Дэлхийд байхгүй хоёр төрлийн шавьж олсон байна

шинжилгээ судалгааны ажил хийж байгаа бөгөөд тэрбээр энэ нутгаас дэлхийн хэмжээнд тэмдэглэгдээгүй байсан хоёр төрлийн шавьж олж түүнийгээ зохих газар нь илгээгээд байгаа гэнэ. Харин тэрбээр энэхүү судалгаа шинжилгээ хийж байгаа газарт нь саяхан хэсэг нөхөд төмрийн худрийн хайгуулын лиценз үзүүлээд газар шороог нь онгичиж эхэлсэнд сэтгэл тун их эмзэглэж буйгаа илэрхийлж байна. Мулленберг гуай энэхүү онгон байгалийг хадгалж үлдэхийн төлөө Монголын байгаль хамгаалах чиглэлийн бүх байгууллагад хандах бодолтой байгаа бөгөөд хэрвээ энэ бүгд үр дүнгээ өгөхгүй бол дэлхийн байгаль хамгаалах санд хандахаар төлөвлөж байгаа ажээ.

(Монголын мэдээ 196/1972)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дэлхийд байхгүй хоёр төрлийн шавьж олсон байна

шинжилгээ судалгааны ажил хийж байгаа бөгөөд тэрбээр энэ нутгаас дэлхийн хэмжээнд тэмдэглэгдээгүй байсан хоёр төрлийн шавьж олж түүнийгээ зохих газар нь илгээгээд байгаа гэнэ. Харин тэрбээр энэхүү судалгаа шинжилгээ хийж байгаа газарт нь саяхан хэсэг нөхөд төмрийн худрийн хайгуулын лиценз үзүүлээд газар шороог нь онгичиж эхэлсэнд сэтгэл тун их эмзэглэж буйгаа илэрхийлж байна. Мулленберг гуай энэхүү онгон байгалийг хадгалж үлдэхийн төлөө Монголын байгаль хамгаалах чиглэлийн бүх байгууллагад хандах бодолтой байгаа бөгөөд хэрвээ энэ бүгд үр дүнгээ өгөхгүй бол дэлхийн байгаль хамгаалах санд хандахаар төлөвлөж байгаа ажээ.

(Монголын мэдээ 196/1972)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дэлхийд байхгүй хоёр төрлийн шавьж олсон байна

шинжилгээ судалгааны ажил хийж байгаа бөгөөд тэрбээр энэ нутгаас дэлхийн хэмжээнд тэмдэглэгдээгүй байсан хоёр төрлийн шавьж олж түүнийгээ зохих газар нь илгээгээд байгаа гэнэ. Харин тэрбээр энэхүү судалгаа шинжилгээ хийж байгаа газарт нь саяхан хэсэг нөхөд төмрийн худрийн хайгуулын лиценз үзүүлээд газар шороог нь онгичиж эхэлсэнд сэтгэл тун их эмзэглэж буйгаа илэрхийлж байна. Мулленберг гуай энэхүү онгон байгалийг хадгалж үлдэхийн төлөө Монголын байгаль хамгаалах чиглэлийн бүх байгууллагад хандах бодолтой байгаа бөгөөд хэрвээ энэ бүгд үр дүнгээ өгөхгүй бол дэлхийн байгаль хамгаалах санд хандахаар төлөвлөж байгаа ажээ.

(Монголын мэдээ 196/1972)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дэлхийд байхгүй хоёр төрлийн шавьж олсон байна

шинжилгээ судалгааны ажил хийж байгаа бөгөөд тэрбээр энэ нутгаас дэлхийн хэмжээнд тэмдэглэгдээгүй байсан хоёр төрлийн шавьж олж түүнийгээ зохих газар нь илгээгээд байгаа гэнэ. Харин тэрбээр энэхүү судалгаа шинжилгээ хийж байгаа газарт нь саяхан хэсэг нөхөд төмрийн худрийн хайгуулын лиценз үзүүлээд газар шороог нь онгичиж эхэлсэнд сэтгэл тун их эмзэглэж буйгаа илэрхийлж байна. Мулленберг гуай энэхүү онгон байгалийг хадгалж үлдэхийн төлөө Монголын байгаль хамгаалах чиглэлийн бүх байгууллагад хандах бодолтой байгаа бөгөөд хэрвээ энэ бүгд үр дүнгээ өгөхгүй бол дэлхийн байгаль хамгаалах санд хандахаар төлөвлөж байгаа ажээ.

(Монголын мэдээ 196/1972)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button