Энэтхэгт олон сая долларын эрдэнэс үерт урсав

Энэтхэгт үерийн улмаас 574 хүн амь үрэгдээд байна. Алмаз олборлогч үйлдвэрлэлийн төв болох Сурат үүний уршгаар их хэмжээний үнэт чулуугаа алдахын зэрэгцээ үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжөө ч сүйрүүлжээ. Хохирлын хэмжээг одоогоор хагас тэрбум доллараар үнэлж буй аж.
Тус хотын нутагдэвсгэрийн 90 хувийг эзэлсэн үерийн ус долоон метр өндөрт хүрсэн бөгөөд иргэд байшингийн дээвэр дээр гарч амь аврагдахаас аргагүйд хүрчээ.
Сурат хот Энэтхэгийн эрдэнэсийн чулууны экспортын 55 хувийг үйлдвэрлэдэг бөгөөд зарим үйлдвэр нь чулуугаа өөр аюулгүй газар руу шилжүүлҗ амжсан ч агуулахад хадгалж байсныг нь гаргаж амжаагүй аж.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Энэтхэгт олон сая долларын эрдэнэс үерт урсав

Энэтхэгт үерийн улмаас 574 хүн амь үрэгдээд байна. Алмаз олборлогч үйлдвэрлэлийн төв болох Сурат үүний уршгаар их хэмжээний үнэт чулуугаа алдахын зэрэгцээ үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжөө ч сүйрүүлжээ. Хохирлын хэмжээг одоогоор хагас тэрбум доллараар үнэлж буй аж.
Тус хотын нутагдэвсгэрийн 90 хувийг эзэлсэн үерийн ус долоон метр өндөрт хүрсэн бөгөөд иргэд байшингийн дээвэр дээр гарч амь аврагдахаас аргагүйд хүрчээ.
Сурат хот Энэтхэгийн эрдэнэсийн чулууны экспортын 55 хувийг үйлдвэрлэдэг бөгөөд зарим үйлдвэр нь чулуугаа өөр аюулгүй газар руу шилжүүлҗ амжсан ч агуулахад хадгалж байсныг нь гаргаж амжаагүй аж.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Энэтхэгт олон сая долларын эрдэнэс үерт урсав

Энэтхэгт үерийн улмаас 574 хүн амь үрэгдээд байна. Алмаз олборлогч үйлдвэрлэлийн төв болох Сурат үүний уршгаар их хэмжээний үнэт чулуугаа алдахын зэрэгцээ үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжөө ч сүйрүүлжээ. Хохирлын хэмжээг одоогоор хагас тэрбум доллараар үнэлж буй аж.
Тус хотын нутагдэвсгэрийн 90 хувийг эзэлсэн үерийн ус долоон метр өндөрт хүрсэн бөгөөд иргэд байшингийн дээвэр дээр гарч амь аврагдахаас аргагүйд хүрчээ.
Сурат хот Энэтхэгийн эрдэнэсийн чулууны экспортын 55 хувийг үйлдвэрлэдэг бөгөөд зарим үйлдвэр нь чулуугаа өөр аюулгүй газар руу шилжүүлҗ амжсан ч агуулахад хадгалж байсныг нь гаргаж амжаагүй аж.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Энэтхэгт олон сая долларын эрдэнэс үерт урсав

Энэтхэгт үерийн улмаас 574 хүн амь үрэгдээд байна. Алмаз олборлогч үйлдвэрлэлийн төв болох Сурат үүний уршгаар их хэмжээний үнэт чулуугаа алдахын зэрэгцээ үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжөө ч сүйрүүлжээ. Хохирлын хэмжээг одоогоор хагас тэрбум доллараар үнэлж буй аж.
Тус хотын нутагдэвсгэрийн 90 хувийг эзэлсэн үерийн ус долоон метр өндөрт хүрсэн бөгөөд иргэд байшингийн дээвэр дээр гарч амь аврагдахаас аргагүйд хүрчээ.
Сурат хот Энэтхэгийн эрдэнэсийн чулууны экспортын 55 хувийг үйлдвэрлэдэг бөгөөд зарим үйлдвэр нь чулуугаа өөр аюулгүй газар руу шилжүүлҗ амжсан ч агуулахад хадгалж байсныг нь гаргаж амжаагүй аж.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Энэтхэгт олон сая долларын эрдэнэс үерт урсав

Энэтхэгт үерийн улмаас 574 хүн амь үрэгдээд байна. Алмаз олборлогч үйлдвэрлэлийн төв болох Сурат үүний уршгаар их хэмжээний үнэт чулуугаа алдахын зэрэгцээ үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжөө ч сүйрүүлжээ. Хохирлын хэмжээг одоогоор хагас тэрбум доллараар үнэлж буй аж.
Тус хотын нутагдэвсгэрийн 90 хувийг эзэлсэн үерийн ус долоон метр өндөрт хүрсэн бөгөөд иргэд байшингийн дээвэр дээр гарч амь аврагдахаас аргагүйд хүрчээ.
Сурат хот Энэтхэгийн эрдэнэсийн чулууны экспортын 55 хувийг үйлдвэрлэдэг бөгөөд зарим үйлдвэр нь чулуугаа өөр аюулгүй газар руу шилжүүлҗ амжсан ч агуулахад хадгалж байсныг нь гаргаж амжаагүй аж.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button