилго нь хөгжиж буй болон шилжилтийн эдийн засаг бүхий орнуудын хувийн хэвшлийн тогтвортой хөгжлийг дэмжиж ядуурлыг бууруулах, иргэдийн амьдралыг дээшлүүлэх бөгөөд хувийн секторын хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлж, олон улсын зах зээл дээр хөрөнгө төвлөрүүлж, харилцагчдад нийгмийн болон орчны тогтвортой байдлыг сайжруулахад тусладаг ба засгийн газрууд болон бизнесийн байгууллагад техникийн туслалцаа, зөвлөгөө үзүүлдэг. 1956 онд байгуулагдсанаасаа хойш өнөөг хүртэл ОУСК нь өөрийн эх үүсвэрийн 49 тэрбум ам. долларыг болон хамтын санхүүжилтээр 24 тэрбум ам. долларыг 140 хөгжиж буй орын 3,319 компаниудад олгоод байна. 2005 оны байдлаар ОУСК-ийн дэлхий даяарх нийт багц өөрийн дансаар 19.3 тэрбум америк доллар, хамтын санхүүжилтэнд оролцсон 5,3 тэрбум америк доллар байгаа юм байна.

У.Алтанхүү Оллоо.МН

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Лизингын хууль гарсан нь татварын таатахй орчинг бүрдүүллээ

УИХ-аас баталсан Санхүүгийн түрээс (лизинг)-ийн тухай хууль Төрийн мэдээлэл сэтгүүлд нийтлэгдэн мөрдөгдөж эхэллээ. Энэхүү хуулийн төслийг Сангийн яам, Үйлдвэр, худалдааны яам, лизингийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй компани, банкууд, бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудыг төлөөлсөн ажлын хэсгээс боловсруулж Олон улсын санхүүгийн корпорац (IFC) Монголд лизинг хөгжүүлэх төслөөс техникийн туслалцаа үзүүлсэн юм. Санхүүгийн түрээсийн тухай хууль нь жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдэд санхүүжилтийн шинэ механизмыг бий болгох үйл явцыг дэмжиж тэдгээрийн орлогыг нэмэгдүүлэх, ажлын байр шинээр бий болгоход нэн ач холбогдолтой юм. Энэ хуулийн ач холбогдолын талаар Монголд лизинг хөгжүүлэх төслийн менежер Майкагаас тодруулсан юм. Бичлэгээс үзнэ үү
үideo1
Олон улсын хэм хэмжээнд нийцсэн санхүүгийн түрээсийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хуульчлан тогтоосноор Иргэний хуулинд заасаи лизингтэй ижил төрлийн бусад харилцаанаас ялгах улмаар санхүүгийн түрээсийг дэмжсэн татварын нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэх боломжийг олгов. УИХ нь санхүүгийн түрээсийн тухай хуулийн зэрэгцээ Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулснаар 2007 оны I сараас эхлэн лизингийг дэмжсэн татварын таатай орчпнг бүрдэх юм. Шинэ хуулинд ямар эд хөрөнгө түрээслэх боломжтой. Гэрээний талуудын эрх үүрэг, ялангуяа түрээсийн зүйлийг худалдсан талын үүрэг, мөн түрээсээр олгосон зүйлийг буцаах зэрэг асуудлыг тусгасан. Барьцаа хөрөнгөгүйн улмаас тоног төхөөрөмж худалдан авахад шаардлагатай урт хугацааны зээлийг банкнаас авах боломжгүй байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд энэхүү хууль нь нэн ач холбогдолтой.

Санхүүгийн түрээсийн тухай хууль батлагдсанаар Монгол улс түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгчээс эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч болоход нэн тустай бөгөөд жижиг дунд үйлдвэрлэгч рүү хандсан санхүүгийн энэхүү шинэ хэрэгсэл нь үйлдвэрлэлиин тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, улмаар ажлын байр шинээр бий болгох, орлого нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулна гэж хуулийн төсөл боловсруулсан УИХ-ын ажлын хэсгийн дарга Ж.Ганхуяг тэмдэглэн хэлсэн юм.

