Зүүдний тайлал

5. Тарвага, гөрөөс зүүдэлбэл олз олно
6. Тарвас зүүдэлбэл өвдөх, гуних

7. Турж байна хэмээн зүүдлэх муу

8. Тариа худалдаж зүүдэлбэл их баяр болно

9. Байшин авч зүүдэлбэл сайн

10. Тариа тарьу зүүдэлбэл аянд явна

11. Тариа хурааж зүүдэлбэл их баяр болно

12. Тариа ургасан талбай зүүдэлбэл баян болно

13. Тахиа донгодож зүүдэлбэл тэнгэр сайхан болно

14. Шувуу нисч холдлоо гэж зүүдэлбэл өвчин арилна.

15. Таяг тулж зүүдэлбэл үр хүүхдэд сайн

16. Тоглож байгаа хүүхэд зүүдэлбэл бие эдгэж, амар амьдарна

17. Тогоо зүүдэлбэл эхнэртэй болно

18. Хүйтэн ус ууж байна гэж зүүдэлбэл урт наслаж, сайхан амьдарна

19. Тогоруу зүүдэлбэл гаднаас хүн ирж тус болно

20. Толинд өөрийгөө харж зүүдэлбэл холоос сураг сонсоно

21. Толинд биеэ хараад өнгө зүс сайн бол сайн.

22. Толинд биеэ хараад өнгө зүс муу бол бие өвдөнө.

23. Толгой дээр эвэр ургаж зүүдэлбэл албан тушаал ахина

24. Толгой дээр хогийн шүүр байна гэж зүүдэлбэл зодуулна

25. Толгой нүугэн явж зүүдэлбэл найзаас сална.

26. Хөл нүцгэн явж байна гэж зүүдэлбэл зовлонтой болно

27. Толгойгоо авахуулж зүүдэлбэл хүндэтгэл хүртнэ

28. Толгой өвдөж гэж зүүдэлбэл албан тушаал ахина

29. Толгой тасарч гэж зүүдэлбэл баяртай зүйл болно

30. Үс цайж гэж зүүдэлбэл урт насална

31. Толгойноос цус гарсан байна гэж зүүдэлбэл зэрэг ахина

32. Толиноос туссан гэрэл зүүдлэх сайн

33. Толь бүдэг болж хэмээн зүүдэлбэл муу.

34. Толь зүүдлэх найздаа хууртана

35. Толь олж зүүдлэх сайн

36. Толь хагарч зүүдлэх муу

37. Торго зүүдлэх сайн хүнтэй нөхөрлөж, аянд зам нийлнэ

38. Тушаал ахиж, зэрэг нэмж зүүдэлбэл сайн хүү төрнө

39. Зулзгаа тээж буй могой бие ороож байна гэж зүүдэлбэл сайн

40. Төмөр зүйл олж зүүдэлбэл эд зүйл олно.

Explanation of dream номноос
Орчуулсан Michelle

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зүүдний тайлал

5. Тарвага, гөрөөс зүүдэлбэл олз олно
6. Тарвас зүүдэлбэл өвдөх, гуних

7. Турж байна хэмээн зүүдлэх муу

8. Тариа худалдаж зүүдэлбэл их баяр болно

9. Байшин авч зүүдэлбэл сайн

10. Тариа тарьу зүүдэлбэл аянд явна

11. Тариа хурааж зүүдэлбэл их баяр болно

12. Тариа ургасан талбай зүүдэлбэл баян болно

13. Тахиа донгодож зүүдэлбэл тэнгэр сайхан болно

14. Шувуу нисч холдлоо гэж зүүдэлбэл өвчин арилна.

