Хүчтэй шороон шуурга үлэмж хохирол учруулав

Мөн 17, 12-ны өдрүүдэд хүчтэй шороон шуурганы улмаас Говь-Алтай аймгийн Жаргалант сумын нутаг,
Хүнхэрийн амралтын газар дөрвөн гэр нурж, нэг байшингийн дээвэр хийссэн аж. Мөн аймгийн Хөх морьт суманд дөрвөн гэр, Баян-Уул суманд таван гэр нурж үлэмж хохирол учруулав.
Шуурганы улмаас учирсан нийт хохирлын хэмжээг тогтоохоор аймгийн Онцгой байдльга хэлтсийнхэн идэвхтэй ажиллаж байна.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)
С.БОРГИЛ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хүчтэй шороон шуурга үлэмж хохирол учруулав

Мөн 17, 12-ны өдрүүдэд хүчтэй шороон шуурганы улмаас Говь-Алтай аймгийн Жаргалант сумын нутаг,
Хүнхэрийн амралтын газар дөрвөн гэр нурж, нэг байшингийн дээвэр хийссэн аж. Мөн аймгийн Хөх морьт суманд дөрвөн гэр, Баян-Уул суманд таван гэр нурж үлэмж хохирол учруулав.
Шуурганы улмаас учирсан нийт хохирлын хэмжээг тогтоохоор аймгийн Онцгой байдльга хэлтсийнхэн идэвхтэй ажиллаж байна.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)
С.БОРГИЛ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хүчтэй шороон шуурга үлэмж хохирол учруулав

Мөн 17, 12-ны өдрүүдэд хүчтэй шороон шуурганы улмаас Говь-Алтай аймгийн Жаргалант сумын нутаг,
Хүнхэрийн амралтын газар дөрвөн гэр нурж, нэг байшингийн дээвэр хийссэн аж. Мөн аймгийн Хөх морьт суманд дөрвөн гэр, Баян-Уул суманд таван гэр нурж үлэмж хохирол учруулав.
Шуурганы улмаас учирсан нийт хохирлын хэмжээг тогтоохоор аймгийн Онцгой байдльга хэлтсийнхэн идэвхтэй ажиллаж байна.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)
С.БОРГИЛ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хүчтэй шороон шуурга үлэмж хохирол учруулав

Мөн 17, 12-ны өдрүүдэд хүчтэй шороон шуурганы улмаас Говь-Алтай аймгийн Жаргалант сумын нутаг,
Хүнхэрийн амралтын газар дөрвөн гэр нурж, нэг байшингийн дээвэр хийссэн аж. Мөн аймгийн Хөх морьт суманд дөрвөн гэр, Баян-Уул суманд таван гэр нурж үлэмж хохирол учруулав.
Шуурганы улмаас учирсан нийт хохирлын хэмжээг тогтоохоор аймгийн Онцгой байдльга хэлтсийнхэн идэвхтэй ажиллаж байна.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)
С.БОРГИЛ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хүчтэй шороон шуурга үлэмж хохирол учруулав

Мөн 17, 12-ны өдрүүдэд хүчтэй шороон шуурганы улмаас Говь-Алтай аймгийн Жаргалант сумын нутаг,
Хүнхэрийн амралтын газар дөрвөн гэр нурж, нэг байшингийн дээвэр хийссэн аж. Мөн аймгийн Хөх морьт суманд дөрвөн гэр, Баян-Уул суманд таван гэр нурж үлэмж хохирол учруулав.
Шуурганы улмаас учирсан нийт хохирлын хэмжээг тогтоохоор аймгийн Онцгой байдльга хэлтсийнхэн идэвхтэй ажиллаж байна.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)
С.БОРГИЛ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button