Барилгын салбарынхан 80 жилийн ойгоо тэмдэглэнэ

Үүнтэй холбогдуулан ойн арга хэмжээг зохион байгуулах зорилготой ажлын хэсгийг Барилга, хот байгуулалтын яамныхан байгуулсан байна. Уг ажлын хэсгийнхэн барилгын 80 жилийн түүхийг харуулсан ном гәргах, кино хийх, барилгачдад зориулсан хөшөө босгох, бэлэг дурсгалын зүйлс бэлтгэх зэрэг олон ажлыг амжуулжээ.
Энэхүү арга хэмжээнд БХБ-ын яам төдийгүй, уг салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй бухий л байгууллагууд идэвх санаачилгатай оролцож байгаа юм байна. Тухайлбал, барилгын зарим компани ойн үеэр зохион байгуулах арга хэмжээг санхүүжүүлж байгаа аж. Мен тус яамны ажилтан, албан хаагчид барилгын 80 жилийн ойн арга хэмжээнд зориулж 1-3 өдрийнхөө цалинг хандив болган өгчээ.

(Зууны мэдээ 193/2329)
Б.ХАШ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Барилгын салбарынхан 80 жилийн ойгоо тэмдэглэнэ

Үүнтэй холбогдуулан ойн арга хэмжээг зохион байгуулах зорилготой ажлын хэсгийг Барилга, хот байгуулалтын яамныхан байгуулсан байна. Уг ажлын хэсгийнхэн барилгын 80 жилийн түүхийг харуулсан ном гәргах, кино хийх, барилгачдад зориулсан хөшөө босгох, бэлэг дурсгалын зүйлс бэлтгэх зэрэг олон ажлыг амжуулжээ.
Энэхүү арга хэмжээнд БХБ-ын яам төдийгүй, уг салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй бухий л байгууллагууд идэвх санаачилгатай оролцож байгаа юм байна. Тухайлбал, барилгын зарим компани ойн үеэр зохион байгуулах арга хэмжээг санхүүжүүлж байгаа аж. Мен тус яамны ажилтан, албан хаагчид барилгын 80 жилийн ойн арга хэмжээнд зориулж 1-3 өдрийнхөө цалинг хандив болган өгчээ.

(Зууны мэдээ 193/2329)
Б.ХАШ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Барилгын салбарынхан 80 жилийн ойгоо тэмдэглэнэ

Үүнтэй холбогдуулан ойн арга хэмжээг зохион байгуулах зорилготой ажлын хэсгийг Барилга, хот байгуулалтын яамныхан байгуулсан байна. Уг ажлын хэсгийнхэн барилгын 80 жилийн түүхийг харуулсан ном гәргах, кино хийх, барилгачдад зориулсан хөшөө босгох, бэлэг дурсгалын зүйлс бэлтгэх зэрэг олон ажлыг амжуулжээ.
Энэхүү арга хэмжээнд БХБ-ын яам төдийгүй, уг салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй бухий л байгууллагууд идэвх санаачилгатай оролцож байгаа юм байна. Тухайлбал, барилгын зарим компани ойн үеэр зохион байгуулах арга хэмжээг санхүүжүүлж байгаа аж. Мен тус яамны ажилтан, албан хаагчид барилгын 80 жилийн ойн арга хэмжээнд зориулж 1-3 өдрийнхөө цалинг хандив болган өгчээ.

(Зууны мэдээ 193/2329)
Б.ХАШ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Барилгын салбарынхан 80 жилийн ойгоо тэмдэглэнэ

Үүнтэй холбогдуулан ойн арга хэмжээг зохион байгуулах зорилготой ажлын хэсгийг Барилга, хот байгуулалтын яамныхан байгуулсан байна. Уг ажлын хэсгийнхэн барилгын 80 жилийн түүхийг харуулсан ном гәргах, кино хийх, барилгачдад зориулсан хөшөө босгох, бэлэг дурсгалын зүйлс бэлтгэх зэрэг олон ажлыг амжуулжээ.
Энэхүү арга хэмжээнд БХБ-ын яам төдийгүй, уг салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй бухий л байгууллагууд идэвх санаачилгатай оролцож байгаа юм байна. Тухайлбал, барилгын зарим компани ойн үеэр зохион байгуулах арга хэмжээг санхүүжүүлж байгаа аж. Мен тус яамны ажилтан, албан хаагчид барилгын 80 жилийн ойн арга хэмжээнд зориулж 1-3 өдрийнхөө цалинг хандив болган өгчээ.

(Зууны мэдээ 193/2329)
Б.ХАШ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Барилгын салбарынхан 80 жилийн ойгоо тэмдэглэнэ

Үүнтэй холбогдуулан ойн арга хэмжээг зохион байгуулах зорилготой ажлын хэсгийг Барилга, хот байгуулалтын яамныхан байгуулсан байна. Уг ажлын хэсгийнхэн барилгын 80 жилийн түүхийг харуулсан ном гәргах, кино хийх, барилгачдад зориулсан хөшөө босгох, бэлэг дурсгалын зүйлс бэлтгэх зэрэг олон ажлыг амжуулжээ.
Энэхүү арга хэмжээнд БХБ-ын яам төдийгүй, уг салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй бухий л байгууллагууд идэвх санаачилгатай оролцож байгаа юм байна. Тухайлбал, барилгын зарим компани ойн үеэр зохион байгуулах арга хэмжээг санхүүжүүлж байгаа аж. Мен тус яамны ажилтан, албан хаагчид барилгын 80 жилийн ойн арга хэмжээнд зориулж 1-3 өдрийнхөө цалинг хандив болган өгчээ.

(Зууны мэдээ 193/2329)
Б.ХАШ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button