Хичээлийн хэрэглэлийн үзэсгэлэн худалдаа үүдээ нээлээ

Уламжлал ёсоор энэ сарын 13-аас ирэх сарын 5-ныг хүртэл үзэсгэлэн худалдаа явагдах бөгөөд шинээр сургуульд орж хүүхэд бүрт бэлэг өгөх ажээ.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)
С.ЧУЛУУН

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хичээлийн хэрэглэлийн үзэсгэлэн худалдаа үүдээ нээлээ

Уламжлал ёсоор энэ сарын 13-аас ирэх сарын 5-ныг хүртэл үзэсгэлэн худалдаа явагдах бөгөөд шинээр сургуульд орж хүүхэд бүрт бэлэг өгөх ажээ.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)
С.ЧУЛУУН

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хичээлийн хэрэглэлийн үзэсгэлэн худалдаа үүдээ нээлээ

Уламжлал ёсоор энэ сарын 13-аас ирэх сарын 5-ныг хүртэл үзэсгэлэн худалдаа явагдах бөгөөд шинээр сургуульд орж хүүхэд бүрт бэлэг өгөх ажээ.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)
С.ЧУЛУУН

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хичээлийн хэрэглэлийн үзэсгэлэн худалдаа үүдээ нээлээ

Уламжлал ёсоор энэ сарын 13-аас ирэх сарын 5-ныг хүртэл үзэсгэлэн худалдаа явагдах бөгөөд шинээр сургуульд орж хүүхэд бүрт бэлэг өгөх ажээ.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)
С.ЧУЛУУН

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хичээлийн хэрэглэлийн үзэсгэлэн худалдаа үүдээ нээлээ

Уламжлал ёсоор энэ сарын 13-аас ирэх сарын 5-ныг хүртэл үзэсгэлэн худалдаа явагдах бөгөөд шинээр сургуульд орж хүүхэд бүрт бэлэг өгөх ажээ.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)
С.ЧУЛУУН

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button