Япон эр 37760 улаа лавлах руу утасджээ

Тэрээр өдөрт 900 удаа лавлах руу утасдан асуултад хариу хэлэлгүй чимээгүй сонсдог байж. Энэ байдал олон өдөр давтагдсаны эцэст тус албаны ажилтнууд цагдаад мэдэгдсэн аж. Түүнийг ийн 37760 дахь удаагаа лавлах руу утасдах үед нь баривчилжээ. Түүнээс ийн аягласны учир шалтгааныг тодруулахад гурван сарын өмнө анх удаа утасдаж юм лавлахад надад оператор бүсгүйн ялдам дуу хоолой таалагдсан. Тийм болохоор түүний дуу хоолойт дахин дахин сонсохыг хүссэн юм гэж хариулсан байна. Тэрээр лавлах руу утасдахдаа зүгээр л мэндчилгээг нь сонсох зорилготой байдгаа нуугаагүй аж. Японы иргэн энэ эр өнгөрсөн гуравдугаар сараас зургадугаар cap хүртэл лавлах руу утасдахдаа лавлахад ажилладаг бүсгүйчүүдээс илүү их стресст орсон байсан гэж сэтгэцийн эмч нар дүгнэжээ.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Япон эр 37760 улаа лавлах руу утасджээ

Тэрээр өдөрт 900 удаа лавлах руу утасдан асуултад хариу хэлэлгүй чимээгүй сонсдог байж. Энэ байдал олон өдөр давтагдсаны эцэст тус албаны ажилтнууд цагдаад мэдэгдсэн аж. Түүнийг ийн 37760 дахь удаагаа лавлах руу утасдах үед нь баривчилжээ. Түүнээс ийн аягласны учир шалтгааныг тодруулахад гурван сарын өмнө анх удаа утасдаж юм лавлахад надад оператор бүсгүйн ялдам дуу хоолой таалагдсан. Тийм болохоор түүний дуу хоолойт дахин дахин сонсохыг хүссэн юм гэж хариулсан байна. Тэрээр лавлах руу утасдахдаа зүгээр л мэндчилгээг нь сонсох зорилготой байдгаа нуугаагүй аж. Японы иргэн энэ эр өнгөрсөн гуравдугаар сараас зургадугаар cap хүртэл лавлах руу утасдахдаа лавлахад ажилладаг бүсгүйчүүдээс илүү их стресст орсон байсан гэж сэтгэцийн эмч нар дүгнэжээ.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Япон эр 37760 улаа лавлах руу утасджээ

Тэрээр өдөрт 900 удаа лавлах руу утасдан асуултад хариу хэлэлгүй чимээгүй сонсдог байж. Энэ байдал олон өдөр давтагдсаны эцэст тус албаны ажилтнууд цагдаад мэдэгдсэн аж. Түүнийг ийн 37760 дахь удаагаа лавлах руу утасдах үед нь баривчилжээ. Түүнээс ийн аягласны учир шалтгааныг тодруулахад гурван сарын өмнө анх удаа утасдаж юм лавлахад надад оператор бүсгүйн ялдам дуу хоолой таалагдсан. Тийм болохоор түүний дуу хоолойт дахин дахин сонсохыг хүссэн юм гэж хариулсан байна. Тэрээр лавлах руу утасдахдаа зүгээр л мэндчилгээг нь сонсох зорилготой байдгаа нуугаагүй аж. Японы иргэн энэ эр өнгөрсөн гуравдугаар сараас зургадугаар cap хүртэл лавлах руу утасдахдаа лавлахад ажилладаг бүсгүйчүүдээс илүү их стресст орсон байсан гэж сэтгэцийн эмч нар дүгнэжээ.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Япон эр 37760 улаа лавлах руу утасджээ

Тэрээр өдөрт 900 удаа лавлах руу утасдан асуултад хариу хэлэлгүй чимээгүй сонсдог байж. Энэ байдал олон өдөр давтагдсаны эцэст тус албаны ажилтнууд цагдаад мэдэгдсэн аж. Түүнийг ийн 37760 дахь удаагаа лавлах руу утасдах үед нь баривчилжээ. Түүнээс ийн аягласны учир шалтгааныг тодруулахад гурван сарын өмнө анх удаа утасдаж юм лавлахад надад оператор бүсгүйн ялдам дуу хоолой таалагдсан. Тийм болохоор түүний дуу хоолойт дахин дахин сонсохыг хүссэн юм гэж хариулсан байна. Тэрээр лавлах руу утасдахдаа зүгээр л мэндчилгээг нь сонсох зорилготой байдгаа нуугаагүй аж. Японы иргэн энэ эр өнгөрсөн гуравдугаар сараас зургадугаар cap хүртэл лавлах руу утасдахдаа лавлахад ажилладаг бүсгүйчүүдээс илүү их стресст орсон байсан гэж сэтгэцийн эмч нар дүгнэжээ.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Япон эр 37760 улаа лавлах руу утасджээ

Тэрээр өдөрт 900 удаа лавлах руу утасдан асуултад хариу хэлэлгүй чимээгүй сонсдог байж. Энэ байдал олон өдөр давтагдсаны эцэст тус албаны ажилтнууд цагдаад мэдэгдсэн аж. Түүнийг ийн 37760 дахь удаагаа лавлах руу утасдах үед нь баривчилжээ. Түүнээс ийн аягласны учир шалтгааныг тодруулахад гурван сарын өмнө анх удаа утасдаж юм лавлахад надад оператор бүсгүйн ялдам дуу хоолой таалагдсан. Тийм болохоор түүний дуу хоолойт дахин дахин сонсохыг хүссэн юм гэж хариулсан байна. Тэрээр лавлах руу утасдахдаа зүгээр л мэндчилгээг нь сонсох зорилготой байдгаа нуугаагүй аж. Японы иргэн энэ эр өнгөрсөн гуравдугаар сараас зургадугаар cap хүртэл лавлах руу утасдахдаа лавлахад ажилладаг бүсгүйчүүдээс илүү их стресст орсон байсан гэж сэтгэцийн эмч нар дүгнэжээ.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button