Монгол шуудан үүцээ дэлгэнэ

Уг үзэсгэлэн яармаг нь маргааш Мишээл Экспо-д Шуудан 85-хэвлэл мэдээлэл, номын үзэсгэлэн нэртэйгээр гарах юм. Шуудан, хэвлэлийн байгууллага хамтран ажиллах уг арга хэмжээнд байгууллагууд зүйлүүдийг санаачлан оролцоно зохион байгуулагчид дурдаад үзэсгэлэнд оролцогчдоос төлбөр авахгүйг мэдээлсэн юм.
Монгол Улс шуудангийн эртний түүхтэй улс. Yүсэл хөгжлийн хувьд ч дэлхийн шуудан холбооны түүхэнд тэргүүн байрт ордог бөгөөд бүр X-XI зууны үед шуудан холбоо хөгжиж байжээ. Yүний тод жишээ бол 1228-1241 онд хаан ширээнд сууж байсан Чингис хааны гуравдугаар хөвгүүн Өгөдэйн хаан эцгээсээ хойш бүтээсэн дөрвөн сайн зүйлийн нэг нь морин өртөө шууданг байгуулсан билээ. Шуудангийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, энэ салбарыг цаашид хэрхэн шинэчлэх талаар Шуудангийн шинэчлэл ба хөгжлийн ойрын дөрвөн жилийн хөтөлбөрт 15 цогц төсөл багтсан бөгөөд нийтдээ хоёр сая ам.доллар зарцуулахаар төсөвлөжээ.
Yүнээс гадна орон нутагт хэвлэл шуудан хүргэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, Дархан, Эрдэнэт, Баянхонгор, Говь-Алтай, Дорнодын чиглэлд шинэ авто маршрут гаргасны үр дүнд Дархан, Эрдэнэтийн хэрэглэгчид өдөр тутмын сонин хэвлэлээ өдөрт нь уншдаг болоод байгаа. Мөн энэ оныг Yйлчилгээний жил болгож, нийт аймаг хотын шуудангийн салбаруудын дунд бүтэн жилийн хугацаатай уралдаан зарлан ажиллаж байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол шуудан үүцээ дэлгэнэ

Уг үзэсгэлэн яармаг нь маргааш Мишээл Экспо-д Шуудан 85-хэвлэл мэдээлэл, номын үзэсгэлэн нэртэйгээр гарах юм. Шуудан, хэвлэлийн байгууллага хамтран ажиллах уг арга хэмжээнд байгууллагууд зүйлүүдийг санаачлан оролцоно зохион байгуулагчид дурдаад үзэсгэлэнд оролцогчдоос төлбөр авахгүйг мэдээлсэн юм.
Монгол Улс шуудангийн эртний түүхтэй улс. Yүсэл хөгжлийн хувьд ч дэлхийн шуудан холбооны түүхэнд тэргүүн байрт ордог бөгөөд бүр X-XI зууны үед шуудан холбоо хөгжиж байжээ. Yүний тод жишээ бол 1228-1241 онд хаан ширээнд сууж байсан Чингис хааны гуравдугаар хөвгүүн Өгөдэйн хаан эцгээсээ хойш бүтээсэн дөрвөн сайн зүйлийн нэг нь морин өртөө шууданг байгуулсан билээ. Шуудангийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, энэ салбарыг цаашид хэрхэн шинэчлэх талаар Шуудангийн шинэчлэл ба хөгжлийн ойрын дөрвөн жилийн хөтөлбөрт 15 цогц төсөл багтсан бөгөөд нийтдээ хоёр сая ам.доллар зарцуулахаар төсөвлөжээ.
Yүнээс гадна орон нутагт хэвлэл шуудан хүргэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, Дархан, Эрдэнэт, Баянхонгор, Говь-Алтай, Дорнодын чиглэлд шинэ авто маршрут гаргасны үр дүнд Дархан, Эрдэнэтийн хэрэглэгчид өдөр тутмын сонин хэвлэлээ өдөрт нь уншдаг болоод байгаа. Мөн энэ оныг Yйлчилгээний жил болгож, нийт аймаг хотын шуудангийн салбаруудын дунд бүтэн жилийн хугацаатай уралдаан зарлан ажиллаж байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол шуудан үүцээ дэлгэнэ

