Эмнэлгийн ажилтан, ажиллагсдад гэр бэлэглэлээ

Энэхүү ажиплагаанд хотын захирагч Ц.Батбаяр, орлогч Б.Баатарзориг, Эрүүл мэндийн газрын дарга Ч.Ганхүү нар оролцов. Энэ үеэр бэлгийн гэрийн жаврыг Үндэсний дуу, бүжгийн эрдмийн чуулгын морин хуурч Х.Алтанхуяг үргээсэн юм.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эмнэлгийн ажилтан, ажиллагсдад гэр бэлэглэлээ

Энэхүү ажиплагаанд хотын захирагч Ц.Батбаяр, орлогч Б.Баатарзориг, Эрүүл мэндийн газрын дарга Ч.Ганхүү нар оролцов. Энэ үеэр бэлгийн гэрийн жаврыг Үндэсний дуу, бүжгийн эрдмийн чуулгын морин хуурч Х.Алтанхуяг үргээсэн юм.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эмнэлгийн ажилтан, ажиллагсдад гэр бэлэглэлээ

Энэхүү ажиплагаанд хотын захирагч Ц.Батбаяр, орлогч Б.Баатарзориг, Эрүүл мэндийн газрын дарга Ч.Ганхүү нар оролцов. Энэ үеэр бэлгийн гэрийн жаврыг Үндэсний дуу, бүжгийн эрдмийн чуулгын морин хуурч Х.Алтанхуяг үргээсэн юм.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эмнэлгийн ажилтан, ажиллагсдад гэр бэлэглэлээ

Энэхүү ажиплагаанд хотын захирагч Ц.Батбаяр, орлогч Б.Баатарзориг, Эрүүл мэндийн газрын дарга Ч.Ганхүү нар оролцов. Энэ үеэр бэлгийн гэрийн жаврыг Үндэсний дуу, бүжгийн эрдмийн чуулгын морин хуурч Х.Алтанхуяг үргээсэн юм.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эмнэлгийн ажилтан, ажиллагсдад гэр бэлэглэлээ

Энэхүү ажиплагаанд хотын захирагч Ц.Батбаяр, орлогч Б.Баатарзориг, Эрүүл мэндийн газрын дарга Ч.Ганхүү нар оролцов. Энэ үеэр бэлгийн гэрийн жаврыг Үндэсний дуу, бүжгийн эрдмийн чуулгын морин хуурч Х.Алтанхуяг үргээсэн юм.

(Зууны мэдээ 193/2329)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button