Зам засварын тендер зарлажээ

Мөн Халдвартын эмнэлэг, Эрхүү, Жуулчны гудамж, Баянбүрдын тойрог, Дамбадаржаагаас Тоосгоны үйлдвэр хүрэх замуудыг засварлана. Энэ ажлын үеэр заримд нь ус зайлуулах шугам шинээр суурилуулах бөгөөд өргөтгөл хийхээр болжээ. Дээрх ажлуудыг хийхэд улсын төсвөөс 5,1 тэрбум төгрөг гаргахаар болсон байна. Зам засварын ажлуудыг хийх компаниудыг сонгон шалгаруулах тендерийг ч зарлан бүртгэлээ эхэлжээ. Тиймээс ирэх жилээс томоохон зам, уулзваруудыг хаах тул нийслэлчүүдийг хүлээцтэйгээр хөдөлгөөнд оролцохыг анхааруулж байна.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зам засварын тендер зарлажээ

Мөн Халдвартын эмнэлэг, Эрхүү, Жуулчны гудамж, Баянбүрдын тойрог, Дамбадаржаагаас Тоосгоны үйлдвэр хүрэх замуудыг засварлана. Энэ ажлын үеэр заримд нь ус зайлуулах шугам шинээр суурилуулах бөгөөд өргөтгөл хийхээр болжээ. Дээрх ажлуудыг хийхэд улсын төсвөөс 5,1 тэрбум төгрөг гаргахаар болсон байна. Зам засварын ажлуудыг хийх компаниудыг сонгон шалгаруулах тендерийг ч зарлан бүртгэлээ эхэлжээ. Тиймээс ирэх жилээс томоохон зам, уулзваруудыг хаах тул нийслэлчүүдийг хүлээцтэйгээр хөдөлгөөнд оролцохыг анхааруулж байна.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зам засварын тендер зарлажээ

Мөн Халдвартын эмнэлэг, Эрхүү, Жуулчны гудамж, Баянбүрдын тойрог, Дамбадаржаагаас Тоосгоны үйлдвэр хүрэх замуудыг засварлана. Энэ ажлын үеэр заримд нь ус зайлуулах шугам шинээр суурилуулах бөгөөд өргөтгөл хийхээр болжээ. Дээрх ажлуудыг хийхэд улсын төсвөөс 5,1 тэрбум төгрөг гаргахаар болсон байна. Зам засварын ажлуудыг хийх компаниудыг сонгон шалгаруулах тендерийг ч зарлан бүртгэлээ эхэлжээ. Тиймээс ирэх жилээс томоохон зам, уулзваруудыг хаах тул нийслэлчүүдийг хүлээцтэйгээр хөдөлгөөнд оролцохыг анхааруулж байна.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зам засварын тендер зарлажээ

Мөн Халдвартын эмнэлэг, Эрхүү, Жуулчны гудамж, Баянбүрдын тойрог, Дамбадаржаагаас Тоосгоны үйлдвэр хүрэх замуудыг засварлана. Энэ ажлын үеэр заримд нь ус зайлуулах шугам шинээр суурилуулах бөгөөд өргөтгөл хийхээр болжээ. Дээрх ажлуудыг хийхэд улсын төсвөөс 5,1 тэрбум төгрөг гаргахаар болсон байна. Зам засварын ажлуудыг хийх компаниудыг сонгон шалгаруулах тендерийг ч зарлан бүртгэлээ эхэлжээ. Тиймээс ирэх жилээс томоохон зам, уулзваруудыг хаах тул нийслэлчүүдийг хүлээцтэйгээр хөдөлгөөнд оролцохыг анхааруулж байна.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зам засварын тендер зарлажээ

Мөн Халдвартын эмнэлэг, Эрхүү, Жуулчны гудамж, Баянбүрдын тойрог, Дамбадаржаагаас Тоосгоны үйлдвэр хүрэх замуудыг засварлана. Энэ ажлын үеэр заримд нь ус зайлуулах шугам шинээр суурилуулах бөгөөд өргөтгөл хийхээр болжээ. Дээрх ажлуудыг хийхэд улсын төсвөөс 5,1 тэрбум төгрөг гаргахаар болсон байна. Зам засварын ажлуудыг хийх компаниудыг сонгон шалгаруулах тендерийг ч зарлан бүртгэлээ эхэлжээ. Тиймээс ирэх жилээс томоохон зам, уулзваруудыг хаах тул нийслэлчүүдийг хүлээцтэйгээр хөдөлгөөнд оролцохыг анхааруулж байна.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button