Монголын дизайнер World Challenge-2006-д шалгарсан боловч…

Yүнд Монголоос Сантана Индастри компанийн захирал И.Саньцар оролцож, хог хаягдлыг боловсруулж, байшингийн дулаан хадгалах чанартай Би Пи Эс хавтан үйлдвэрлэх төслөөрөө 800 хүнээс шалгарч, эхний 12-т багтжээ. Эдгээр хүний бүтээлээр BBC баримтат кино хийж дэлхий ам.долларын шагналын эзнийг тодруулдаг аж. Тиймээс Их Британи улсаас И.Саньцарын бүтээлийн талаар баримтат кино хийхээр зураглаач ирэх болсныг мэдэгдсэн байна. Гэтэл Би Пи Эс хавтан үйлдвэрлэдэг машин, тоног төхөөрөмжийг нь төмрийн хулгайч тонож, И.Саньцар тус телевизийн
зураглаачийг хүлээн авч чадахгүйд хүрчээ.

Харин BBC телевизийнхэн .Саньцарыг ирэх жилийн World Challenge тэмцээнд оролцохыг уриад, дэмжихээ амласан байна. Түүний хог хаягдлыг боловсруулж байшингийн дулаан хадгалах чанартай хавтан нь Монгол Улсын Оюуны өмчийн
эрхийн патенттай гэнэ.
Yйлдвэрийг дахин бүтээхэд 15 сая орчим төгрөг шаардлагатай бөгөөд тэрээр төр засгаас дэмжлэг авахыг хүсч байгаагаа уламжилж байсан юм.

Ардын эрх сонин 154 /432/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монголын дизайнер World Challenge-2006-д шалгарсан боловч…

Yүнд Монголоос Сантана Индастри компанийн захирал И.Саньцар оролцож, хог хаягдлыг боловсруулж, байшингийн дулаан хадгалах чанартай Би Пи Эс хавтан үйлдвэрлэх төслөөрөө 800 хүнээс шалгарч, эхний 12-т багтжээ. Эдгээр хүний бүтээлээр BBC баримтат кино хийж дэлхий ам.долларын шагналын эзнийг тодруулдаг аж. Тиймээс Их Британи улсаас И.Саньцарын бүтээлийн талаар баримтат кино хийхээр зураглаач ирэх болсныг мэдэгдсэн байна. Гэтэл Би Пи Эс хавтан үйлдвэрлэдэг машин, тоног төхөөрөмжийг нь төмрийн хулгайч тонож, И.Саньцар тус телевизийн
зураглаачийг хүлээн авч чадахгүйд хүрчээ.

Харин BBC телевизийнхэн .Саньцарыг ирэх жилийн World Challenge тэмцээнд оролцохыг уриад, дэмжихээ амласан байна. Түүний хог хаягдлыг боловсруулж байшингийн дулаан хадгалах чанартай хавтан нь Монгол Улсын Оюуны өмчийн
эрхийн патенттай гэнэ.
Yйлдвэрийг дахин бүтээхэд 15 сая орчим төгрөг шаардлагатай бөгөөд тэрээр төр засгаас дэмжлэг авахыг хүсч байгаагаа уламжилж байсан юм.

Ардын эрх сонин 154 /432/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монголын дизайнер World Challenge-2006-д шалгарсан боловч…

Yүнд Монголоос Сантана Индастри компанийн захирал И.Саньцар оролцож, хог хаягдлыг боловсруулж, байшингийн дулаан хадгалах чанартай Би Пи Эс хавтан үйлдвэрлэх төслөөрөө 800 хүнээс шалгарч, эхний 12-т багтжээ. Эдгээр хүний бүтээлээр BBC баримтат кино хийж дэлхий ам.долларын шагналын эзнийг тодруулдаг аж. Тиймээс Их Британи улсаас И.Саньцарын бүтээлийн талаар баримтат кино хийхээр зураглаач ирэх болсныг мэдэгдсэн байна. Гэтэл Би Пи Эс хавтан үйлдвэрлэдэг машин, тоног төхөөрөмжийг нь төмрийн хулгайч тонож, И.Саньцар тус телевизийн
зураглаачийг хүлээн авч чадахгүйд хүрчээ.

