Мексикт газар хөдөллөө

Дэлхийн хамгийн олон хүнтэй хотуудын нэг Мехикогийн төвийн тэнгэр багандсан байшингууд нь салхинд ганхаж байгаа мод шиг нь найгаж байсан гэсэн мэдээг хүмүүс өгч байна. Сүйрэл, хохирлын талаарх мэдээ ирээгүй байгаа ч аврагчид өндөр байшингуудаас хүмүүсийг гаргах ажиллагаа эхлүүлээд байгаа ажээ.

Мехико сити газар хөдлөлтийн аюултай газар байдаг. Гурван жилийн өмнө энд 7.6 баллын хүчтэй газар хөдлөлт болсны уршгаар 20 сая гаруй хүнтэй хот бүхэлдээ цахилгаангүй болж олон арван хүн амь насаа алдаж байсан юм.

(olloo.mn)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Мексикт газар хөдөллөө

Дэлхийн хамгийн олон хүнтэй хотуудын нэг Мехикогийн төвийн тэнгэр багандсан байшингууд нь салхинд ганхаж байгаа мод шиг нь найгаж байсан гэсэн мэдээг хүмүүс өгч байна. Сүйрэл, хохирлын талаарх мэдээ ирээгүй байгаа ч аврагчид өндөр байшингуудаас хүмүүсийг гаргах ажиллагаа эхлүүлээд байгаа ажээ.

Мехико сити газар хөдлөлтийн аюултай газар байдаг. Гурван жилийн өмнө энд 7.6 баллын хүчтэй газар хөдлөлт болсны уршгаар 20 сая гаруй хүнтэй хот бүхэлдээ цахилгаангүй болж олон арван хүн амь насаа алдаж байсан юм.

(olloo.mn)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Мексикт газар хөдөллөө

Дэлхийн хамгийн олон хүнтэй хотуудын нэг Мехикогийн төвийн тэнгэр багандсан байшингууд нь салхинд ганхаж байгаа мод шиг нь найгаж байсан гэсэн мэдээг хүмүүс өгч байна. Сүйрэл, хохирлын талаарх мэдээ ирээгүй байгаа ч аврагчид өндөр байшингуудаас хүмүүсийг гаргах ажиллагаа эхлүүлээд байгаа ажээ.

Мехико сити газар хөдлөлтийн аюултай газар байдаг. Гурван жилийн өмнө энд 7.6 баллын хүчтэй газар хөдлөлт болсны уршгаар 20 сая гаруй хүнтэй хот бүхэлдээ цахилгаангүй болж олон арван хүн амь насаа алдаж байсан юм.

(olloo.mn)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Мексикт газар хөдөллөө

Дэлхийн хамгийн олон хүнтэй хотуудын нэг Мехикогийн төвийн тэнгэр багандсан байшингууд нь салхинд ганхаж байгаа мод шиг нь найгаж байсан гэсэн мэдээг хүмүүс өгч байна. Сүйрэл, хохирлын талаарх мэдээ ирээгүй байгаа ч аврагчид өндөр байшингуудаас хүмүүсийг гаргах ажиллагаа эхлүүлээд байгаа ажээ.

Мехико сити газар хөдлөлтийн аюултай газар байдаг. Гурван жилийн өмнө энд 7.6 баллын хүчтэй газар хөдлөлт болсны уршгаар 20 сая гаруй хүнтэй хот бүхэлдээ цахилгаангүй болж олон арван хүн амь насаа алдаж байсан юм.

(olloo.mn)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Мексикт газар хөдөллөө

Дэлхийн хамгийн олон хүнтэй хотуудын нэг Мехикогийн төвийн тэнгэр багандсан байшингууд нь салхинд ганхаж байгаа мод шиг нь найгаж байсан гэсэн мэдээг хүмүүс өгч байна. Сүйрэл, хохирлын талаарх мэдээ ирээгүй байгаа ч аврагчид өндөр байшингуудаас хүмүүсийг гаргах ажиллагаа эхлүүлээд байгаа ажээ.

Мехико сити газар хөдлөлтийн аюултай газар байдаг. Гурван жилийн өмнө энд 7.6 баллын хүчтэй газар хөдлөлт болсны уршгаар 20 сая гаруй хүнтэй хот бүхэлдээ цахилгаангүй болж олон арван хүн амь насаа алдаж байсан юм.

(olloo.mn)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button