Самбуугийн гудамж, Бага тойруугийн замыг бүрэн засварлана

Yүнд Жуулчны гудамж, Бага тойруу, үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж, Эрхүүгийн гудамж, Дамбадаржаагаас Тоосгоны үйлдвэр, Халдвартын эмнэлгийн өмнөх, Самбуугийн гудамж, Баянбүрд, Их тойруугийн уулзвар, Бага тойруугийн гудамж, Баянбүрдийн уулзвараас Цагдаагийн гудамж хүртэлх, Бэлх болон Орхон дээд сургууль руу явах зам багтаж буй аж. Дээр дурдсан замыг шинээр барих, засварлахад нийт 5.1 тэрбум төгрөг зарцуулах ба Самбуугийн гудамж, Бага тойруугийн замыг бүрэн засварлах юм байна. Яамнаас одоо зам засварын ажлыг гүйцэтгэх компанийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарлаад буй аж.
Ардын эрх сонин 154 /432/

Г.Нэргүй

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Самбуугийн гудамж, Бага тойруугийн замыг бүрэн засварлана

Yүнд Жуулчны гудамж, Бага тойруу, үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж, Эрхүүгийн гудамж, Дамбадаржаагаас Тоосгоны үйлдвэр, Халдвартын эмнэлгийн өмнөх, Самбуугийн гудамж, Баянбүрд, Их тойруугийн уулзвар, Бага тойруугийн гудамж, Баянбүрдийн уулзвараас Цагдаагийн гудамж хүртэлх, Бэлх болон Орхон дээд сургууль руу явах зам багтаж буй аж. Дээр дурдсан замыг шинээр барих, засварлахад нийт 5.1 тэрбум төгрөг зарцуулах ба Самбуугийн гудамж, Бага тойруугийн замыг бүрэн засварлах юм байна. Яамнаас одоо зам засварын ажлыг гүйцэтгэх компанийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарлаад буй аж.
Ардын эрх сонин 154 /432/

Г.Нэргүй

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Самбуугийн гудамж, Бага тойруугийн замыг бүрэн засварлана

Yүнд Жуулчны гудамж, Бага тойруу, үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж, Эрхүүгийн гудамж, Дамбадаржаагаас Тоосгоны үйлдвэр, Халдвартын эмнэлгийн өмнөх, Самбуугийн гудамж, Баянбүрд, Их тойруугийн уулзвар, Бага тойруугийн гудамж, Баянбүрдийн уулзвараас Цагдаагийн гудамж хүртэлх, Бэлх болон Орхон дээд сургууль руу явах зам багтаж буй аж. Дээр дурдсан замыг шинээр барих, засварлахад нийт 5.1 тэрбум төгрөг зарцуулах ба Самбуугийн гудамж, Бага тойруугийн замыг бүрэн засварлах юм байна. Яамнаас одоо зам засварын ажлыг гүйцэтгэх компанийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарлаад буй аж.
Ардын эрх сонин 154 /432/

Г.Нэргүй

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Самбуугийн гудамж, Бага тойруугийн замыг бүрэн засварлана

Yүнд Жуулчны гудамж, Бага тойруу, үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж, Эрхүүгийн гудамж, Дамбадаржаагаас Тоосгоны үйлдвэр, Халдвартын эмнэлгийн өмнөх, Самбуугийн гудамж, Баянбүрд, Их тойруугийн уулзвар, Бага тойруугийн гудамж, Баянбүрдийн уулзвараас Цагдаагийн гудамж хүртэлх, Бэлх болон Орхон дээд сургууль руу явах зам багтаж буй аж. Дээр дурдсан замыг шинээр барих, засварлахад нийт 5.1 тэрбум төгрөг зарцуулах ба Самбуугийн гудамж, Бага тойруугийн замыг бүрэн засварлах юм байна. Яамнаас одоо зам засварын ажлыг гүйцэтгэх компанийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарлаад буй аж.
Ардын эрх сонин 154 /432/

Г.Нэргүй

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Самбуугийн гудамж, Бага тойруугийн замыг бүрэн засварлана

Yүнд Жуулчны гудамж, Бага тойруу, үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж, Эрхүүгийн гудамж, Дамбадаржаагаас Тоосгоны үйлдвэр, Халдвартын эмнэлгийн өмнөх, Самбуугийн гудамж, Баянбүрд, Их тойруугийн уулзвар, Бага тойруугийн гудамж, Баянбүрдийн уулзвараас Цагдаагийн гудамж хүртэлх, Бэлх болон Орхон дээд сургууль руу явах зам багтаж буй аж. Дээр дурдсан замыг шинээр барих, засварлахад нийт 5.1 тэрбум төгрөг зарцуулах ба Самбуугийн гудамж, Бага тойруугийн замыг бүрэн засварлах юм байна. Яамнаас одоо зам засварын ажлыг гүйцэтгэх компанийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарлаад буй аж.
Ардын эрх сонин 154 /432/

Г.Нэргүй

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button