Засгийн газрыг сайшаав

Хэлэлцүүлэгт Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Д.Одбаяр тэргүүтэй манай төлөөлегчид оролцож илтгэлээ танилцуулан хорооны гишүүдээс тавьсан 60 гаруй асуултад тодорхой хариулт өглөө.
Хэлэлцүүлгийн эцэст сүүлчийн илтгэл хэлэлцүүлснээс хойш өн гөрс өн долоон жилд Монгол Улсын Засгийн газар конвенцийн хэрэгжилтийн талаар олон чухал үр дүнтэй арга хэмжээ авч ихээхэн хүчин чармайлт гаргасныг сайшаан тэмдэглэсэн байна.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Засгийн газрыг сайшаав

Хэлэлцүүлэгт Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Д.Одбаяр тэргүүтэй манай төлөөлегчид оролцож илтгэлээ танилцуулан хорооны гишүүдээс тавьсан 60 гаруй асуултад тодорхой хариулт өглөө.
Хэлэлцүүлгийн эцэст сүүлчийн илтгэл хэлэлцүүлснээс хойш өн гөрс өн долоон жилд Монгол Улсын Засгийн газар конвенцийн хэрэгжилтийн талаар олон чухал үр дүнтэй арга хэмжээ авч ихээхэн хүчин чармайлт гаргасныг сайшаан тэмдэглэсэн байна.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Засгийн газрыг сайшаав

Хэлэлцүүлэгт Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Д.Одбаяр тэргүүтэй манай төлөөлегчид оролцож илтгэлээ танилцуулан хорооны гишүүдээс тавьсан 60 гаруй асуултад тодорхой хариулт өглөө.
Хэлэлцүүлгийн эцэст сүүлчийн илтгэл хэлэлцүүлснээс хойш өн гөрс өн долоон жилд Монгол Улсын Засгийн газар конвенцийн хэрэгжилтийн талаар олон чухал үр дүнтэй арга хэмжээ авч ихээхэн хүчин чармайлт гаргасныг сайшаан тэмдэглэсэн байна.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Засгийн газрыг сайшаав

Хэлэлцүүлэгт Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Д.Одбаяр тэргүүтэй манай төлөөлегчид оролцож илтгэлээ танилцуулан хорооны гишүүдээс тавьсан 60 гаруй асуултад тодорхой хариулт өглөө.
Хэлэлцүүлгийн эцэст сүүлчийн илтгэл хэлэлцүүлснээс хойш өн гөрс өн долоон жилд Монгол Улсын Засгийн газар конвенцийн хэрэгжилтийн талаар олон чухал үр дүнтэй арга хэмжээ авч ихээхэн хүчин чармайлт гаргасныг сайшаан тэмдэглэсэн байна.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Засгийн газрыг сайшаав

Хэлэлцүүлэгт Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Д.Одбаяр тэргүүтэй манай төлөөлегчид оролцож илтгэлээ танилцуулан хорооны гишүүдээс тавьсан 60 гаруй асуултад тодорхой хариулт өглөө.
Хэлэлцүүлгийн эцэст сүүлчийн илтгэл хэлэлцүүлснээс хойш өн гөрс өн долоон жилд Монгол Улсын Засгийн газар конвенцийн хэрэгжилтийн талаар олон чухал үр дүнтэй арга хэмжээ авч ихээхэн хүчин чармайлт гаргасныг сайшаан тэмдэглэсэн байна.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button