Тоглоомын газруудын сул зогсолт

Энэ шийдвэр хэрхэн хэрэгжиж байгааг тодруулахаар автомат тоглоомын газруудыг зорьсон юм.
ХИС-ын зүүн талд байрлах Шерри клуб нь бусдаас зэрэглэл өндөр, тиймээс ч хэзээд зочин олонтой байдаг автомат тоглоомын газар юм. Нээлттэй хаалгаар цэлгэр танхимд эгнүүлэн тавьсан тоглоомын машинууд, зассан ширээнүүд харагдаж үйлчилгээний хувцастай эмэгтэй автомат тоглоомын газрыг харгалзаж байв. Хоёрдугаар давхарт байрлах тоглоомын танхимын хаалганд Шерри клуб түр хугацаагаар ажиллахгүй гэсэн бичиг наажээ. Тэрбээр бидний асуултад мэдэхгүй, хариуцсан хүн нь байхгүй байна гэсэн хариу өгч байлаа.

Багшийн дээд-ийн гудамжинд байрлах Голденгейм ХХК-ны автомат тоглоомын төвд хамгаалагчдаас өөр хүн байсангүй. Тэд цонхыг нь зузаан хөшгөөр битүүлүэн байранд шилэн хаалганы цаанаас ойртон ирүэн хүмүүсийг ажиглан зогсож байлаа. Тэдний ярьж буйгаар тавны өдрөөс уг төвийн үйлчилгээ зогссон. Дээд тушаалтнаас цаашид хэрхэх тухай заавар ирэх хүртэл тэд уг автомат тоглоомын газрыг хамгаалах юм байна.
Хэн ч ямар ч шийдвэр гаргасан ашиг орлоготой үйл ажиллагаа явуулж байсан газрууд хууль батлагдахыг хүлээлгүй ил далд ажиллуулсаар, тоглуулсаар байна.
Цагдаагийн ерөнхий газрын томилсон ажлын хэсэг тоглоомын төвүүд өдрийн цагаар хаалгаа түгжин шөнийн цагаар тоглолтоо үргэлжлүүлж байгааг тогтоосон билээ.
Харин зөвшөөрөл аваад удаагүй, жижиг тоглоомын газруудад энэ шийдвэр хүнд цохилт болжээ. Тухайлбал 11 дүгээр хороололд байрлах Голдклуб тоглоомын төв шийдвэр гарсан өдрөөс хаалгаа барьсан гэнэ. Тоглоомын төвийн эзэд үйлчилгээнийхээ чимэглэлийг өөрчилж байрандаа ресторан байгуулах болсон сурагтай.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)
Б.ЭНХРИЙШАГАЙ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Тоглоомын газруудын сул зогсолт

Энэ шийдвэр хэрхэн хэрэгжиж байгааг тодруулахаар автомат тоглоомын газруудыг зорьсон юм.
ХИС-ын зүүн талд байрлах Шерри клуб нь бусдаас зэрэглэл өндөр, тиймээс ч хэзээд зочин олонтой байдаг автомат тоглоомын газар юм. Нээлттэй хаалгаар цэлгэр танхимд эгнүүлэн тавьсан тоглоомын машинууд, зассан ширээнүүд харагдаж үйлчилгээний хувцастай эмэгтэй автомат тоглоомын газрыг харгалзаж байв. Хоёрдугаар давхарт байрлах тоглоомын танхимын хаалганд Шерри клуб түр хугацаагаар ажиллахгүй гэсэн бичиг наажээ. Тэрбээр бидний асуултад мэдэхгүй, хариуцсан хүн нь байхгүй байна гэсэн хариу өгч байлаа.

