Нэг биш арван алан хядах ажиллагаа төлөвлөжээ

Энэ мэдээллийн эх сурвалж нь тус улсын Засгийн газрын ажилтан бөгөөд одоогоор Их Британийн тусгай албаныхан хэдэн арван хуйвалдаанд холбоотой байж болзошгүй хэдэн зуун сэжигтнийг
шалгаж эхлээд байна. Террорист үйл ажиллагаа явуулах гэж байсанд сэжиглэн 23 хүнийг баривчилсны дотор Аль-Каидагийн туе улс дахь бүлэглэлийн удирдагч ч байж магадгүй гэнэ.
Өнгөрсөн пүрэв гарагт Английн тагнуулын албаныхан АНУ руу нисэх 12 онгоцонд алан хядах
ажиллагаа явуулах гэж буйг урьдчилан илрүүлснээ мэдэгдсэн. Одоогоор 24 сэжигтнийг баривчилсны ихэнх нь Пакистан гаралтай лалын шашинтнууд аж. Их Британид аюулын дээд хэмжээ тогтоож нисэх буудлуудад онцгой хяналт тавин, нислэгүүд хойшлоод байгаа юм.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нэг биш арван алан хядах ажиллагаа төлөвлөжээ

Энэ мэдээллийн эх сурвалж нь тус улсын Засгийн газрын ажилтан бөгөөд одоогоор Их Британийн тусгай албаныхан хэдэн арван хуйвалдаанд холбоотой байж болзошгүй хэдэн зуун сэжигтнийг
шалгаж эхлээд байна. Террорист үйл ажиллагаа явуулах гэж байсанд сэжиглэн 23 хүнийг баривчилсны дотор Аль-Каидагийн туе улс дахь бүлэглэлийн удирдагч ч байж магадгүй гэнэ.
Өнгөрсөн пүрэв гарагт Английн тагнуулын албаныхан АНУ руу нисэх 12 онгоцонд алан хядах
ажиллагаа явуулах гэж буйг урьдчилан илрүүлснээ мэдэгдсэн. Одоогоор 24 сэжигтнийг баривчилсны ихэнх нь Пакистан гаралтай лалын шашинтнууд аж. Их Британид аюулын дээд хэмжээ тогтоож нисэх буудлуудад онцгой хяналт тавин, нислэгүүд хойшлоод байгаа юм.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нэг биш арван алан хядах ажиллагаа төлөвлөжээ

Энэ мэдээллийн эх сурвалж нь тус улсын Засгийн газрын ажилтан бөгөөд одоогоор Их Британийн тусгай албаныхан хэдэн арван хуйвалдаанд холбоотой байж болзошгүй хэдэн зуун сэжигтнийг
шалгаж эхлээд байна. Террорист үйл ажиллагаа явуулах гэж байсанд сэжиглэн 23 хүнийг баривчилсны дотор Аль-Каидагийн туе улс дахь бүлэглэлийн удирдагч ч байж магадгүй гэнэ.
Өнгөрсөн пүрэв гарагт Английн тагнуулын албаныхан АНУ руу нисэх 12 онгоцонд алан хядах
ажиллагаа явуулах гэж буйг урьдчилан илрүүлснээ мэдэгдсэн. Одоогоор 24 сэжигтнийг баривчилсны ихэнх нь Пакистан гаралтай лалын шашинтнууд аж. Их Британид аюулын дээд хэмжээ тогтоож нисэх буудлуудад онцгой хяналт тавин, нислэгүүд хойшлоод байгаа юм.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нэг биш арван алан хядах ажиллагаа төлөвлөжээ

Энэ мэдээллийн эх сурвалж нь тус улсын Засгийн газрын ажилтан бөгөөд одоогоор Их Британийн тусгай албаныхан хэдэн арван хуйвалдаанд холбоотой байж болзошгүй хэдэн зуун сэжигтнийг
шалгаж эхлээд байна. Террорист үйл ажиллагаа явуулах гэж байсанд сэжиглэн 23 хүнийг баривчилсны дотор Аль-Каидагийн туе улс дахь бүлэглэлийн удирдагч ч байж магадгүй гэнэ.
Өнгөрсөн пүрэв гарагт Английн тагнуулын албаныхан АНУ руу нисэх 12 онгоцонд алан хядах
ажиллагаа явуулах гэж буйг урьдчилан илрүүлснээ мэдэгдсэн. Одоогоор 24 сэжигтнийг баривчилсны ихэнх нь Пакистан гаралтай лалын шашинтнууд аж. Их Британид аюулын дээд хэмжээ тогтоож нисэх буудлуудад онцгой хяналт тавин, нислэгүүд хойшлоод байгаа юм.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нэг биш арван алан хядах ажиллагаа төлөвлөжээ

Энэ мэдээллийн эх сурвалж нь тус улсын Засгийн газрын ажилтан бөгөөд одоогоор Их Британийн тусгай албаныхан хэдэн арван хуйвалдаанд холбоотой байж болзошгүй хэдэн зуун сэжигтнийг
шалгаж эхлээд байна. Террорист үйл ажиллагаа явуулах гэж байсанд сэжиглэн 23 хүнийг баривчилсны дотор Аль-Каидагийн туе улс дахь бүлэглэлийн удирдагч ч байж магадгүй гэнэ.
Өнгөрсөн пүрэв гарагт Английн тагнуулын албаныхан АНУ руу нисэх 12 онгоцонд алан хядах
ажиллагаа явуулах гэж буйг урьдчилан илрүүлснээ мэдэгдсэн. Одоогоор 24 сэжигтнийг баривчилсны ихэнх нь Пакистан гаралтай лалын шашинтнууд аж. Их Британид аюулын дээд хэмжээ тогтоож нисэх буудлуудад онцгой хяналт тавин, нислэгүүд хойшлоод байгаа юм.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button