15. Таяг тулж зүүдэлбэл үр хүүхдэд сайн

16. Тоглож байгаа хүүхэд зүүдэлбэл бие эдгэж, амар амьдарна

17. Тогоо зүүдэлбэл эхнэртэй болно

18. Хүйтэн ус ууж байна гэж зүүдэлбэл урт наслаж, сайхан амьдарна

19. Тогоруу зүүдэлбэл гаднаас хүн ирж тус болно

20. Толинд өөрийгөө харж зүүдэлбэл холоос сураг сонсоно

21. Толинд биеэ хараад өнгө зүс сайн бол сайн.

22. Толинд биеэ хараад өнгө зүс муу бол бие өвдөнө.

23. Толгой дээр эвэр ургаж зүүдэлбэл албан тушаал ахина

24. Толгой дээр хогийн шүүр байна гэж зүүдэлбэл зодуулна

25. Толгой нүугэн явж зүүдэлбэл найзаас сална.

26. Хөл нүцгэн явж байна гэж зүүдэлбэл зовлонтой болно

27. Толгойгоо авахуулж зүүдэлбэл хүндэтгэл хүртнэ

28. Толгой өвдөж гэж зүүдэлбэл албан тушаал ахина

29. Толгой тасарч гэж зүүдэлбэл баяртай зүйл болно

30. Үс цайж гэж зүүдэлбэл урт насална

31. Толгойноос цус гарсан байна гэж зүүдэлбэл зэрэг ахина

32. Толиноос туссан гэрэл зүүдлэх сайн

33. Толь бүдэг болж хэмээн зүүдэлбэл муу.

34. Толь зүүдлэх найздаа хууртана

35. Толь олж зүүдлэх сайн

36. Толь хагарч зүүдлэх муу

37. Торго зүүдлэх сайн хүнтэй нөхөрлөж, аянд зам нийлнэ

38. Тушаал ахиж, зэрэг нэмж зүүдэлбэл сайн хүү төрнө

39. Зулзгаа тээж буй могой бие ороож байна гэж зүүдэлбэл сайн

40. Төмөр зүйл олж зүүдэлбэл эд зүйл олно.

Explanation of dream номноос
Орчуулсан Michelle

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зүүдний тайлал

5. Тарвага, гөрөөс зүүдэлбэл олз олно
6. Тарвас зүүдэлбэл өвдөх, гуних

7. Турж байна хэмээн зүүдлэх муу

8. Тариа худалдаж зүүдэлбэл их баяр болно

9. Байшин авч зүүдэлбэл сайн

10. Тариа тарьу зүүдэлбэл аянд явна

11. Тариа хурааж зүүдэлбэл их баяр болно

12. Тариа ургасан талбай зүүдэлбэл баян болно

13. Тахиа донгодож зүүдэлбэл тэнгэр сайхан болно

14. Шувуу нисч холдлоо гэж зүүдэлбэл өвчин арилна.

15. Таяг тулж зүүдэлбэл үр хүүхдэд сайн

16. Тоглож байгаа хүүхэд зүүдэлбэл бие эдгэж, амар амьдарна

17. Тогоо зүүдэлбэл эхнэртэй болно

18. Хүйтэн ус ууж байна гэж зүүдэлбэл урт наслаж, сайхан амьдарна

19. Тогоруу зүүдэлбэл гаднаас хүн ирж тус болно

20. Толинд өөрийгөө харж зүүдэлбэл холоос сураг сонсоно

21. Толинд биеэ хараад өнгө зүс сайн бол сайн.

22. Толинд биеэ хараад өнгө зүс муу бол бие өвдөнө.

23. Толгой дээр эвэр ургаж зүүдэлбэл албан тушаал ахина

24. Толгой дээр хогийн шүүр байна гэж зүүдэлбэл зодуулна

25. Толгой нүугэн явж зүүдэлбэл найзаас сална.