Харин BBC телевизийнхэн .Саньцарыг ирэх жилийн World Challenge тэмцээнд оролцохыг уриад, дэмжихээ амласан байна. Түүний хог хаягдлыг боловсруулж байшингийн дулаан хадгалах чанартай хавтан нь Монгол Улсын Оюуны өмчийн
эрхийн патенттай гэнэ.
Yйлдвэрийг дахин бүтээхэд 15 сая орчим төгрөг шаардлагатай бөгөөд тэрээр төр засгаас дэмжлэг авахыг хүсч байгаагаа уламжилж байсан юм.

Ардын эрх сонин 154 /432/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монголын дизайнер World Challenge-2006-д шалгарсан боловч…

Yүнд Монголоос Сантана Индастри компанийн захирал И.Саньцар оролцож, хог хаягдлыг боловсруулж, байшингийн дулаан хадгалах чанартай Би Пи Эс хавтан үйлдвэрлэх төслөөрөө 800 хүнээс шалгарч, эхний 12-т багтжээ. Эдгээр хүний бүтээлээр BBC баримтат кино хийж дэлхий ам.долларын шагналын эзнийг тодруулдаг аж. Тиймээс Их Британи улсаас И.Саньцарын бүтээлийн талаар баримтат кино хийхээр зураглаач ирэх болсныг мэдэгдсэн байна. Гэтэл Би Пи Эс хавтан үйлдвэрлэдэг машин, тоног төхөөрөмжийг нь төмрийн хулгайч тонож, И.Саньцар тус телевизийн
зураглаачийг хүлээн авч чадахгүйд хүрчээ.

Харин BBC телевизийнхэн .Саньцарыг ирэх жилийн World Challenge тэмцээнд оролцохыг уриад, дэмжихээ амласан байна. Түүний хог хаягдлыг боловсруулж байшингийн дулаан хадгалах чанартай хавтан нь Монгол Улсын Оюуны өмчийн
эрхийн патенттай гэнэ.
Yйлдвэрийг дахин бүтээхэд 15 сая орчим төгрөг шаардлагатай бөгөөд тэрээр төр засгаас дэмжлэг авахыг хүсч байгаагаа уламжилж байсан юм.

Ардын эрх сонин 154 /432/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монголын дизайнер World Challenge-2006-д шалгарсан боловч…

Yүнд Монголоос Сантана Индастри компанийн захирал И.Саньцар оролцож, хог хаягдлыг боловсруулж, байшингийн дулаан хадгалах чанартай Би Пи Эс хавтан үйлдвэрлэх төслөөрөө 800 хүнээс шалгарч, эхний 12-т багтжээ. Эдгээр хүний бүтээлээр BBC баримтат кино хийж дэлхий ам.долларын шагналын эзнийг тодруулдаг аж. Тиймээс Их Британи улсаас И.Саньцарын бүтээлийн талаар баримтат кино хийхээр зураглаач ирэх болсныг мэдэгдсэн байна. Гэтэл Би Пи Эс хавтан үйлдвэрлэдэг машин, тоног төхөөрөмжийг нь төмрийн хулгайч тонож, И.Саньцар тус телевизийн
зураглаачийг хүлээн авч чадахгүйд хүрчээ.

Харин BBC телевизийнхэн .Саньцарыг ирэх жилийн World Challenge тэмцээнд оролцохыг уриад, дэмжихээ амласан байна. Түүний хог хаягдлыг боловсруулж байшингийн дулаан хадгалах чанартай хавтан нь Монгол Улсын Оюуны өмчийн
эрхийн патенттай гэнэ.
Yйлдвэрийг дахин бүтээхэд 15 сая орчим төгрөг шаардлагатай бөгөөд тэрээр төр засгаас дэмжлэг авахыг хүсч байгаагаа уламжилж байсан юм.

Ардын эрх сонин 154 /432/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button