Санхүүгийн түрээсийн тухай хуулийн төсөл боловсруулахад ОУСК-ийн Лизингийн төслөөс мэргэжлийн туслалцаа үзүүлсэн билээ. Энэ төсөл нь Япон улсын Засгийн газрын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр 2005 оны 3 дугаар сараас албан ёсоор үйл ажиллагаагаа эхэлж байна. ОУСК-иас ОХУ, Төв Ази, Азербайджан, Грузин, Украйнд лизингийг хөгжүүлсэн туршлагатай бөгөөд төслийн хүрээнд засгийн газар, банк санхүүгийн байгууллагууд болон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд 40 гаруй сургалт явуулж зөвлөгөө өгсөн.

Санхүүгийн түрээсийн салбарыг өргөн хөгжүүлснээр эцсийн үр шимийг нь жижиг дунд үйлдвэрлэгчид хүртэх болно. Эдүгээ санхүүгийн түрээсийн зах зээл Монголд гарааны шатандаа байгаа хэдий ч өндөр хурдацтайгаар хөгжиж байна. 2005 оны эцсийн байдлаар түрээслүүлэгч байгууллагууд 10.7 сая ам долларын дүн бүхий нийт 23,708 түрээсийн гэрээг шинээр байгуулсан нь өмнөх оныхтой харьцуулбал 40.2 хувиар нэмэгдэж нийт хэмжээ нь 51 хувиар өсч 10.73 сая ам долларт хүрсэн байна. Мөн банкуудын лизингийн нийт хэмжээ 813 хувиар, банк бус санхүүгийн байгууллагуудын хувьд 200 хувиар нэмэгдсэн байна.

Олон улсын санхүүгийн корпораци энэхүү хуулийн төсөлд ихээхэн нөлөөлсөн. IFQ-ийн эрхэм зорилго нь хөгжиж буй болон шилжилтийн эдийн засаг бүхий орнуудын хувийн хэвшлийн тогтвортой хөгжлийг дэмжиж ядуурлыг бууруулах, иргэдийн амьдралыг дээшлүүлэх бөгөөд хувийн секторын хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлж, олон улсын зах зээл дээр хөрөнгө төвлөрүүлж, харилцагчдад нийгмийн болон орчны тогтвортой байдлыг сайжруулахад тусладаг ба засгийн газрууд болон бизнесийн байгууллагад техникийн туслалцаа, зөвлөгөө үзүүлдэг. 1956 онд байгуулагдсанаасаа хойш өнөөг хүртэл ОУСК нь өөрийн эх үүсвэрийн 49 тэрбум ам. долларыг болон хамтын санхүүжилтээр 24 тэрбум ам. долларыг 140 хөгжиж буй орын 3,319 компаниудад олгоод байна. 2005 оны байдлаар ОУСК-ийн дэлхий даяарх нийт багц өөрийн дансаар 19.3 тэрбум америк доллар, хамтын санхүүжилтэнд оролцсон 5,3 тэрбум америк доллар байгаа юм байна.

У.Алтанхүү Оллоо.МН

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Лизингын хууль гарсан нь татварын таатахй орчинг бүрдүүллээ

УИХ-аас баталсан Санхүүгийн түрээс (лизинг)-ийн тухай хууль Төрийн мэдээлэл сэтгүүлд нийтлэгдэн мөрдөгдөж эхэллээ. Энэхүү хуулийн төслийг Сангийн яам, Үйлдвэр, худалдааны яам, лизингийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй компани, банкууд, бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудыг төлөөлсөн ажлын хэсгээс боловсруулж Олон улсын санхүүгийн корпорац (IFC) Монголд лизинг хөгжүүлэх төслөөс техникийн туслалцаа үзүүлсэн юм. Санхүүгийн түрээсийн тухай хууль нь жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдэд санхүүжилтийн шинэ механизмыг бий болгох үйл явцыг дэмжиж тэдгээрийн орлогыг нэмэгдүүлэх, ажлын байр шинээр бий болгоход нэн ач холбогдолтой юм. Энэ хуулийн ач холбогдолын талаар Монголд лизинг хөгжүүлэх төслийн менежер Майкагаас тодруулсан юм. Бичлэгээс үзнэ үү
үideo1
Олон улсын хэм хэмжээнд нийцсэн санхүүгийн түрээсийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хуульчлан тогтоосноор Иргэний хуулинд заасаи лизингтэй ижил төрлийн бусад харилцаанаас ялгах улмаар санхүүгийн түрээсийг дэмжсэн татварын нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэх боломжийг олгов. УИХ нь санхүүгийн түрээсийн тухай хуулийн зэрэгцээ Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулснаар 2007 оны I сараас эхлэн лизингийг дэмжсэн татварын таатай орчпнг бүрдэх юм. Шинэ хуулинд ямар эд хөрөнгө түрээслэх боломжтой. Гэрээний талуудын эрх үүрэг, ялангуяа түрээсийн зүйлийг худалдсан талын үүрэг, мөн түрээсээр олгосон зүйлийг буцаах зэрэг асуудлыг тусгасан. Барьцаа хөрөнгөгүйн улмаас тоног төхөөрөмж худалдан авахад шаардлагатай урт хугацааны зээлийг банкнаас авах боломжгүй байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд энэхүү хууль нь нэн ач холбогдолтой.

