Солирын бороо орно

Энэхүү урсгал нь Сфивт-Татлын сүүлт одны сүүл нь бөгөөд жил болгон дэлхийн тойрог замд таардаг ажээ. Олон зуун мянган жижиг биетүүд дэлхийн агаар мандалд шатан солирын бороо ордог энэ гайхалтай үзэгдэл нь жил болгоны 7-р сарын 20-ооос 8-р сарын 20 хооронд явагддаг бөгөөд энэ амралтын өдрүүдэд хамгийн өндөр идэвжилтэй байна.


(olloo.mn)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Солирын бороо орно

Энэхүү урсгал нь Сфивт-Татлын сүүлт одны сүүл нь бөгөөд жил болгон дэлхийн тойрог замд таардаг ажээ. Олон зуун мянган жижиг биетүүд дэлхийн агаар мандалд шатан солирын бороо ордог энэ гайхалтай үзэгдэл нь жил болгоны 7-р сарын 20-ооос 8-р сарын 20 хооронд явагддаг бөгөөд энэ амралтын өдрүүдэд хамгийн өндөр идэвжилтэй байна.


(olloo.mn)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Солирын бороо орно

Энэхүү урсгал нь Сфивт-Татлын сүүлт одны сүүл нь бөгөөд жил болгон дэлхийн тойрог замд таардаг ажээ. Олон зуун мянган жижиг биетүүд дэлхийн агаар мандалд шатан солирын бороо ордог энэ гайхалтай үзэгдэл нь жил болгоны 7-р сарын 20-ооос 8-р сарын 20 хооронд явагддаг бөгөөд энэ амралтын өдрүүдэд хамгийн өндөр идэвжилтэй байна.


(olloo.mn)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Солирын бороо орно

Энэхүү урсгал нь Сфивт-Татлын сүүлт одны сүүл нь бөгөөд жил болгон дэлхийн тойрог замд таардаг ажээ. Олон зуун мянган жижиг биетүүд дэлхийн агаар мандалд шатан солирын бороо ордог энэ гайхалтай үзэгдэл нь жил болгоны 7-р сарын 20-ооос 8-р сарын 20 хооронд явагддаг бөгөөд энэ амралтын өдрүүдэд хамгийн өндөр идэвжилтэй байна.


(olloo.mn)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Солирын бороо орно

Энэхүү урсгал нь Сфивт-Татлын сүүлт одны сүүл нь бөгөөд жил болгон дэлхийн тойрог замд таардаг ажээ. Олон зуун мянган жижиг биетүүд дэлхийн агаар мандалд шатан солирын бороо ордог энэ гайхалтай үзэгдэл нь жил болгоны 7-р сарын 20-ооос 8-р сарын 20 хооронд явагддаг бөгөөд энэ амралтын өдрүүдэд хамгийн өндөр идэвжилтэй байна.


(olloo.mn)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button