OISCA байгууллагын төлөөлөгчид бараалхав

Ноён Тошихиро Накано өөрийнхөө байгууллагын талаар товч танилцуулаад монгол оронтой хүнсний хангамж, хүнсний аюулгүй байдлын талаар хамтран ажиллах бололцоотойг илэрхийллээ.
Мөн газар тариалангийн салбарт тодорхой төсөл, хөтөлбөр хэрэгжуулэх, энэ чиглэлийн ажилтнуудыг сургаж дадлагажуулах зэргээр хамтран ажиллах эрмэлзэлтэй байгаагаа ярилаа.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

OISCA байгууллагын төлөөлөгчид бараалхав

Ноён Тошихиро Накано өөрийнхөө байгууллагын талаар товч танилцуулаад монгол оронтой хүнсний хангамж, хүнсний аюулгүй байдлын талаар хамтран ажиллах бололцоотойг илэрхийллээ.
Мөн газар тариалангийн салбарт тодорхой төсөл, хөтөлбөр хэрэгжуулэх, энэ чиглэлийн ажилтнуудыг сургаж дадлагажуулах зэргээр хамтран ажиллах эрмэлзэлтэй байгаагаа ярилаа.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

OISCA байгууллагын төлөөлөгчид бараалхав

Ноён Тошихиро Накано өөрийнхөө байгууллагын талаар товч танилцуулаад монгол оронтой хүнсний хангамж, хүнсний аюулгүй байдлын талаар хамтран ажиллах бололцоотойг илэрхийллээ.
Мөн газар тариалангийн салбарт тодорхой төсөл, хөтөлбөр хэрэгжуулэх, энэ чиглэлийн ажилтнуудыг сургаж дадлагажуулах зэргээр хамтран ажиллах эрмэлзэлтэй байгаагаа ярилаа.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

OISCA байгууллагын төлөөлөгчид бараалхав

Ноён Тошихиро Накано өөрийнхөө байгууллагын талаар товч танилцуулаад монгол оронтой хүнсний хангамж, хүнсний аюулгүй байдлын талаар хамтран ажиллах бололцоотойг илэрхийллээ.
Мөн газар тариалангийн салбарт тодорхой төсөл, хөтөлбөр хэрэгжуулэх, энэ чиглэлийн ажилтнуудыг сургаж дадлагажуулах зэргээр хамтран ажиллах эрмэлзэлтэй байгаагаа ярилаа.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

OISCA байгууллагын төлөөлөгчид бараалхав

Ноён Тошихиро Накано өөрийнхөө байгууллагын талаар товч танилцуулаад монгол оронтой хүнсний хангамж, хүнсний аюулгүй байдлын талаар хамтран ажиллах бололцоотойг илэрхийллээ.
Мөн газар тариалангийн салбарт тодорхой төсөл, хөтөлбөр хэрэгжуулэх, энэ чиглэлийн ажилтнуудыг сургаж дадлагажуулах зэргээр хамтран ажиллах эрмэлзэлтэй байгаагаа ярилаа.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button