Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийг ЯПОНД АЙЛЧЛАХЫГ УРЬЖЭЭ

Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр 2003 онд Ерөнхий сайд байхдаа Япон Улсад айлчилж байснаа дурсаад, тэр үед элэгсгээр хүлээн авч байсанд талархал илэрхийлж Монгол оронд өрнөсөн ардчилал шинэчлэлийн үйл явцыг эхнээс нь дэмжиж, хүнд хэцүү бэрх үед тусалж байсанд манай ард түмэн талархаж байдгийг уламжилжээ. Түүнчилэн хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагаа иж бүрэн түншлэлийн хэмжээнд хүрч хөгжиж байгааг дурсаад цаашид эдийн засаг, худалдааны болон иргэд хоорондын харилцан зорчих харилцааг нэмэгдүүлэх, хялбаршуулах бололцоо байгааг онцолжээ. Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр Монгол орны хөгжлийн цогц бодлого боловсруулж байгаа тухай танилцуулаад энэ чиглэлээр хамтран ажиллах, Японы туршлагаас хуваалцах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн байна.
Энэ жил Японд Монголын, ирэх жил Монголд Японы жилийг зохион байгуулж байгаа нь хоёр орны харилцааг шинэ шатанд гаргахад чухал алхам болно гэж үзэж байгаагаа хоёр тал илэрхийлжээ.
Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр Хархоринд түүхийн музей байгуулах, 10 жилийн сургуулийн дотуур байрыг засварлах, Японд суралцах оюутны тэтгэлгийг нэмэгдүүлсэнд баяртай байгаагаа илэрхийллээ.
Ерөнхий сайд Ж.Койзүми есөн жилийн өмнө Монголд айлчилж байсан тухайгаа яриад, дэлхийн II дайны дараа олзонд байсан япон цэргийн дурсгалыг хүндэтгэх үүднээс тухайн үед Монголд айлчлах шийдвэр гаргаж байснаа дурслаа.
Тэрээр есөн жилийн өмнөхтэй харьцуулбал Монгол орон нэлээд өөрчлөгдөж, эдийн засаг сэргэсэн нь тод харагдаж байна хэмээн төрсөн сэтгэгдлээ хуваалцсан байна.
Ирэх онд хоёр орны дипломат харилцаа тогтоосны 35 жилийн ой тохиох бөгөөд энэ үеэр Монгол улсын Ерөнхийлөгчийг Япон Улсад айлчлахыг ноён Ерөнхий сайд урьсан байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийг ЯПОНД АЙЛЧЛАХЫГ УРЬЖЭЭ

Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр 2003 онд Ерөнхий сайд байхдаа Япон Улсад айлчилж байснаа дурсаад, тэр үед элэгсгээр хүлээн авч байсанд талархал илэрхийлж Монгол оронд өрнөсөн ардчилал шинэчлэлийн үйл явцыг эхнээс нь дэмжиж, хүнд хэцүү бэрх үед тусалж байсанд манай ард түмэн талархаж байдгийг уламжилжээ. Түүнчилэн хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагаа иж бүрэн түншлэлийн хэмжээнд хүрч хөгжиж байгааг дурсаад цаашид эдийн засаг, худалдааны болон иргэд хоорондын харилцан зорчих харилцааг нэмэгдүүлэх, хялбаршуулах бололцоо байгааг онцолжээ. Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр Монгол орны хөгжлийн цогц бодлого боловсруулж байгаа тухай танилцуулаад энэ чиглэлээр хамтран ажиллах, Японы туршлагаас хуваалцах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн байна.
Энэ жил Японд Монголын, ирэх жил Монголд Японы жилийг зохион байгуулж байгаа нь хоёр орны харилцааг шинэ шатанд гаргахад чухал алхам болно гэж үзэж байгаагаа хоёр тал илэрхийлжээ.
Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр Хархоринд түүхийн музей байгуулах, 10 жилийн сургуулийн дотуур байрыг засварлах, Японд суралцах оюутны тэтгэлгийг нэмэгдүүлсэнд баяртай байгаагаа илэрхийллээ.
Ерөнхий сайд Ж.Койзүми есөн жилийн өмнө Монголд айлчилж байсан тухайгаа яриад, дэлхийн II дайны дараа олзонд байсан япон цэргийн дурсгалыг хүндэтгэх үүднээс тухайн үед Монголд айлчлах шийдвэр гаргаж байснаа дурслаа.
Тэрээр есөн жилийн өмнөхтэй харьцуулбал Монгол орон нэлээд өөрчлөгдөж, эдийн засаг сэргэсэн нь тод харагдаж байна хэмээн төрсөн сэтгэгдлээ хуваалцсан байна.
Ирэх онд хоёр орны дипломат харилцаа тогтоосны 35 жилийн ой тохиох бөгөөд энэ үеэр Монгол улсын Ерөнхийлөгчийг Япон Улсад айлчлахыг ноён Ерөнхий сайд урьсан байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийг ЯПОНД АЙЛЧЛАХЫГ УРЬЖЭЭ

Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр 2003 онд Ерөнхий сайд байхдаа Япон Улсад айлчилж байснаа дурсаад, тэр үед элэгсгээр хүлээн авч байсанд талархал илэрхийлж Монгол оронд өрнөсөн ардчилал шинэчлэлийн үйл явцыг эхнээс нь дэмжиж, хүнд хэцүү бэрх үед тусалж байсанд манай ард түмэн талархаж байдгийг уламжилжээ. Түүнчилэн хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагаа иж бүрэн түншлэлийн хэмжээнд хүрч хөгжиж байгааг дурсаад цаашид эдийн засаг, худалдааны болон иргэд хоорондын харилцан зорчих харилцааг нэмэгдүүлэх, хялбаршуулах бололцоо байгааг онцолжээ. Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр Монгол орны хөгжлийн цогц бодлого боловсруулж байгаа тухай танилцуулаад энэ чиглэлээр хамтран ажиллах, Японы туршлагаас хуваалцах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн байна.
Энэ жил Японд Монголын, ирэх жил Монголд Японы жилийг зохион байгуулж байгаа нь хоёр орны харилцааг шинэ шатанд гаргахад чухал алхам болно гэж үзэж байгаагаа хоёр тал илэрхийлжээ.
Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр Хархоринд түүхийн музей байгуулах, 10 жилийн сургуулийн дотуур байрыг засварлах, Японд суралцах оюутны тэтгэлгийг нэмэгдүүлсэнд баяртай байгаагаа илэрхийллээ.
Ерөнхий сайд Ж.Койзүми есөн жилийн өмнө Монголд айлчилж байсан тухайгаа яриад, дэлхийн II дайны дараа олзонд байсан япон цэргийн дурсгалыг хүндэтгэх үүднээс тухайн үед Монголд айлчлах шийдвэр гаргаж байснаа дурслаа.
Тэрээр есөн жилийн өмнөхтэй харьцуулбал Монгол орон нэлээд өөрчлөгдөж, эдийн засаг сэргэсэн нь тод харагдаж байна хэмээн төрсөн сэтгэгдлээ хуваалцсан байна.
Ирэх онд хоёр орны дипломат харилцаа тогтоосны 35 жилийн ой тохиох бөгөөд энэ үеэр Монгол улсын Ерөнхийлөгчийг Япон Улсад айлчлахыг ноён Ерөнхий сайд урьсан байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийг ЯПОНД АЙЛЧЛАХЫГ УРЬЖЭЭ

Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр 2003 онд Ерөнхий сайд байхдаа Япон Улсад айлчилж байснаа дурсаад, тэр үед элэгсгээр хүлээн авч байсанд талархал илэрхийлж Монгол оронд өрнөсөн ардчилал шинэчлэлийн үйл явцыг эхнээс нь дэмжиж, хүнд хэцүү бэрх үед тусалж байсанд манай ард түмэн талархаж байдгийг уламжилжээ. Түүнчилэн хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагаа иж бүрэн түншлэлийн хэмжээнд хүрч хөгжиж байгааг дурсаад цаашид эдийн засаг, худалдааны болон иргэд хоорондын харилцан зорчих харилцааг нэмэгдүүлэх, хялбаршуулах бололцоо байгааг онцолжээ. Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр Монгол орны хөгжлийн цогц бодлого боловсруулж байгаа тухай танилцуулаад энэ чиглэлээр хамтран ажиллах, Японы туршлагаас хуваалцах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн байна.
Энэ жил Японд Монголын, ирэх жил Монголд Японы жилийг зохион байгуулж байгаа нь хоёр орны харилцааг шинэ шатанд гаргахад чухал алхам болно гэж үзэж байгаагаа хоёр тал илэрхийлжээ.
Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр Хархоринд түүхийн музей байгуулах, 10 жилийн сургуулийн дотуур байрыг засварлах, Японд суралцах оюутны тэтгэлгийг нэмэгдүүлсэнд баяртай байгаагаа илэрхийллээ.
Ерөнхий сайд Ж.Койзүми есөн жилийн өмнө Монголд айлчилж байсан тухайгаа яриад, дэлхийн II дайны дараа олзонд байсан япон цэргийн дурсгалыг хүндэтгэх үүднээс тухайн үед Монголд айлчлах шийдвэр гаргаж байснаа дурслаа.
Тэрээр есөн жилийн өмнөхтэй харьцуулбал Монгол орон нэлээд өөрчлөгдөж, эдийн засаг сэргэсэн нь тод харагдаж байна хэмээн төрсөн сэтгэгдлээ хуваалцсан байна.
Ирэх онд хоёр орны дипломат харилцаа тогтоосны 35 жилийн ой тохиох бөгөөд энэ үеэр Монгол улсын Ерөнхийлөгчийг Япон Улсад айлчлахыг ноён Ерөнхий сайд урьсан байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийг ЯПОНД АЙЛЧЛАХЫГ УРЬЖЭЭ

Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр 2003 онд Ерөнхий сайд байхдаа Япон Улсад айлчилж байснаа дурсаад, тэр үед элэгсгээр хүлээн авч байсанд талархал илэрхийлж Монгол оронд өрнөсөн ардчилал шинэчлэлийн үйл явцыг эхнээс нь дэмжиж, хүнд хэцүү бэрх үед тусалж байсанд манай ард түмэн талархаж байдгийг уламжилжээ. Түүнчилэн хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагаа иж бүрэн түншлэлийн хэмжээнд хүрч хөгжиж байгааг дурсаад цаашид эдийн засаг, худалдааны болон иргэд хоорондын харилцан зорчих харилцааг нэмэгдүүлэх, хялбаршуулах бололцоо байгааг онцолжээ. Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр Монгол орны хөгжлийн цогц бодлого боловсруулж байгаа тухай танилцуулаад энэ чиглэлээр хамтран ажиллах, Японы туршлагаас хуваалцах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн байна.
Энэ жил Японд Монголын, ирэх жил Монголд Японы жилийг зохион байгуулж байгаа нь хоёр орны харилцааг шинэ шатанд гаргахад чухал алхам болно гэж үзэж байгаагаа хоёр тал илэрхийлжээ.
Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр Хархоринд түүхийн музей байгуулах, 10 жилийн сургуулийн дотуур байрыг засварлах, Японд суралцах оюутны тэтгэлгийг нэмэгдүүлсэнд баяртай байгаагаа илэрхийллээ.
Ерөнхий сайд Ж.Койзүми есөн жилийн өмнө Монголд айлчилж байсан тухайгаа яриад, дэлхийн II дайны дараа олзонд байсан япон цэргийн дурсгалыг хүндэтгэх үүднээс тухайн үед Монголд айлчлах шийдвэр гаргаж байснаа дурслаа.
Тэрээр есөн жилийн өмнөхтэй харьцуулбал Монгол орон нэлээд өөрчлөгдөж, эдийн засаг сэргэсэн нь тод харагдаж байна хэмээн төрсөн сэтгэгдлээ хуваалцсан байна.
Ирэх онд хоёр орны дипломат харилцаа тогтоосны 35 жилийн ой тохиох бөгөөд энэ үеэр Монгол улсын Ерөнхийлөгчийг Япон Улсад айлчлахыг ноён Ерөнхий сайд урьсан байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button