Салбарын ойдоо хандив өргөлөө

Өнгөрсөн хугацаанд уг ажлын хэсгийнхэн барилгын салбарын 80 жилийн түүхийг харуулсан ном гаргах, кино хийх, барилгачдад зо-риулсан хөшрө боегох, бэлэг дурсгалын зүйлс бэлтгэх зэрзг олон ажлыг амжуулжээ. Энэхүү арга хэмжээнд БХБЯ төдийгүй уг салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй бүхий л байгууллагууд идэвхи, санаачлагатай оролцож байгаа гэнэ. Тухайлбал, бармлгын зарим компани ойд зориулсан үйл ажиллагааг санхүүжүүлж байгаа юм байна. Харин БХБЯ-ын ажилтан, албан хаагчид барилгын 80 жилийн ойн арга хэмжээнд зориулж 1-3 өдрийнхөө цалинг хандивлажээ.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)
Д.БОЛД

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Салбарын ойдоо хандив өргөлөө

Өнгөрсөн хугацаанд уг ажлын хэсгийнхэн барилгын салбарын 80 жилийн түүхийг харуулсан ном гаргах, кино хийх, барилгачдад зо-риулсан хөшрө боегох, бэлэг дурсгалын зүйлс бэлтгэх зэрзг олон ажлыг амжуулжээ. Энэхүү арга хэмжээнд БХБЯ төдийгүй уг салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй бүхий л байгууллагууд идэвхи, санаачлагатай оролцож байгаа гэнэ. Тухайлбал, бармлгын зарим компани ойд зориулсан үйл ажиллагааг санхүүжүүлж байгаа юм байна. Харин БХБЯ-ын ажилтан, албан хаагчид барилгын 80 жилийн ойн арга хэмжээнд зориулж 1-3 өдрийнхөө цалинг хандивлажээ.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)
Д.БОЛД

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Салбарын ойдоо хандив өргөлөө

Өнгөрсөн хугацаанд уг ажлын хэсгийнхэн барилгын салбарын 80 жилийн түүхийг харуулсан ном гаргах, кино хийх, барилгачдад зо-риулсан хөшрө боегох, бэлэг дурсгалын зүйлс бэлтгэх зэрзг олон ажлыг амжуулжээ. Энэхүү арга хэмжээнд БХБЯ төдийгүй уг салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй бүхий л байгууллагууд идэвхи, санаачлагатай оролцож байгаа гэнэ. Тухайлбал, бармлгын зарим компани ойд зориулсан үйл ажиллагааг санхүүжүүлж байгаа юм байна. Харин БХБЯ-ын ажилтан, албан хаагчид барилгын 80 жилийн ойн арга хэмжээнд зориулж 1-3 өдрийнхөө цалинг хандивлажээ.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)
Д.БОЛД

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Салбарын ойдоо хандив өргөлөө

Өнгөрсөн хугацаанд уг ажлын хэсгийнхэн барилгын салбарын 80 жилийн түүхийг харуулсан ном гаргах, кино хийх, барилгачдад зо-риулсан хөшрө боегох, бэлэг дурсгалын зүйлс бэлтгэх зэрзг олон ажлыг амжуулжээ. Энэхүү арга хэмжээнд БХБЯ төдийгүй уг салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй бүхий л байгууллагууд идэвхи, санаачлагатай оролцож байгаа гэнэ. Тухайлбал, бармлгын зарим компани ойд зориулсан үйл ажиллагааг санхүүжүүлж байгаа юм байна. Харин БХБЯ-ын ажилтан, албан хаагчид барилгын 80 жилийн ойн арга хэмжээнд зориулж 1-3 өдрийнхөө цалинг хандивлажээ.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)
Д.БОЛД

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Салбарын ойдоо хандив өргөлөө

Өнгөрсөн хугацаанд уг ажлын хэсгийнхэн барилгын салбарын 80 жилийн түүхийг харуулсан ном гаргах, кино хийх, барилгачдад зо-риулсан хөшрө боегох, бэлэг дурсгалын зүйлс бэлтгэх зэрзг олон ажлыг амжуулжээ. Энэхүү арга хэмжээнд БХБЯ төдийгүй уг салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй бүхий л байгууллагууд идэвхи, санаачлагатай оролцож байгаа гэнэ. Тухайлбал, бармлгын зарим компани ойд зориулсан үйл ажиллагааг санхүүжүүлж байгаа юм байна. Харин БХБЯ-ын ажилтан, албан хаагчид барилгын 80 жилийн ойн арга хэмжээнд зориулж 1-3 өдрийнхөө цалинг хандивлажээ.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)
Д.БОЛД

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button