Мөнх тэнгэр судлал олон улсын хурал эхэллээ

Хуралд гадаад, дотоодын их, дээд сургуулийн оюутан, эрдэм шинжилгээний 100 гаруй эрдэмтэн, судлаачид оролцож байна. Тэд монголын уламжлалт гүн ухаан, ёс зүй, шашин шүтлэг, нийгэм улс төрийн байдал гэсэн өргөн сэдвээр ярилцаж байгаагийн сацуу мөнх тэнгэрийг дээдлэн шүтэн амьдрах уламжлалыг сэргээн хойч үедээ өвлүүлэх, эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх тухайд чуулж байна. Олон улсын хурал энэ сарын 18-ныг хүртэл үргэлжлэх бөгөөд Их Монгол-800 үндэсний хороо, Мөнх тэнгэр судлалын дэлхийн академи хамтран зохион байгуулж буй аж.

Ардын эрх сонин 154 /432/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Мөнх тэнгэр судлал олон улсын хурал эхэллээ

Хуралд гадаад, дотоодын их, дээд сургуулийн оюутан, эрдэм шинжилгээний 100 гаруй эрдэмтэн, судлаачид оролцож байна. Тэд монголын уламжлалт гүн ухаан, ёс зүй, шашин шүтлэг, нийгэм улс төрийн байдал гэсэн өргөн сэдвээр ярилцаж байгаагийн сацуу мөнх тэнгэрийг дээдлэн шүтэн амьдрах уламжлалыг сэргээн хойч үедээ өвлүүлэх, эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх тухайд чуулж байна. Олон улсын хурал энэ сарын 18-ныг хүртэл үргэлжлэх бөгөөд Их Монгол-800 үндэсний хороо, Мөнх тэнгэр судлалын дэлхийн академи хамтран зохион байгуулж буй аж.

Ардын эрх сонин 154 /432/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Мөнх тэнгэр судлал олон улсын хурал эхэллээ

Хуралд гадаад, дотоодын их, дээд сургуулийн оюутан, эрдэм шинжилгээний 100 гаруй эрдэмтэн, судлаачид оролцож байна. Тэд монголын уламжлалт гүн ухаан, ёс зүй, шашин шүтлэг, нийгэм улс төрийн байдал гэсэн өргөн сэдвээр ярилцаж байгаагийн сацуу мөнх тэнгэрийг дээдлэн шүтэн амьдрах уламжлалыг сэргээн хойч үедээ өвлүүлэх, эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх тухайд чуулж байна. Олон улсын хурал энэ сарын 18-ныг хүртэл үргэлжлэх бөгөөд Их Монгол-800 үндэсний хороо, Мөнх тэнгэр судлалын дэлхийн академи хамтран зохион байгуулж буй аж.

Ардын эрх сонин 154 /432/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Мөнх тэнгэр судлал олон улсын хурал эхэллээ

Хуралд гадаад, дотоодын их, дээд сургуулийн оюутан, эрдэм шинжилгээний 100 гаруй эрдэмтэн, судлаачид оролцож байна. Тэд монголын уламжлалт гүн ухаан, ёс зүй, шашин шүтлэг, нийгэм улс төрийн байдал гэсэн өргөн сэдвээр ярилцаж байгаагийн сацуу мөнх тэнгэрийг дээдлэн шүтэн амьдрах уламжлалыг сэргээн хойч үедээ өвлүүлэх, эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх тухайд чуулж байна. Олон улсын хурал энэ сарын 18-ныг хүртэл үргэлжлэх бөгөөд Их Монгол-800 үндэсний хороо, Мөнх тэнгэр судлалын дэлхийн академи хамтран зохион байгуулж буй аж.

Ардын эрх сонин 154 /432/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Мөнх тэнгэр судлал олон улсын хурал эхэллээ

Хуралд гадаад, дотоодын их, дээд сургуулийн оюутан, эрдэм шинжилгээний 100 гаруй эрдэмтэн, судлаачид оролцож байна. Тэд монголын уламжлалт гүн ухаан, ёс зүй, шашин шүтлэг, нийгэм улс төрийн байдал гэсэн өргөн сэдвээр ярилцаж байгаагийн сацуу мөнх тэнгэрийг дээдлэн шүтэн амьдрах уламжлалыг сэргээн хойч үедээ өвлүүлэх, эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх тухайд чуулж байна. Олон улсын хурал энэ сарын 18-ныг хүртэл үргэлжлэх бөгөөд Их Монгол-800 үндэсний хороо, Мөнх тэнгэр судлалын дэлхийн академи хамтран зохион байгуулж буй аж.

Ардын эрх сонин 154 /432/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button