Уг үзэсгэлэн яармаг нь маргааш Мишээл Экспо-д Шуудан 85-хэвлэл мэдээлэл, номын үзэсгэлэн нэртэйгээр гарах юм. Шуудан, хэвлэлийн байгууллага хамтран ажиллах уг арга хэмжээнд байгууллагууд зүйлүүдийг санаачлан оролцоно зохион байгуулагчид дурдаад үзэсгэлэнд оролцогчдоос төлбөр авахгүйг мэдээлсэн юм.
Монгол Улс шуудангийн эртний түүхтэй улс. Yүсэл хөгжлийн хувьд ч дэлхийн шуудан холбооны түүхэнд тэргүүн байрт ордог бөгөөд бүр X-XI зууны үед шуудан холбоо хөгжиж байжээ. Yүний тод жишээ бол 1228-1241 онд хаан ширээнд сууж байсан Чингис хааны гуравдугаар хөвгүүн Өгөдэйн хаан эцгээсээ хойш бүтээсэн дөрвөн сайн зүйлийн нэг нь морин өртөө шууданг байгуулсан билээ. Шуудангийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, энэ салбарыг цаашид хэрхэн шинэчлэх талаар Шуудангийн шинэчлэл ба хөгжлийн ойрын дөрвөн жилийн хөтөлбөрт 15 цогц төсөл багтсан бөгөөд нийтдээ хоёр сая ам.доллар зарцуулахаар төсөвлөжээ.
Yүнээс гадна орон нутагт хэвлэл шуудан хүргэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, Дархан, Эрдэнэт, Баянхонгор, Говь-Алтай, Дорнодын чиглэлд шинэ авто маршрут гаргасны үр дүнд Дархан, Эрдэнэтийн хэрэглэгчид өдөр тутмын сонин хэвлэлээ өдөрт нь уншдаг болоод байгаа. Мөн энэ оныг Yйлчилгээний жил болгож, нийт аймаг хотын шуудангийн салбаруудын дунд бүтэн жилийн хугацаатай уралдаан зарлан ажиллаж байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол шуудан үүцээ дэлгэнэ

Уг үзэсгэлэн яармаг нь маргааш Мишээл Экспо-д Шуудан 85-хэвлэл мэдээлэл, номын үзэсгэлэн нэртэйгээр гарах юм. Шуудан, хэвлэлийн байгууллага хамтран ажиллах уг арга хэмжээнд байгууллагууд зүйлүүдийг санаачлан оролцоно зохион байгуулагчид дурдаад үзэсгэлэнд оролцогчдоос төлбөр авахгүйг мэдээлсэн юм.
Монгол Улс шуудангийн эртний түүхтэй улс. Yүсэл хөгжлийн хувьд ч дэлхийн шуудан холбооны түүхэнд тэргүүн байрт ордог бөгөөд бүр X-XI зууны үед шуудан холбоо хөгжиж байжээ. Yүний тод жишээ бол 1228-1241 онд хаан ширээнд сууж байсан Чингис хааны гуравдугаар хөвгүүн Өгөдэйн хаан эцгээсээ хойш бүтээсэн дөрвөн сайн зүйлийн нэг нь морин өртөө шууданг байгуулсан билээ. Шуудангийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, энэ салбарыг цаашид хэрхэн шинэчлэх талаар Шуудангийн шинэчлэл ба хөгжлийн ойрын дөрвөн жилийн хөтөлбөрт 15 цогц төсөл багтсан бөгөөд нийтдээ хоёр сая ам.доллар зарцуулахаар төсөвлөжээ.
Yүнээс гадна орон нутагт хэвлэл шуудан хүргэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, Дархан, Эрдэнэт, Баянхонгор, Говь-Алтай, Дорнодын чиглэлд шинэ авто маршрут гаргасны үр дүнд Дархан, Эрдэнэтийн хэрэглэгчид өдөр тутмын сонин хэвлэлээ өдөрт нь уншдаг болоод байгаа. Мөн энэ оныг Yйлчилгээний жил болгож, нийт аймаг хотын шуудангийн салбаруудын дунд бүтэн жилийн хугацаатай уралдаан зарлан ажиллаж байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button