Санхүүгийн түрээсийн тухай хууль батлагдсанаар Монгол улс түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгчээс эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч болоход нэн тустай бөгөөд жижиг дунд үйлдвэрлэгч рүү хандсан санхүүгийн энэхүү шинэ хэрэгсэл нь үйлдвэрлэлиин тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, улмаар ажлын байр шинээр бий болгох, орлого нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулна гэж хуулийн төсөл боловсруулсан УИХ-ын ажлын хэсгийн дарга Ж.Ганхуяг тэмдэглэн хэлсэн юм.

Санхүүгийн түрээсийн тухай хуулийн төсөл боловсруулахад ОУСК-ийн Лизингийн төслөөс мэргэжлийн туслалцаа үзүүлсэн билээ. Энэ төсөл нь Япон улсын Засгийн газрын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр 2005 оны 3 дугаар сараас албан ёсоор үйл ажиллагаагаа эхэлж байна. ОУСК-иас ОХУ, Төв Ази, Азербайджан, Грузин, Украйнд лизингийг хөгжүүлсэн туршлагатай бөгөөд төслийн хүрээнд засгийн газар, банк санхүүгийн байгууллагууд болон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд 40 гаруй сургалт явуулж зөвлөгөө өгсөн.

Санхүүгийн түрээсийн салбарыг өргөн хөгжүүлснээр эцсийн үр шимийг нь жижиг дунд үйлдвэрлэгчид хүртэх болно. Эдүгээ санхүүгийн түрээсийн зах зээл Монголд гарааны шатандаа байгаа хэдий ч өндөр хурдацтайгаар хөгжиж байна. 2005 оны эцсийн байдлаар түрээслүүлэгч байгууллагууд 10.7 сая ам долларын дүн бүхий нийт 23,708 түрээсийн гэрээг шинээр байгуулсан нь өмнөх оныхтой харьцуулбал 40.2 хувиар нэмэгдэж нийт хэмжээ нь 51 хувиар өсч 10.73 сая ам долларт хүрсэн байна. Мөн банкуудын лизингийн нийт хэмжээ 813 хувиар, банк бус санхүүгийн байгууллагуудын хувьд 200 хувиар нэмэгдсэн байна.

Олон улсын санхүүгийн корпораци энэхүү хуулийн төсөлд ихээхэн нөлөөлсөн. IFQ-ийн эрхэм зорилго нь хөгжиж буй болон шилжилтийн эдийн засаг бүхий орнуудын хувийн хэвшлийн тогтвортой хөгжлийг дэмжиж ядуурлыг бууруулах, иргэдийн амьдралыг дээшлүүлэх бөгөөд хувийн секторын хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлж, олон улсын зах зээл дээр хөрөнгө төвлөрүүлж, харилцагчдад нийгмийн болон орчны тогтвортой байдлыг сайжруулахад тусладаг ба засгийн газрууд болон бизнесийн байгууллагад техникийн туслалцаа, зөвлөгөө үзүүлдэг. 1956 онд байгуулагдсанаасаа хойш өнөөг хүртэл ОУСК нь өөрийн эх үүсвэрийн 49 тэрбум ам. долларыг болон хамтын санхүүжилтээр 24 тэрбум ам. долларыг 140 хөгжиж буй орын 3,319 компаниудад олгоод байна. 2005 оны байдлаар ОУСК-ийн дэлхий даяарх нийт багц өөрийн дансаар 19.3 тэрбум америк доллар, хамтын санхүүжилтэнд оролцсон 5,3 тэрбум америк доллар байгаа юм байна.

У.Алтанхүү Оллоо.МН

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button