Өршөөлөөр суллагдсан хүүхдүүд хуулийн мэдлэгээ дээшлүүлж байна

Энэ удаа тус сангийнхан Өршөөлийн хуулиар суллагдсан, зургаан дүүргийн тевүүдэд харьяалах 14 хүүхдийг тусгайлан авч сургалтад хамруулж байгаа аж. Энэ ажилд хоригдож байсан хүүхдүүд идэвхтэй оролцсон учир тэдэнд долоо хоногийн бямба гариг бүр дөрвөн цагийн хугацаатай онолын хичээл зааж, нийгэмд тустай хөдөлмөрт оролцуулахаар болжээ. Мөн үүний зэрэгцээ хүүхдүүдийг эцэг эхийнхээ хамтдунд боловсрол нөхөн авахад нь тус сангийнхан түслахаа илэрхийлсэн байна.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өршөөлөөр суллагдсан хүүхдүүд хуулийн мэдлэгээ дээшлүүлж байна

Энэ удаа тус сангийнхан Өршөөлийн хуулиар суллагдсан, зургаан дүүргийн тевүүдэд харьяалах 14 хүүхдийг тусгайлан авч сургалтад хамруулж байгаа аж. Энэ ажилд хоригдож байсан хүүхдүүд идэвхтэй оролцсон учир тэдэнд долоо хоногийн бямба гариг бүр дөрвөн цагийн хугацаатай онолын хичээл зааж, нийгэмд тустай хөдөлмөрт оролцуулахаар болжээ. Мөн үүний зэрэгцээ хүүхдүүдийг эцэг эхийнхээ хамтдунд боловсрол нөхөн авахад нь тус сангийнхан түслахаа илэрхийлсэн байна.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өршөөлөөр суллагдсан хүүхдүүд хуулийн мэдлэгээ дээшлүүлж байна

Энэ удаа тус сангийнхан Өршөөлийн хуулиар суллагдсан, зургаан дүүргийн тевүүдэд харьяалах 14 хүүхдийг тусгайлан авч сургалтад хамруулж байгаа аж. Энэ ажилд хоригдож байсан хүүхдүүд идэвхтэй оролцсон учир тэдэнд долоо хоногийн бямба гариг бүр дөрвөн цагийн хугацаатай онолын хичээл зааж, нийгэмд тустай хөдөлмөрт оролцуулахаар болжээ. Мөн үүний зэрэгцээ хүүхдүүдийг эцэг эхийнхээ хамтдунд боловсрол нөхөн авахад нь тус сангийнхан түслахаа илэрхийлсэн байна.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өршөөлөөр суллагдсан хүүхдүүд хуулийн мэдлэгээ дээшлүүлж байна

Энэ удаа тус сангийнхан Өршөөлийн хуулиар суллагдсан, зургаан дүүргийн тевүүдэд харьяалах 14 хүүхдийг тусгайлан авч сургалтад хамруулж байгаа аж. Энэ ажилд хоригдож байсан хүүхдүүд идэвхтэй оролцсон учир тэдэнд долоо хоногийн бямба гариг бүр дөрвөн цагийн хугацаатай онолын хичээл зааж, нийгэмд тустай хөдөлмөрт оролцуулахаар болжээ. Мөн үүний зэрэгцээ хүүхдүүдийг эцэг эхийнхээ хамтдунд боловсрол нөхөн авахад нь тус сангийнхан түслахаа илэрхийлсэн байна.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өршөөлөөр суллагдсан хүүхдүүд хуулийн мэдлэгээ дээшлүүлж байна

Энэ удаа тус сангийнхан Өршөөлийн хуулиар суллагдсан, зургаан дүүргийн тевүүдэд харьяалах 14 хүүхдийг тусгайлан авч сургалтад хамруулж байгаа аж. Энэ ажилд хоригдож байсан хүүхдүүд идэвхтэй оролцсон учир тэдэнд долоо хоногийн бямба гариг бүр дөрвөн цагийн хугацаатай онолын хичээл зааж, нийгэмд тустай хөдөлмөрт оролцуулахаар болжээ. Мөн үүний зэрэгцээ хүүхдүүдийг эцэг эхийнхээ хамтдунд боловсрол нөхөн авахад нь тус сангийнхан түслахаа илэрхийлсэн байна.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button