26. Хөл нүцгэн явж байна гэж зүүдэлбэл зовлонтой болно

27. Толгойгоо авахуулж зүүдэлбэл хүндэтгэл хүртнэ

28. Толгой өвдөж гэж зүүдэлбэл албан тушаал ахина

29. Толгой тасарч гэж зүүдэлбэл баяртай зүйл болно

30. Үс цайж гэж зүүдэлбэл урт насална

31. Толгойноос цус гарсан байна гэж зүүдэлбэл зэрэг ахина

32. Толиноос туссан гэрэл зүүдлэх сайн

33. Толь бүдэг болж хэмээн зүүдэлбэл муу.

34. Толь зүүдлэх найздаа хууртана

35. Толь олж зүүдлэх сайн

36. Толь хагарч зүүдлэх муу

37. Торго зүүдлэх сайн хүнтэй нөхөрлөж, аянд зам нийлнэ

38. Тушаал ахиж, зэрэг нэмж зүүдэлбэл сайн хүү төрнө

39. Зулзгаа тээж буй могой бие ороож байна гэж зүүдэлбэл сайн

40. Төмөр зүйл олж зүүдэлбэл эд зүйл олно.

Explanation of dream номноос
Орчуулсан Michelle

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зүүдний тайлал

5. Тарвага, гөрөөс зүүдэлбэл олз олно
6. Тарвас зүүдэлбэл өвдөх, гуних

7. Турж байна хэмээн зүүдлэх муу

8. Тариа худалдаж зүүдэлбэл их баяр болно

9. Байшин авч зүүдэлбэл сайн

10. Тариа тарьу зүүдэлбэл аянд явна

11. Тариа хурааж зүүдэлбэл их баяр болно

12. Тариа ургасан талбай зүүдэлбэл баян болно

13. Тахиа донгодож зүүдэлбэл тэнгэр сайхан болно

14. Шувуу нисч холдлоо гэж зүүдэлбэл өвчин арилна.

15. Таяг тулж зүүдэлбэл үр хүүхдэд сайн

16. Тоглож байгаа хүүхэд зүүдэлбэл бие эдгэж, амар амьдарна

17. Тогоо зүүдэлбэл эхнэртэй болно

18. Хүйтэн ус ууж байна гэж зүүдэлбэл урт наслаж, сайхан амьдарна

19. Тогоруу зүүдэлбэл гаднаас хүн ирж тус болно

20. Толинд өөрийгөө харж зүүдэлбэл холоос сураг сонсоно

21. Толинд биеэ хараад өнгө зүс сайн бол сайн.

22. Толинд биеэ хараад өнгө зүс муу бол бие өвдөнө.

23. Толгой дээр эвэр ургаж зүүдэлбэл албан тушаал ахина

24. Толгой дээр хогийн шүүр байна гэж зүүдэлбэл зодуулна

25. Толгой нүугэн явж зүүдэлбэл найзаас сална.

26. Хөл нүцгэн явж байна гэж зүүдэлбэл зовлонтой болно

27. Толгойгоо авахуулж зүүдэлбэл хүндэтгэл хүртнэ

28. Толгой өвдөж гэж зүүдэлбэл албан тушаал ахина

29. Толгой тасарч гэж зүүдэлбэл баяртай зүйл болно

30. Үс цайж гэж зүүдэлбэл урт насална

31. Толгойноос цус гарсан байна гэж зүүдэлбэл зэрэг ахина

32. Толиноос туссан гэрэл зүүдлэх сайн

33. Толь бүдэг болж хэмээн зүүдэлбэл муу.

34. Толь зүүдлэх найздаа хууртана

35. Толь олж зүүдлэх сайн

36. Толь хагарч зүүдлэх муу

37. Торго зүүдлэх сайн хүнтэй нөхөрлөж, аянд зам нийлнэ

38. Тушаал ахиж, зэрэг нэмж зүүдэлбэл сайн хүү төрнө

39. Зулзгаа тээж буй могой бие ороож байна гэж зүүдэлбэл сайн

40. Төмөр зүйл олж зүүдэлбэл эд зүйл олно.

Explanation of dream номноос
Орчуулсан Michelle

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button