Өнөөдөр оюутны өдөр

Чухам яагаад оюутны өдөр болсон бэ гэвэл, монголд анх удаа оюутан гэсэн нэр томьёог 1942 оны 10-р сарын 05-ний өдөр хэрэглэгдсэн бөгөөд анхны оюутнууд Монгол улсын их сургуулийн хаалгаар орж орсон түүхтэй.

Монголын оюутан залуучуудын төлөө тэдний эрх ашгийг хамгаалахын зэрэгцээ нийгмийн байдал, эрүүл мэнд зэргийг анхааран үйл ажиллагаагаа явуулдаг Монголын оюутны холбоо энэ өдөр Оюутны хөгжлийн сан-аас их, дээд сургуульд суралцаж буй 20 оюутанд тэтгэлэг олгосон байна.
Тэтгэлэгт хамрагдсан эдгээр оюутнуудад эмчилгээний, орлогын, сургалтын гэсэн 3 чиглэлээр 800.000 төгрөгний тэтгэлэгийг олголоо.

Оюутны хөгжлийн сан-аас тэтгэлэг, дэмжлэг үзүүлэх харилцаа нь улирал бүр зохион байгуулагддаг бөгөөд оюутнууд сургуулийнхаа оюутны байгууллагаар дамжуулан материалаа Монголын оюутны холбоонд ирүүлсэнээр сангийн гүйцэтгэх хорооны гишүүд материалуудыг авч хэлэлцсэнээр тэтгэлэгийн хэмжээг тогтоодог ажээ. Тэтгэлэг нь зөвхөн мөнгөн хэлбэр байхаас гадна материаллаг эд зүйлс мөн адил багтдаг байна.

(olloo.mn)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өнөөдөр оюутны өдөр

Чухам яагаад оюутны өдөр болсон бэ гэвэл, монголд анх удаа оюутан гэсэн нэр томьёог 1942 оны 10-р сарын 05-ний өдөр хэрэглэгдсэн бөгөөд анхны оюутнууд Монгол улсын их сургуулийн хаалгаар орж орсон түүхтэй.

Монголын оюутан залуучуудын төлөө тэдний эрх ашгийг хамгаалахын зэрэгцээ нийгмийн байдал, эрүүл мэнд зэргийг анхааран үйл ажиллагаагаа явуулдаг Монголын оюутны холбоо энэ өдөр Оюутны хөгжлийн сан-аас их, дээд сургуульд суралцаж буй 20 оюутанд тэтгэлэг олгосон байна.
Тэтгэлэгт хамрагдсан эдгээр оюутнуудад эмчилгээний, орлогын, сургалтын гэсэн 3 чиглэлээр 800.000 төгрөгний тэтгэлэгийг олголоо.

Оюутны хөгжлийн сан-аас тэтгэлэг, дэмжлэг үзүүлэх харилцаа нь улирал бүр зохион байгуулагддаг бөгөөд оюутнууд сургуулийнхаа оюутны байгууллагаар дамжуулан материалаа Монголын оюутны холбоонд ирүүлсэнээр сангийн гүйцэтгэх хорооны гишүүд материалуудыг авч хэлэлцсэнээр тэтгэлэгийн хэмжээг тогтоодог ажээ. Тэтгэлэг нь зөвхөн мөнгөн хэлбэр байхаас гадна материаллаг эд зүйлс мөн адил багтдаг байна.

(olloo.mn)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өнөөдөр оюутны өдөр

Чухам яагаад оюутны өдөр болсон бэ гэвэл, монголд анх удаа оюутан гэсэн нэр томьёог 1942 оны 10-р сарын 05-ний өдөр хэрэглэгдсэн бөгөөд анхны оюутнууд Монгол улсын их сургуулийн хаалгаар орж орсон түүхтэй.

Монголын оюутан залуучуудын төлөө тэдний эрх ашгийг хамгаалахын зэрэгцээ нийгмийн байдал, эрүүл мэнд зэргийг анхааран үйл ажиллагаагаа явуулдаг Монголын оюутны холбоо энэ өдөр Оюутны хөгжлийн сан-аас их, дээд сургуульд суралцаж буй 20 оюутанд тэтгэлэг олгосон байна.
Тэтгэлэгт хамрагдсан эдгээр оюутнуудад эмчилгээний, орлогын, сургалтын гэсэн 3 чиглэлээр 800.000 төгрөгний тэтгэлэгийг олголоо.

Оюутны хөгжлийн сан-аас тэтгэлэг, дэмжлэг үзүүлэх харилцаа нь улирал бүр зохион байгуулагддаг бөгөөд оюутнууд сургуулийнхаа оюутны байгууллагаар дамжуулан материалаа Монголын оюутны холбоонд ирүүлсэнээр сангийн гүйцэтгэх хорооны гишүүд материалуудыг авч хэлэлцсэнээр тэтгэлэгийн хэмжээг тогтоодог ажээ. Тэтгэлэг нь зөвхөн мөнгөн хэлбэр байхаас гадна материаллаг эд зүйлс мөн адил багтдаг байна.

(olloo.mn)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өнөөдөр оюутны өдөр

Чухам яагаад оюутны өдөр болсон бэ гэвэл, монголд анх удаа оюутан гэсэн нэр томьёог 1942 оны 10-р сарын 05-ний өдөр хэрэглэгдсэн бөгөөд анхны оюутнууд Монгол улсын их сургуулийн хаалгаар орж орсон түүхтэй.

Монголын оюутан залуучуудын төлөө тэдний эрх ашгийг хамгаалахын зэрэгцээ нийгмийн байдал, эрүүл мэнд зэргийг анхааран үйл ажиллагаагаа явуулдаг Монголын оюутны холбоо энэ өдөр Оюутны хөгжлийн сан-аас их, дээд сургуульд суралцаж буй 20 оюутанд тэтгэлэг олгосон байна.
Тэтгэлэгт хамрагдсан эдгээр оюутнуудад эмчилгээний, орлогын, сургалтын гэсэн 3 чиглэлээр 800.000 төгрөгний тэтгэлэгийг олголоо.

Оюутны хөгжлийн сан-аас тэтгэлэг, дэмжлэг үзүүлэх харилцаа нь улирал бүр зохион байгуулагддаг бөгөөд оюутнууд сургуулийнхаа оюутны байгууллагаар дамжуулан материалаа Монголын оюутны холбоонд ирүүлсэнээр сангийн гүйцэтгэх хорооны гишүүд материалуудыг авч хэлэлцсэнээр тэтгэлэгийн хэмжээг тогтоодог ажээ. Тэтгэлэг нь зөвхөн мөнгөн хэлбэр байхаас гадна материаллаг эд зүйлс мөн адил багтдаг байна.

(olloo.mn)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button