Багшийн дээд-ийн гудамжинд байрлах Голденгейм ХХК-ны автомат тоглоомын төвд хамгаалагчдаас өөр хүн байсангүй. Тэд цонхыг нь зузаан хөшгөөр битүүлүэн байранд шилэн хаалганы цаанаас ойртон ирүэн хүмүүсийг ажиглан зогсож байлаа. Тэдний ярьж буйгаар тавны өдрөөс уг төвийн үйлчилгээ зогссон. Дээд тушаалтнаас цаашид хэрхэх тухай заавар ирэх хүртэл тэд уг автомат тоглоомын газрыг хамгаалах юм байна.
Хэн ч ямар ч шийдвэр гаргасан ашиг орлоготой үйл ажиллагаа явуулж байсан газрууд хууль батлагдахыг хүлээлгүй ил далд ажиллуулсаар, тоглуулсаар байна.
Цагдаагийн ерөнхий газрын томилсон ажлын хэсэг тоглоомын төвүүд өдрийн цагаар хаалгаа түгжин шөнийн цагаар тоглолтоо үргэлжлүүлж байгааг тогтоосон билээ.
Харин зөвшөөрөл аваад удаагүй, жижиг тоглоомын газруудад энэ шийдвэр хүнд цохилт болжээ. Тухайлбал 11 дүгээр хороололд байрлах Голдклуб тоглоомын төв шийдвэр гарсан өдрөөс хаалгаа барьсан гэнэ. Тоглоомын төвийн эзэд үйлчилгээнийхээ чимэглэлийг өөрчилж байрандаа ресторан байгуулах болсон сурагтай.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)
Б.ЭНХРИЙШАГАЙ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Тоглоомын газруудын сул зогсолт

Энэ шийдвэр хэрхэн хэрэгжиж байгааг тодруулахаар автомат тоглоомын газруудыг зорьсон юм.
ХИС-ын зүүн талд байрлах Шерри клуб нь бусдаас зэрэглэл өндөр, тиймээс ч хэзээд зочин олонтой байдаг автомат тоглоомын газар юм. Нээлттэй хаалгаар цэлгэр танхимд эгнүүлэн тавьсан тоглоомын машинууд, зассан ширээнүүд харагдаж үйлчилгээний хувцастай эмэгтэй автомат тоглоомын газрыг харгалзаж байв. Хоёрдугаар давхарт байрлах тоглоомын танхимын хаалганд Шерри клуб түр хугацаагаар ажиллахгүй гэсэн бичиг наажээ. Тэрбээр бидний асуултад мэдэхгүй, хариуцсан хүн нь байхгүй байна гэсэн хариу өгч байлаа.

Багшийн дээд-ийн гудамжинд байрлах Голденгейм ХХК-ны автомат тоглоомын төвд хамгаалагчдаас өөр хүн байсангүй. Тэд цонхыг нь зузаан хөшгөөр битүүлүэн байранд шилэн хаалганы цаанаас ойртон ирүэн хүмүүсийг ажиглан зогсож байлаа. Тэдний ярьж буйгаар тавны өдрөөс уг төвийн үйлчилгээ зогссон. Дээд тушаалтнаас цаашид хэрхэх тухай заавар ирэх хүртэл тэд уг автомат тоглоомын газрыг хамгаалах юм байна.
Хэн ч ямар ч шийдвэр гаргасан ашиг орлоготой үйл ажиллагаа явуулж байсан газрууд хууль батлагдахыг хүлээлгүй ил далд ажиллуулсаар, тоглуулсаар байна.
Цагдаагийн ерөнхий газрын томилсон ажлын хэсэг тоглоомын төвүүд өдрийн цагаар хаалгаа түгжин шөнийн цагаар тоглолтоо үргэлжлүүлж байгааг тогтоосон билээ.
Харин зөвшөөрөл аваад удаагүй, жижиг тоглоомын газруудад энэ шийдвэр хүнд цохилт болжээ. Тухайлбал 11 дүгээр хороололд байрлах Голдклуб тоглоомын төв шийдвэр гарсан өдрөөс хаалгаа барьсан гэнэ. Тоглоомын төвийн эзэд үйлчилгээнийхээ чимэглэлийг өөрчилж байрандаа ресторан байгуулах болсон сурагтай.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)
Б.ЭНХРИЙШАГАЙ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Тоглоомын газруудын сул зогсолт

Энэ шийдвэр хэрхэн хэрэгжиж байгааг тодруулахаар автомат тоглоомын газруудыг зорьсон юм.
ХИС-ын зүүн талд байрлах Шерри клуб нь бусдаас зэрэглэл өндөр, тиймээс ч хэзээд зочин олонтой байдаг автомат тоглоомын газар юм. Нээлттэй хаалгаар цэлгэр танхимд эгнүүлэн тавьсан тоглоомын машинууд, зассан ширээнүүд харагдаж үйлчилгээний хувцастай эмэгтэй автомат тоглоомын газрыг харгалзаж байв. Хоёрдугаар давхарт байрлах тоглоомын танхимын хаалганд Шерри клуб түр хугацаагаар ажиллахгүй гэсэн бичиг наажээ. Тэрбээр бидний асуултад мэдэхгүй, хариуцсан хүн нь байхгүй байна гэсэн хариу өгч байлаа.

