Олон улсын тэмцээн Монголд анх удаа

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Өндөр довд энэ сарын 14-16-ны хооронд болох уг тэмцээнд Монгол, Япон, ОХУ-ын 50 орчим тамирчин оролцохоо мэдэгдээд байгаа аж. Тэмцээнийг чөлөөт нислэгийн төрлөөр явуулах юм байна. Манай улс өнгөрсөн онд олон улсын нисэх загварын спортын холбоонд элссэн. Энэ тэмцээн манай улсын баг тамирчдын хувьд ирэх жил Украин улсад зохиох тэмцээнд томоохон бэлтгэл, сорилт болох юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Олон улсын тэмцээн Монголд анх удаа

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Өндөр довд энэ сарын 14-16-ны хооронд болох уг тэмцээнд Монгол, Япон, ОХУ-ын 50 орчим тамирчин оролцохоо мэдэгдээд байгаа аж. Тэмцээнийг чөлөөт нислэгийн төрлөөр явуулах юм байна. Манай улс өнгөрсөн онд олон улсын нисэх загварын спортын холбоонд элссэн. Энэ тэмцээн манай улсын баг тамирчдын хувьд ирэх жил Украин улсад зохиох тэмцээнд томоохон бэлтгэл, сорилт болох юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Олон улсын тэмцээн Монголд анх удаа

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Өндөр довд энэ сарын 14-16-ны хооронд болох уг тэмцээнд Монгол, Япон, ОХУ-ын 50 орчим тамирчин оролцохоо мэдэгдээд байгаа аж. Тэмцээнийг чөлөөт нислэгийн төрлөөр явуулах юм байна. Манай улс өнгөрсөн онд олон улсын нисэх загварын спортын холбоонд элссэн. Энэ тэмцээн манай улсын баг тамирчдын хувьд ирэх жил Украин улсад зохиох тэмцээнд томоохон бэлтгэл, сорилт болох юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Олон улсын тэмцээн Монголд анх удаа

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Өндөр довд энэ сарын 14-16-ны хооронд болох уг тэмцээнд Монгол, Япон, ОХУ-ын 50 орчим тамирчин оролцохоо мэдэгдээд байгаа аж. Тэмцээнийг чөлөөт нислэгийн төрлөөр явуулах юм байна. Манай улс өнгөрсөн онд олон улсын нисэх загварын спортын холбоонд элссэн. Энэ тэмцээн манай улсын баг тамирчдын хувьд ирэх жил Украин улсад зохиох тэмцээнд томоохон бэлтгэл, сорилт болох юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Олон улсын тэмцээн Монголд анх удаа

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Өндөр довд энэ сарын 14-16-ны хооронд болох уг тэмцээнд Монгол, Япон, ОХУ-ын 50 орчим тамирчин оролцохоо мэдэгдээд байгаа аж. Тэмцээнийг чөлөөт нислэгийн төрлөөр явуулах юм байна. Манай улс өнгөрсөн онд олон улсын нисэх загварын спортын холбоонд элссэн. Энэ тэмцээн манай улсын баг тамирчдын хувьд ирэх жил Украин улсад зохиох тэмцээнд томоохон бэлтгэл, сорилт болох юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button