Багшийн дээд-ийн гудамжинд байрлах Голденгейм ХХК-ны автомат тоглоомын төвд хамгаалагчдаас өөр хүн байсангүй. Тэд цонхыг нь зузаан хөшгөөр битүүлүэн байранд шилэн хаалганы цаанаас ойртон ирүэн хүмүүсийг ажиглан зогсож байлаа. Тэдний ярьж буйгаар тавны өдрөөс уг төвийн үйлчилгээ зогссон. Дээд тушаалтнаас цаашид хэрхэх тухай заавар ирэх хүртэл тэд уг автомат тоглоомын газрыг хамгаалах юм байна.
Хэн ч ямар ч шийдвэр гаргасан ашиг орлоготой үйл ажиллагаа явуулж байсан газрууд хууль батлагдахыг хүлээлгүй ил далд ажиллуулсаар, тоглуулсаар байна.
Цагдаагийн ерөнхий газрын томилсон ажлын хэсэг тоглоомын төвүүд өдрийн цагаар хаалгаа түгжин шөнийн цагаар тоглолтоо үргэлжлүүлж байгааг тогтоосон билээ.
Харин зөвшөөрөл аваад удаагүй, жижиг тоглоомын газруудад энэ шийдвэр хүнд цохилт болжээ. Тухайлбал 11 дүгээр хороололд байрлах Голдклуб тоглоомын төв шийдвэр гарсан өдрөөс хаалгаа барьсан гэнэ. Тоглоомын төвийн эзэд үйлчилгээнийхээ чимэглэлийг өөрчилж байрандаа ресторан байгуулах болсон сурагтай.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)
Б.ЭНХРИЙШАГАЙ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Тоглоомын газруудын сул зогсолт

Энэ шийдвэр хэрхэн хэрэгжиж байгааг тодруулахаар автомат тоглоомын газруудыг зорьсон юм.
ХИС-ын зүүн талд байрлах Шерри клуб нь бусдаас зэрэглэл өндөр, тиймээс ч хэзээд зочин олонтой байдаг автомат тоглоомын газар юм. Нээлттэй хаалгаар цэлгэр танхимд эгнүүлэн тавьсан тоглоомын машинууд, зассан ширээнүүд харагдаж үйлчилгээний хувцастай эмэгтэй автомат тоглоомын газрыг харгалзаж байв. Хоёрдугаар давхарт байрлах тоглоомын танхимын хаалганд Шерри клуб түр хугацаагаар ажиллахгүй гэсэн бичиг наажээ. Тэрбээр бидний асуултад мэдэхгүй, хариуцсан хүн нь байхгүй байна гэсэн хариу өгч байлаа.

Багшийн дээд-ийн гудамжинд байрлах Голденгейм ХХК-ны автомат тоглоомын төвд хамгаалагчдаас өөр хүн байсангүй. Тэд цонхыг нь зузаан хөшгөөр битүүлүэн байранд шилэн хаалганы цаанаас ойртон ирүэн хүмүүсийг ажиглан зогсож байлаа. Тэдний ярьж буйгаар тавны өдрөөс уг төвийн үйлчилгээ зогссон. Дээд тушаалтнаас цаашид хэрхэх тухай заавар ирэх хүртэл тэд уг автомат тоглоомын газрыг хамгаалах юм байна.
Хэн ч ямар ч шийдвэр гаргасан ашиг орлоготой үйл ажиллагаа явуулж байсан газрууд хууль батлагдахыг хүлээлгүй ил далд ажиллуулсаар, тоглуулсаар байна.
Цагдаагийн ерөнхий газрын томилсон ажлын хэсэг тоглоомын төвүүд өдрийн цагаар хаалгаа түгжин шөнийн цагаар тоглолтоо үргэлжлүүлж байгааг тогтоосон билээ.
Харин зөвшөөрөл аваад удаагүй, жижиг тоглоомын газруудад энэ шийдвэр хүнд цохилт болжээ. Тухайлбал 11 дүгээр хороололд байрлах Голдклуб тоглоомын төв шийдвэр гарсан өдрөөс хаалгаа барьсан гэнэ. Тоглоомын төвийн эзэд үйлчилгээнийхээ чимэглэлийг өөрчилж байрандаа ресторан байгуулах болсон сурагтай.

(Өнөөдрийн монгол 151/321)
Б.ЭНХРИЙШАГАЙ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button